NUL20 nieuws

 • 12.10.11

  Tijdelijke studentenwoningen blijven in gebruik

  De tijdelijke studentenwoningen op het Zeeburgereiland mogen de komende jaren blijven staan. Wel moet verhuurder DUWO de brandveiligheid van de containerwoningen vergroten. Zo heeft de gemeente Amsterdam besloten.

 • 11.10.11

  Antikraakbureaus moeten aan eisen voldoen

  De gemeente Amsterdam heeft een aantal kwaliteitseisen opgesteld voor leegstandbeheerders van kantoorruimtes. Die eisen moeten er voor zorgen dat er fatsoenlijk wordt omgegaan met tijdelijke bewoners of gebruikers. Ze gelden formeel alleen voor het werkingsgebied van de Leegstandverordening 2011. Dat zijn de kantorenterreinen Amstel III en Teleport, kantoren van meer dan 10.000 m2 en ontruimde bedrijfsgebouwen die gekraakt zijn geweest.

 • 07.10.11

  Donner vindt 33.000 euro grens wel best zo

  Minister Donner wil niet terug naar Brussel om over een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen te onderhandelen. Wat soepeler omgaan met de huidige regels, verder wil hij niet gaan. De Kamer had hem eerder per motie opgeroepen om in ieder geval voor ouderen een hogere inkomensgrens te bepleiten. Maar Kamerleden noch protesterende huurders kunnen de minister in beweging brengen. Zo bleek op 6 oktober tijdens een Kamerdebat.

 • 07.10.11

  Campagne zelfbouw komt op stoom

  update 18 oktober

  Er valt nauwelijks meer te ontkomen aan de promotie voor zelfbouw van de gemeente Amsterdam. In de hele stad staan borden van de campagne “Wil je met me bouwen”. Tijdens het weekend van 29 en 30 oktober is een Zelfbouwmarkt in Strand West in de Houthavens.

  Schep zelfbouw

 • 07.10.11

  De Key staakt strijd met ex-directeuren

  De juridische procedures tussen de Key en de voormalige directeuren Van Gelder en Felder zijn beëindigd. Zo hebben betrokken partijen na een langdurig bemiddelingstraject besloten. Over de verdere inhoud van de afspraken doet de woonstichting geen mededelingen.

 • 05.10.11

  Corporaties beteugelen onderhoudslasten

  De onderhoudslasten van corporaties dalen weer, na een periode van forse stijging. Dat geldt tenminste voor de tachtig corporaties die deelnamen aan de benchmark Onderhoudslasten van Aedes en Atriensi. Het afgelopen decennium stegen de kosten met meer dan 30 procent boven inflatie. In 2009 kwam een einde aan de stijging; in 2010 daalden de lasten met 6 procent. 

 • 04.10.11

  Aanleg IJburg 2 blijft ongewis

  IJburg 2 blijft een bewegend doel. Het  besluit over de eventuele aanleg valt niet meer voor maart volgend jaar, zo laat wethouder Van Poelgeest weten. Eerst moet duidelijker worden dat er geld is voor dergelijke 'voorinvesteringen'.  De gemeente heeft de financiële armslag niet meer om zonder meer lange-termijninvesteringen te doen.

 • 03.10.11

  De Alliantie helpt starters op de koopwoningmarkt

  Woningcorporatie de Alliantie helpt de komende drie maanden starters in onder meer Amsterdam op weg met de Starterslening.Voor alle koopwoningen tot 232.000,- euro is er voor kopers onder de 35 jaar de mogelijkheid een dergelijke lening af te sluiten. De lening is minimaal de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en is bedoeld voor kopers met een inkomen tot 43.800 euro.

 • 03.10.11

  Amsterdam rekent op 375 miljoen aan grondinkomsten

  Amsterdam  rekent voor de komende drie jaar op 375 miljoen aan grondinkomsten. Daarvan is 315 miljoen beschikbaar voor projecten waarin de gemeente al verplichtingen is aangegaan. Of projecten waarvan een bouwende partij garandeert dat de grond daadwerkelijk wordt afgenomen.  Ook is vijf miljoen beschikbaar voor tijdelijke projecten. De resterende 60 miljoen kan vervolgens worden ingezet voor kostbare voorinvesteringen, waarvan de opbrengsten pas veel later binnen komen.

