Voorlopig geen acties tegen eigenaren pied-à-terres

25.08.10

Voorlopig geen acties tegen eigenaren pied-à-terres

In ieder geval tot  december volgen er geen acties eigenaren van leegstaande tweede woningen die tot de sociale voorraad behoren. In een verklaring met deze strekking probeert het Amsterdams bestuur onrust onder tweede woningbezitters weg te nemen. 

In juni stuurde de dienst WZS een barse brief rond naar eigenaren van 666 adressen waar sinds oktober 2008 niemand staat beschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het ging  om particuliere woningen die volgens het landelijk puntenstelsel een huurwaarde van €548,- of minder hebben. Het doel was om kennelijke leegstand in kaart te brengen, maar de brief werd - mede door de toonzetting - uitgelegd als een gerichte actie tegen tweede woningbezit.

Van de 666 eigenaren hebben op dit moment hebben 348 (52%) eigenaren schriftelijk en 44 eigenaren (7%) telefonisch gereageerd. In 238 gevallen lijkt er niets aan de hand (eigenaar stond bijvoorbeeld niet goed ingeschreven, woning staat te koop). In 54 gevallen volgt  nader onderzoek. In deze voorlopige cijfers gaat het in 16 gevallen om een tweede woning. 

Onrust wegnemen

Met een publieke aankondiging wil het  college de onrust rond de tweede woning in Amsterdam wegnemen. De heftige berichtgeving in met name de Telegraaf - “hoogleraren, architecten en topmannen uit het bedrijfsleven worden zo de stad uitgejaagd” - dreigde de kosmopolitische reputatie van Amsterdam te gaan schaden. 
Het  gemeentebestuur stelt nu dat men enerzijds fatsoenlijk gebruik van woningen in de stad wil faciliteren, en anderzijds wil voorkomen dat goedkope woningen in Amsterdam leegstaan. Het college komt in november met voorstellen waarin deze doelstellingen het uitgangspunt zijn. Tot die tijd wordt geen actief handhavingsbeleid toegepast op tweede woningen.

zie ook NUL20: Onrust rond hoofdstedelijke pied-à-terres (19-08-2010)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS