NUL20 nieuws

 • 24.06.11

  Voortaan betalen voor WoningNet

  Woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam moeten vanaf 1 juli jaarlijks 10 euro betalen om ingeschreven te blijven bij WoningNet. Tot nu toe betalen  zij alleen eenmalige inschrijvingskosten; die worden nu verlaagd van 60 naar 50 euro.

  De kosten van het WoningNet-systeem worden tot nu grotendeels betaald door de corporaties. Met de jaarlijkse verlengingskosten wordt een substantieel deel van de kosten gedekt. In 2010 waren er ruim 470.000 woningzoekenden ingeschreven, waarvan er ruim 89.000 een of meer keer reageerden op een woning.

 • 23.06.11

  Braakliggende terreinen in kaart gebracht

  Amsterdam heeft de braakliggende terreinen in de eigen stad én in Zaanstad op een digitale kaart gezet. Dit om initiatiefnemers die met een plan voor een tijdelijke invulling komen op weg te helpen. Bijvoorbeeld als buurtmoestuin, kinderspeelplaats, voetbalveld of - als de terreinen groter zijn - als evenemententerrein of tijdelijke studentenhuisvesting.

 • 23.06.11

  'Schaalsprong Almere blijft nodig'

  De schaalspong voor Almere blijft nodig, vindt Chris Kuijpers, directeur-generaal ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op het oude land ontbreekt het simpelweg aan ruimte voor de bouw van die 60.000 nieuwe woningen. Bebouwing van de Zaan/IJ-oevers is volgens hem geen alternatief.

 • 23.06.11

  Sloop verzakte woningen in Amsterdamse Jordaan stuit op bezwaren bewoners

  Ymere overweegt de sloop van enkele verzakte panden aan de Palmstraat in de Amsterdamse Jordaan. Er kunnen grotere levensloopgeschikte sociale huurwoningen worden teruggebouwd, meent de corporatie.

 • 22.06.11

  Nog drie kandidaten voor Kleiburg

 • 22.06.11

  Extra sportvelden op IJburg

  Eindelijk goed nieuws  voor sportminnend IJburg. Het aantal sportvelden in het Diemerpark op IJburg wordt verdubbeld van drie naar zes velden. Er komen ook extra parkeerplaatsen. Stadsdeelwethouder Thijs Reuten kan  het groene licht voor de aanleg geven, nadat onderzoek had uitgewezen dat de sportvelden goed samengaan met de  sanering van de voormalige vuilstort en de natuurwaarde in het park. 

 • 21.06.11

  Wethouder Zaanstad: ‘Onderscheid in bijtelling WWS onbegrijpelijk’

  Het onderscheid in de bijtelling voor het Woningwaarderingsstelsel tussen Groot Amsterdam en de Zaanstreek is onbegrijpelijk, zo zegt wethouder Jeroen Olthof (PvdA) van de gemeente Zaanstad.  Het toekomstige prijsverschil kan volgens hem tot toenemende druk op de Zaanse sociale woningmarkt leiden. De gemeente bezint zich op passende maatregelen.

 • 21.06.11

  SCP: sloop en nieuwbouw draagt bij aan veiligheid stadswijken

  Herstructurering van de woningvoorraad en de verkoop van sociale huurwoningen hebben positieve effecten op leefbaarheid en veiligheid in oude stadswijken, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

 • 21.06.11

  ’Verplicht scheefwoner tot woningaankoop’

  Scheefwoners moeten veel strenger worden aangepakt, meent Bouwfonds Ontwikkeling. Zij moeten vertrekken. Of anders worden verplicht binnen een jaar hun sociale huurwoning te kopen.

 • 20.06.11

  Woonbond: "Verhoog inkomensgrens sociale huurwoningen"

  Volgens de Woonbond moet de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog naar minimaal 38.000 euro. Dat concludeert de bond uit een groot aantal meldingen van woningzoekenden die geen betaalbare huurwoning kunnen vinden.  Voor sociale huurwoningen geldt sinds 1 januari een inkomensgrens van  33.614 euro.