 • 30.09.11

  Frank Bijdendijk ontvangt Aedes-onderscheiding

  Bij zijn afscheid op donderdag 29 september ontving Stadgenoot-bestuurder Frank Bijdendijk uit handen van Aedes-voorzitter Marc Calon de Aedes-onderscheiding. Bijdendijk ontving de onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de volkshuisvesting. Volgens Calon en andere sprekers leverde Bijdendijk op gedreven wijze belangrijke bijdragen op het terrein van woonvormen, woningkwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam. Bijdendijk was van 1982 tot 2008 bestuurder van de Amsterdamse corporaties Het Oosten en Stadgenoot.

 • 29.09.11

  Diemen-marketing: geen erfpacht en gratis parkeren 

  Diemen wil zich meer laten zien als een aantrekkelijke woongemeente. De gemeente ziet als groot pluspunt de ligging vlakbij Amsterdam in combinatie met de rust,  samenhang en groene omgeving van een dorp. Ook fijn: geen erfpacht en op veel plekken gratis parkeren.

  In de gemeente worden momenteel verscheidene nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Er wordt gebouwd bij het te vernieuwen winkelcentrum en bij Plantage de Sniep. Ook voor het project De Kiezel in Diemen Centrum is de inschrijving gestart. 

 • 29.09.11

  "Kabinet heeft hekel aan huurders"

 • 28.09.11

  Huurders dagen Donner voor de rechter

  De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) hebben woensdag 28 september de Staat der Nederlanden gedagvaard in kort geding. De huurdersorganisaties willen dat de rechter minister Donner van BZK verbiedt om de huurmaatregel in te voeren die de maximale huren in schaarstegebieden sterk verhoogt. Zij stellen dat de minister niet bevoegd is om deze maatregel te treffen en dus handelt in strijd met de wet.

 • 27.09.11

  Nieuw plan nodig voor stationsgebied Sloterdijk

 • 27.09.11

  Amsterdamse huizenprijzen 6 procent lager dan in 2008

  De prijzen van bestaande koopwoningen zijn sinds medio 2008 met zo'n 8,5 procent gezakt. In de vier grootste steden was de daling minder sterk dan in de rest van het land, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddelde huizenprijs in Amsterdam zakte met 6 procent in drie jaar tijd.

 • 21.09.11

  Inkomensgrens voor alle particuliere huurwoningen onder vrije-sectorgrens

  update: 22-09-2011

 • 21.09.11

  Multifunctioneel complex Laan van Spartaan

  De bouw van de woonwijk Laan van Spartaan in Amsterdam Nieuw-West gaat onverminderd voort, zo laat woningcorporatie Ymere weten. Bouwbedrijf J. de Nijs uit Warmenhuizen begint vandaag officieel aan de bouw van een nieuwe sportaccommodatie, 84 sociale huurwoningen en 2500 m2 maatschappelijk vastgoed en kleinschalige bedrijfsruimte op de zuidstrook van de nieuwe wijk. De  nieuwe sporthal vervangt de oude Jan van Galenhal. Het multifunctionele complex is ontworpen door DP6 architecten.

 • 20.09.11

  Starters meer kans in Almere

  Een voorrangsregeling op wijkniveau geeft Almeerse starters veel betere kansen op een woning. In bepaalde wijken krijgen bewoners voorrang om door te stromen binnen de wijk. Vooral starters tot 30 jaar blijken door deze regeling beter aan bod komen, aldus directeur Maarten Pel van de Alliantie. “In 2009 verhuurden we in deze wijken slechts twee woningen aan starters tot dertig jaar, in 2010 waren dat er 36." Het experiment loopt tot eind 2012. 

 • 19.09.11

  Afronding renovatie Zaanstraat

  Woningstichting Rochdale heeft na drie jaar de renovatie van het woningcomplex aan de Zaanstraat in Amsterdam West afgerond. Het uiterlijk van het complex is teruggebracht in originele staat. De gevels zijn hersteld, het oorspronkelijke kleurgebruik is terug en de panden hebben in de voorgevels weer houten kozijnen met de authentieke raamindeling en detaillering. Ook van binnen zijn de woningen helemaal vernieuwd.

 • 15.09.11

  Breed front tegen bezuinigingen op huurtoeslag

  Een groot aantal maatschappelijke organisaties protesteert tegen de voorgenomen bezuinigingen op de huurtoeslag. Het kabinet wil komend jaar 100 miljoen euro korten op de huurtoeslag, oplopend tot 157 miljoen euro in 2015. Het is volgens deze organisaties "de zoveelste aanslag op de koopkracht van huurtoeslagontvangers, een groep die de allerlaagste inkomens heeft."

