Voorzitters van RvC’s: 'Woningcorporaties moeten blijven investeren'

21.06.13
Voorzitters van RvC’s: 'Woningcorporaties moeten blijven investeren'

De verhuurderheffing baart de interne toezichthouders van onder meer Ymere en Stadgenoot ernstige zorgen. Guido van Woerkom en Wim Kuijken vrezen voor de continuïteit van de corporatiesector. Zij pleiten voor gezamenlijke afspraken over een gericht investeringsprogramma in nieuwbouw en energiebesparing.

In een gezamenlijke reactie met de RvC-voorzitters van AlleeWonen, Woonstad Rotterdam en Vivare waarschuwen zij voor verlies aan kredietwaardigheid. "Door de heffing zullen corporaties nauwelijks meer in staat zijn in nieuwbouw te investeren. Dat blijkt ondubbelzinnig uit de meerjarenplannen die dezer dagen zijn ingediend bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Veel corporaties kiezen er noodgedwongen voor hun nieuwbouwinvesteringen voor een periode van ten minste vijf jaar zeer fors, soms tot nul, terug te schroeven. Ook wordt er flink bezuinigd op de bedrijfslasten en zelfs op het onderhoud. Maar zelfs met deze maatregelen dreigt een flink aantal corporaties zijn kredietwaardigheid te verliezen. Dit is geen dreigement, maar realiteit. De minister heeft zich een groot probleem op de hals gehaald."

Het niet meer kunnen investeren is volgens de vijf commissarissen slecht voor de volkshuisvesting. "Niet meer kunnen investeren is slecht, omdat noodzakelijke ambities op het gebied van duurzaamheid niet gerealiseerd kunnen worden en er te weinig woningen bijgebouwd worden. Het is slecht voor de werkgelegenheid in de bouwsector en dus voor de economie. Het zijn de afgelopen decennia bij uitstek de corporaties geweest die de woningbouw in Nederland op gang hielden."
Het nationale begrotingstekort moet omlaag. Daar zijn de toezichthouders het met het kabinet over eens. "Maar die heffing gaat meer kosten dan ze oplevert en de maatschappelijke schade is groot. Niet alleen worden de noodzakelijke nieuwe woningen niet meer gebouwd, ook de werkloosheid neemt toe en de overheid gaat btw, leges en grondinkomsten mislopen. Wij vrezen ook voor de koopkracht van velen, want om de heffing te kunnen betalen moeten de woningcorporaties hun huren -soms fors- verhogen."

Volgens hen is er een elegante ontsnapping uit deze neerwaartse spiraal. "Geef financiële incentives aan woningcorporaties die de aankomende jaren investeren in nieuwbouw en energiebesparing in de bestaande bouw. Dat kan door samen afspraken te maken over een aanvullend en gericht investeringsprogramma voor enkele jaren. Voor dat meerdere krijgen corporaties een ‘trekkingsrecht’ op de btw: zij kunnen de btw over dat extra programma tot een bedrag van 2 miljard euro terugkrijgen. Die btw zou er niet zijn als er niet geïnvesteerd en gebouwd zou worden. Door zo’n bijzondere en tijdelijke afspraak blijven we bouwen, de heffing komt binnen en er komen minder werklozen bij."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.06

Maar liefst 48 gemeenten doen een beroep op een bijdrage uit het Volkshuisvestigingsfonds voor in totaal negentig plannen. Het beschikbare budget van 450 miljoen euro is hiermee ruim twee keer overtekend. Vier gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam dienden een aanvraag in. Naar verwachting...

Fred van der Molen
Achtergrondartikel 15.06

Bijna alle neuzen staan dezelfde kant op: om de woningcrisis te lijf te gaan, moeten er heel veel woningen worden gebouwd. Ook in nieuwe uitleglocaties, ook in het groen, zeggen veel bouwende partijen. Maar de opvatting van gemeenten in de regio Amsterdam en de provincie Noord-Holland is juist...

Pieter Lesage
afbeelding van Fred van der Molen
Video 14.06

Om te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte in de regio Amsterdam zijn nieuwe stedelijke kernen nodig buiten Amsterdam. Een van de plekken waar dat moet gebeuren is Purmerend. De gemeente is voornemens de komende twee decennia 10.000 nieuwe woningen te bouwen: ''Die schaalsprong waar we...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 12.06
De nieuwe editie van het Jaarboek voor Architectuur 2020/2021 toont ons zoals gebruikelijk de jaarlijkse oogst aan aansprekende Nederlandse architectuur.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 28.05

Met de groenvisie van de gemeente Amsterdam moet de stad tussen 2020 en 2050 ondanks de enorme woningbouwplannen groener worden. Maar hoe realiseer je dat in een stad waar de ruimte steeds schaarser wordt? Groen kan worden geïntegreerd in nieuwbouw en de aanleg van nieuwe buurten en wijken, maar...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.05 Geactualiseerd op: 27.05.21

Hout wordt naar voren geschoven als bouwmateriaal voor een CO2-neutrale wereld. De 32 gemeenten van de MRA hebben nu een ambitieus doel gesteld: 20 procent van de woningproductie in houtbouw in 2025, oplopend tot 50 procent in 2050. Zijn dat realistische ambities? In gesprek met Thijs Kroese,...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.05
Journalist/beurscommentator Hans de Geus kon als ZZP'er geen hypotheek krijgen voor een appartement in Amsterdam, maar wel een lening voor een appartement om te verhuren. En zo kocht hij er later nog twee, genoeg om zich als ZZP'er van een pensioen te voorzien.
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 07.05 Geactualiseerd op: 07.05.21

In Muiderberg liggen de eerste buizen van een duurzaam, betaalbaar en collectief warmtenet in de grond. Het nabijgelegen IJmeer wordt ingezet als warmtebron. De bewoners zijn straks goedkoper uit dan met aardgas. Althans, als de rekensommen kloppen en de voorfinanciering rondkomt.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 06.05

Deze aflevering van Bouw Woon Leef staat in het teken van mobiliteit. Aan het woord komen onder andere een hoogleraar urban mobility futures, een gebiedsontwikkelaar en een deelvervoer gebruiker. De trend is duidelijk: nieuwe wijken worden autoluw. Hoeveel waarde kun je wel niet toevoegen aan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.05

Tijdens een bijeenkomst met als thema ‘de ziel van de buurt’ gingen ontwikkelaars en stadsonderzoekers met elkaar in gesprek over de vraag wat het DNA van een buurt is, hoe daar vat op te krijgen én hoe daar vervolgens rekening mee te houden bij gebiedstransformatie. Een onderwerp dat gezien de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.04
In de media verschenen eind maart berichten dat Amsterdam een gedeeltelijke bouwstop zou afkondigen voor 2021. De betrokken wethouders in Amsterdam stellen dat hier geen sprake van is. Wel worden een aantal nieuwe ontwikkelingen uitgesteld, tot verdriet van de betrokken ontwikkelaars. Hoe zit...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.04

Er verandert de komende jaren meer aan het huurbeleid dan de afgelopen jaren, mede omdat een aantal Kamermoties in wetgeving is omgezet. Een overzicht van de wijzigingen in 2021 en 2022.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.