Verkiezingsdebat AFWC: ‘Woningtoewijzing op basis van Amsterdams puntensysteem’

07.03.18
Verkiezingsdebat AFWC: ‘Woningtoewijzing op basis van Amsterdams puntensysteem’
Het systeem van woningtoewijzing op basis van woonduur moet fundamenteel op de schop. Voortaan moeten sociale huurwoningen worden toegewezen op basis van een eigen Amsterdams puntensysteem, zo betoogde SP-lijsttrekker Laurens Ivens dinsdag tijdens een verkiezingsdebat van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).
 
In dat nieuwe stelsel moeten woningzoekenden extra punten krijgen na bijvoorbeeld een echtscheiding of bij economische binding. Mensen met een lager inkomen maar wel met een vermogen zouden juist minder of geen kans op een sociale huurwoning moeten hebben. Ook de opgebouwde woonduur zou maar een bescheiden rol mogen vervullen. 
 
Voorafgaand aan het debat discussieerde Ivens in pakhuis de Zwijger onder meer met Karin Laglas, directievoorzitter van Ymere en Marien de Langen, bestuurder van Stadgenoot over de tekortkomingen in het huidige stelsel. De wachttijden voor het verkrijgen van een woning zijn veel te lang. Tijdens die bijeenkomst schetste een aanwezige Amsterdamse vader het lot van zijn zoon. “Hij heeft zich op zijn achttiende ingeschreven. Twaalf jaar later is het hem nog steeds niet gelukt een sociale huurwoning te bemachtigen. Of hij komt niet aan de beurt of hij heeft bij loting geen geluk. Daardoor woont hij op dertigjarige leeftijd met zijn Chinese vriendin nog bij zijn ouders in.”  
 
De Langen benadrukte op zijn beurt dat corporaties ontzettend veel moeite moeten doen huurders te vinden voor de vrijkomende woningen. “Een grote groep wijst de aangeboden woning af, omdat zij hopen in de toekomst een nog betere woning te kunnen vinden.” 
Mogelijke oplossingen kunnen volgens Ivens worden gevonden in de introductie van een ‘spijtoptantenregeling’. Bij het aanvaarden van andere woning zouden huurders de opgebouwde woonduur pas na een proeftijd van twee of drie jaar moeten verliezen. Maar het meeste effect verwacht hij van een fundamenteel ander systeem. Uit de reacties van de andere lijsttrekkers op zijn voorstel mag worden afgeleid, dat de noodzaak van verandering van het woningtoewijzingssysteem breed wordt gedragen. D66 benadrukt daarbij het belang van een regionale aanpak.

Rekening verduurzaming niet bij huurders

Tijdens het debat met de lijsttrekkers van D66, VVD, SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Bij1 en Denk werd ook stilgestaan bij de dringende noodzaak van verduurzaming van de sociale woningvoorraad. De rekening van die operatie mag volgens de aanwezige politici niet terechtkomen bij de huurders. Volgens GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink en BIJ1-lijsttrekker Sylvana Simons hebben de corporaties de afgelopen jaren op dat gebied onvoldoende gepresteerd. Voor de komende dertig jaar zouden alle stappen in kaart moeten worden gebracht om van Amsterdam een echt duurzame stad te maken. Groot Wassink rekent daarbij op financiële steun van de Rijksoverheid. “De Verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Ook moeten corporaties in staat worden gesteld meer geld te lenen voor duurzaamheidsmaatregelen.” VVD-lijsttrekker Eric van der Burg laat de Verhuurdersheffing liever in stand. Volgens hem kan Amsterdam de noodzakelijke investeringen zelf opbrengen. “De komende vier jaar kunnen dertigduizend huurwoningen worden verduurzaamd. Dat kost circa 450 miljoen euro. Dat geld kan de gemeente uit de grondopbrengsten op tafel leggen.”

Mentor voor kwetsbare huurders

Ook gingen de lijsttrekkers met elkaar in gesprek over de bescherming van kwetsbare huurders. Corporaties doen er alles aan om ontruimingen vanwege huurachterstand te voorkomen. De AFWC stelde de vraag aan de orde of niet nog meer preventief beleid noodzakelijk is. PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman prees de bereidheid van corporaties om mensen met schulden te helpen. Alle partijen lijken bereid meer te investeren in hulp en ondersteuning. Mogelijk kan een mentorprogramma soelaas bieden in het voorkomen van ernstige schuldenproblematiek en wordt nagedacht over uitbreiding van de doelgroep voor geregelde betaling.. 
In de toekomst zullen meer kwetsbare huurders zelfstandig gaan wonen in de stad. D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig benadrukte het belang van bestuurlijke rust. “Laten we de komende jaren het huidige voorrangsbeleid voor de huisvesting van kwetsbare mensen gewoon voortzetten.”
[Bert Pots]
    
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 19.04

Fotograaf Iwan Baan legde de ontwerpen van architect-stedenbouwer Willem Marinus Dudok (1884-1974) op een ongebruikelijke manier vast. In plaats van statische foto’s van de architectuur toont de fotograaf in het boek ‘Dudok door Iwan Baan’ de ontwerpen van de architect in een bredere context.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.04

Amsterdam is een prachtige stad. En dat moet zo blijven. Maar wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) komt in de Omgevingsvisie 2050 niet met een geruststellend antwoord als het gaat om mobiliteit, bedrijvigheid en woningbouw voor alle inkomens en alle leeftijden, meent de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 25.03
Wat een veelbelovende titel, De Wereld van de Stad! En ook nog een stevige ondertitel: Theorie, Praktijk, Toekomst. Je verwacht een kloek boekwerk dat daar invulling aan geeft, maar niets is minder waar. In 180 bladzijden vindt de lezer elf bijdragen van even zo vele auteurs.
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.03

Een aanzwellend koor roept dat de landelijke woningproductie naar minimaal 100.000 woningen per jaar moet om het woningtekort op termijn tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Gaat dat ook gebeuren? Vorig jaar werden er iets minder dan 70.000 opgeleverd. Iedereen kijkt naar Den Haag. Een...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03

Als opvolger van de Structuurvisie 2040 heeft Amsterdam nu de Omgevingsvisie 2050 gepresenteerd. De ondertitel: Een menselijke metropool. Tot 3 maart kon iedereen daar zijn/haar mening over geven.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 18.03.21

Nu het aantal senioren toeneemt én ouderen langer zelfstandig blijven wonen, groeit de behoefte aan nieuwe woonvormen voor deze groep. Het concept van het hofje maakt een doorstart, in allerlei varianten waarbij men zelfstandig woont maar ook deel uitmaakt van een gemeenschap. Kennismaking met...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 15.03 Geactualiseerd op: 31.03.21

Opnieuw liggen de zesduizend volkstuinders in Amsterdam overhoop met gemeentelijke plannenmakers, die opnieuw grotere toegankelijkheid en nu ook meer huur eisen. De gemeente verzekert dat de volkstuinen blijven bestaan. Maar de tuinders zien hun hobby, gemeenschap én natuurgebied bedreigd.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.