 • 15.09.11

   ‘Afnemende vraag naar huurwoningen’

  update: 16:25

  De komende tien jaar daalt in Noord-Holland de vraag naar huurwoningen. De vraag naar koopwoningen zal daarentegen stijgen, zo heeft onderzoeksbureau ABF research in opdracht van de provincie Noord-Holland becijferd.

 • 13.09.11

  'Leefbaarheidsambassadeurs' in Poelenburg

 • 13.09.11

   ‘Avontuurlijke woningen op ongebruikelijke locaties’

  Amsterdam heeft een nieuwe non-profit ontwikkelaar. Woningstichting 4 Winden streeft naar de bouw van avontuurlijke koopwoningen langs de noordelijke- en zuidelijke IJ-oever en in Zuid tegen een reële prijs.  De toekomstige bewoner krijgt  weer een stem in  zijn nieuwe stek, zo meldt initiatiefnemer Maarten Willem de Boer.

 • 12.09.11

  Extra Donner-punten al vanaf  1 oktober

  update 13 september

 • 09.09.11

  Donner-punten sturen beleid middensegment

  De gemeente Amsterdam komt met maatregelen om de positie van (lage) middeninkomens op de Amsterdamse woningmarkt te verbeteren. Zo wordt het makkelijker en goedkoper om woningen samen te voegen en om huurwoningen te bouwen voor deze inkomenscategorie. De gemeente wil met de corporaties ‘een derde segment’ in de huursector creëren voor woningen tot 800 euro huur.

 • 09.09.11

  Nieuwbouw Piri Reisplein populair

  Klassieke architectuur met uitzicht op de Kostverlorenvaart blijkt een succesformule. Stadgenoot heeft in korte tijd 26 van de 42 koopappartementen in het eerste blok van het Piri Reisplein in Amsterdam-West verkocht. Het verkoopsucces wordt verklaard uit de gunstige ligging, de bijzondere architectuur en relatief gunstige prijzen.

  Piri Reis

 • 09.09.11

   Aftrap sociale woningbouw Amstelkwartier

  Rochdale  is  begonnen aan de bouw van de eerste 78 sociale huurwoningen in de nieuwe woonwijk Amstelkwartier in Amsterdam-Oost. Aansluitend is de bouw voorzien van  39 koopappartementen,  mits Kondor Wessels Vastgoed er in slaagt  vooraf voldoende woningen te verkopen.

 • 08.09.11

  Politieke onenigheid over Marine Etablissement

  Is het Marine Etablissement de plek voor luxe appartementen? Of is het beter het gebied in de toekomst te gebruiken voor evenementen? Amsterdam is nog geen eigenaar van het terrein, maar de politiek steggelt al over de toekomstige bestemming.

 • 08.09.11

  Donner kraakt vergunningverlening Almere

  Almere mag particuliere bouwers niet gemakkelijker aan een bouwvergunning helpen. Zo heeft minister Donner van Wonen laten weten in antwoord op Kamervragen van de SP. Er kan niet door middel van selectieve toetsing invulling worden gegeven aan de handhavingstaak van de gemeente, schrijft de minister.

 • 08.09.11

  Alliantie in voormalig stadsdeelkantoor

  Woningcorporatie de Alliantie Amsterdam neemt volgend jaar haar intrek in het voormalige kantoor van stadsdeel Oost in Amsterdam-Watergraafsmeer. De corporatie huurt 4100 m2 kantoorruimte. De verhuizing wordt aangegrepen voor de introductie van het ‘nieuwe werken’ en samenvoeging van alle activiteiten.

 • 08.09.11

  Amsterdam in hoger beroep erfpachtzaak 

  De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank, dat na bestemmingswijziging met economische meerwaarde geen tussentijdse canonverhoging kan worden doorgevoerd.

 • 01.09.11

   ‘Plannen Kleiburg aan zijden draad’

  De plannen voor herontwikkeling van Kleiburg hangen aan een zijden draad. Geen van de drie overgebleven ontwikkelaars slaagt erin aan alle voorwaarden te voldoen, zo heeft woningstichting Rochdale laten weten. Alle partijen krijgen nog één kans om tot een haalbaar voorstel te komen.

 • 31.08.11

  Toestemming voor herontwikkeling Amsteleiland

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben besloten de gemeente Amstelveen toestemming te geven voor de bouw van dertig woningen op het Amsteleiland. De bebouwing valt deels buiten bestaand gebouwd gebied. De gemeente was daarom verplicht een ontheffing aan te vragen.

