Voor de middeninkomens heeft de vrije markt geen oplossing