   

 • 31.08.11

  Gemeenten mogen eigen bewoners voorrang blijven geven

  In een ‘nota van wijziging’ heeft minister Donner de concept Huisvestingswet 2012 aangepast, waardoor gemeenten voorrang mogen (blijven) geven aan woningzoekenden uit de eigen plaats. Tot dusver leek de nieuwe wet juist een einde te maken aan deze veel voorkomende praktijk.

 • 24.08.11

  Stadgenoot wordt stichting

  Stadgenoot, de laatste grote Amsterdamse woningbouwvereniging, wordt een stichting. Bestuur, raad van bestuur en de ledenraad zijn daarmee akkoord gegaan. Om de maatschappelijke verankering te waarborgen krijgt de nieuwe stichting een ‘maatschappijraad’. Een extra reden om deze stap nu te zetten is de opheffing van Far West. De ontvlechting van deze ontwikkelcorporatie is eenvoudiger en fiscaal aantrekkelijker als alle betrokken partijen, waaronder Stadgenoot, dezelfde rechtspersoon hebben.

 • 22.08.11

  'Stadsverwarming duurder door Warmtewet'

  De nieuwe Warmtewet moest de consument beschermen tegen de  te hoge en weinig transparante tarieven van stadsverwarming. Maar nu blijken die tarieven volgens berekeningen van het NMA straks nog te mogen verhoogd. De Woonbond en de Vereniging eigen huis (VEH) vrezen dat "honderdduizenden huishoudens 50 tot 150 euro per jaar meer gaan betalen." Beide belangenverenigingen vinden de wet daarom onaanvaardbaar.

 • 15.08.11

  Stadgenoot wijzigt plannen voor Houthavens

  Stadgenoot stapt af van de geplande ontwikkeling van Blok 0, het meest westelijke deel van de Houthaven in Amsterdam West. Het gebruikelijke voorverkooppercentage van 70% wordt voor dit omvangrijke complex in de huidige marktomstandigheden als onhaalbaar gezien. De woningvereniging wil nu een vergelijkbaar complex realiseren via een bijzondere vorm van particulier opdrachtgeverschap, door scheidend bestuurder Frank Bijdendijk als ‘democratische projectontwikkeling’ gedoopt.

 • 19.07.11

  Alliantie tilt woningen aan Saenredamstraat op naar A-label

  Begin juli leverde woningcorporatie De Alliantie 17 woningen en één bedrijfswoning op aan de Saenredamstraat. Bij deze grootschalige renovatie is alles uit de kast getrokken om zo duurzaam mogelijk te renoveren. De woningen worden volgens de rekenmodellen bijna 80 procent energiezuiniger. De zonnecellen vallen op, maar de winst zit toch vooral in de isolatie.

 • 14.07.11

  Corporaties boeken veel af op grondposities

  In de afgelopen vijf jaar hebben Nederlandse corporaties gezamenlijk een totaal bedrag van 134 miljoen euro afgeboekt op grondposities. Dat is 14 procent van de aanschafwaarde. Dit blijkt uit een rapport van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). De afwaardering betekent niet dat alle pijn nu is genomen. Volgens het CFV lopen de deelnemende corporaties nog risico’s van 96 miljoen euro. Het Fonds stelt vast dat het risicobeheer bij corporaties inmiddels wel is verbeterd, maar nog altijd tekortkomingen kent.

 • 14.07.11

  Huurtoeslag omlaag

  Het kabinet heeft besloten de huurtoeslag voor duurdere huurwoningen te verlagen. Deze korting op de 'kwaliteitstoeslag' geldt voor huurwoningen met een hogere huur dan € 361. Ook wordt de eigen bijdrage in de huurtoeslag  verhoogd met 4 euro.
  De totale korting bedraagt 10 procent  zal zo'n 79% van de huishoudens met een huur boven de € 361 treffen. De maatregelen leiden tot een bezuiniging die oploopt van 100 miljoen euro in 2012 tot 157 miljoen euro in 2015.

 • 12.07.11

  Amsterdammers verhuizen het liefst naar ... Amsterdam

  Amsterdam is nog aantrekkelijker geworden als vestigingsplaats. Dat blijkt uit de Monitor Creatieve Kennisstad van de gemeentelijke Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO). Het aantal gezinnen dat in de stad blijft wonen is de afgelopen jaren toegenomen. De mogelijkheden om binnen Amsterdam ‘door te stromen' naar een volgende woning zijn verbeterd.

 • 11.07.11

  Nieuw bedrijfsverzamelgebouw in West

  Woensdag 13 juli is de officiële opening opent bedrijfsverzamelgebouw "De Coppel" in de wijk Landlust in Amsterdam-West. De oude garage aan de Coppelstockstraat 50 is gerenoveerd en biedt nu bedrijfsruimte aan negen startende ondernemers en ZZP’ers uit de buurt.

 • 08.07.11

  Haarlemmerpoort verliest woonbestemming

  De Haarlemmerpoort moet na restauratie een publieke functie krijgen, vindt Ymere. In de 19e eeuwse poort bevinden zich nu nog zeventien woningen. De kosten om de woningen te behouden zijn echter te hoog.

 • 07.07.11

  Rochdale verkoopt woningen in Katwijk aan Zee

  Woningstichting Rochdale heeft 38 woningen op het Zeehospitiumterrein in Katwijk aan Zee verkocht aan stichting Dunavie. De verkoop past binnen de geografische heroriëntatie van Rochdale waarbij Katwijk niet langer tot het beoogde werkgebied behoort. Voor Dunavie past de aankoop van deze geliberaliseerde woningen binnen het streven om meer woningen in het middensegment aan te bieden.

 • 01.07.11

  Amsterdam krijgt grote vrije sector, op termijn

  In Amsterdam vallen ruim 75.000 woningen boven de vrije-sectorgrens van 142 punten (663 euro), als de voorgenomen bijtelling van Donner door gaat. Dat blijkt uit een simulatiestudie van de Amsterdamse dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS). Niet al die woningen worden geliberaliseerd. Corporaties hebben aangekondigd daarover afspraken te willen maken met de gemeente en de Huurdersvereniging Amsterdam.

   

 • 01.07.11

  Akkoord over Bloemendalerpolder

  In de Bloemendalerpolder kunnen maximaal 2750 woningen worden gebouwd. Zij komen aan de rand van Weesp; zo ver als mogelijk van de te verleggen A1. Daarover hebben het Rijk, provincie Noord-Holland, gemeente Weesp en Waterschap AGV een akkoord bereikt. De ontwikkeling en exploitatie van het gebied komt in handen van private partijen.

 • 30.06.11

  Jacques Thielen naar BMC

  Per 1 juli wordt Jacques Thielen partner bij BMC Interlink. Hij is momenteel nog directeur-bestuurder van Far West. Vorig jaar viel het besluit om deze Amsterdamse woningcorporatie te ontbinden omdat de ontwikkelcorporatie door de crisis in financiële problemen dreigde te komen. De afwikkeling daarvan is nagenoeg rond. De aandeelhouders en oprichters De Key, Rochdale en Stadgenoot hebben overeenstemming over de opdeling van het bezit.

 • 29.06.11

  Gedwongen vertrek uit Amsterdamse Diamantbuurt

  Eigen Haard dwingt twee ernstig overlastgevende gezinnen de Diamantbuurt in Amsterdam-Zuid te verlaten. Zij krijgen nog één keer een woning elders in de stad aangeboden. Mochten zij dat aanbod weigeren, dan volgt ontbinding van de huurovereenkomst via de rechter.

 • 29.06.11

  SV-urgentie voor bewoners 'schimmelwoningen'

  De bewoners van de in slechte staat verkerende woningen in de Nolensstraat en de Voermanbuurt (Knijtijzerpanden) krijgen vanaf september een stadsvernieuwingsurgentie. Dat is althans de inzet van wethouder Paulus de Wilt. Stadsdeelraad en de dienst Wonen, Zorg en Samenleven moeten nog akkoord gaan. Normaal mag een dergelijke urgentie alleen worden verstrekt als de sloop- of renovatiedatum is vastgesteld. De urgentiestatus geeft recht op een verhuisvergoeding van ruim 5000 euro. 

 • 24.06.11

  Heemschut pleit voor sparen Tugelawegblok

  Erfgoedvereniging Heemschut maakt bezwaar tegen de sloop van een van de Tugelawegblokken in Amsterdam-Oost. Volgens de vereniging is het woningcomplex op de hoek van de Maritzstraat historisch waardevol en kan ook via renovatie de woningkwaliteit worden verbeterd.

  Tugelaweg

  Hoek Tugelaweg - Maritzlaan. Foto: wiki commons

Pagina's