 • 16.06.11

  Rochdale verbaasd over uitkomsten haalbaarheid Kleiburg

  update 23 juni

  Rochdale verwerpt de berekeningen van bureau Vaecon, waaruit zou blijken dat het besluit van de woningcorporatie om de Bijlmerflat Kleiburg op te geven, gebaseerd is op te sombere uitgangspunten. Vaecon heeft op verzoek van stadsdeel Zuidoost de financiële argumenten van Rochdale tegen het licht gehouden. Het Parool publiceerde op 11 juni de conclusies van het rapport onder de kop 'experts zien wel kansen in Kleiburg.'

 • 16.06.11

  "Ga flexibel om met inkomensnorm"

 • 15.06.11

  Verkoop nieuwbouw veert op na rampjaar 2009

 • 15.06.11

  25 extra punten voor Amsterdamse woningen

  update 16 juni

 • 15.06.11

  Marien de Langen volgt  Bijdendijk op bij Stadgenoot

 • 14.06.11

  Fietsberging weer verplicht

  Vanaf 2012 mogen er geen appartementen meer worden gebouwd zonder bergruimte bij te woning. Daarmee is een dereguleringsmaatregel uit  2003 definitief van de baan. Toen schrapte het ministerie van VROM de verplichting om flats te voorzien van een balkon en een bergruimte. Na veel protesten en een motie besloot Minister Vogelaar deze maatregel in 2008 terug te draaien. Vier jaar later is deze wijziging in wetgeving omgezet.

 • 14.06.11

  Emile Spek directeur vastgoed AMC

  Emile Spek gaat vanaf 1 augustus leiding geven aan het directoraat huisvesting en vastgoed van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Spek werkte ruim veertien jaar bij Ymere en voorganger Woningbedrijf Amsterdam. De laatste zeven jaar was hij actief als directeur projectontwikkeling. Spek heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en professionalisering van projectontwikkeling binnen de Amsterdamse woningcorporatie, zo verklaart Ymere.

 • 12.06.11

  Corporaties starten met  jongerencontracten

  Eigen Haard en Stadgenoot verhuren vanaf half mei woningen aan jongeren met een tijdelijk jongerencontract. Met zo'n contract kunnen jongeren tot en met  hun 22e een speciaal gelabelde 'jongerenwoning' betrekken en daar vervolgens tot uiterlijk hun 26e wonen. Daarna kunnen jongeren, met behoud en behulp van de inschrijfduur, reageren op een andere woning. Het gaat om kleine woningen tot maximaal 45 m².

 • 10.06.11

  Eigen Haard kiest voor verantwoord hout en papier

  Verantwoord bosbeheer is ook de verantwoordelijkheid van woningcorporaties. Daarom heeft Eigen Haard een partnerovereenkomst met FSC Nederland getekend. ‘Zonder hout geen bouw’, zegt directeur Vastgoedbeheer Peter Hildering. ‘Maar dan wel met verantwoord hout. We gaan, als grootgebruiker van hout, de strijd aan tegen ontbossing’.

 • 10.06.11

  Regiocorporaties houden zich aan inkomensnorm

 • 03.06.11

  Woningen voor muziekstudenten

  Domus bouwt voor de stichting Jan Pieterszoon Huis zeventig tot tachtig speciale woningen voor muziekstudenten. Zo is met de gemeente Amsterdam overeengekomen. De woningen verrijzen op kavel 23 van deelgebied RI-Oost op het Zeeburgereiland.  Domus heeft met de gemeente afspraken gemaakt over minimale eisen aan duurzaamheid en start bouw. Dezelfde stichting realiseerde eerder speciale wooneenheden voor conservatoriumstudenten op IJburg.

 • 03.06.11

  Bewoners Platanenweg mogen toch blijven

  update 15 juni

 • 31.05.11

  Corporaties versnellen woningaanbod

  De woningkrant met beschikbare sociale huurwoningen in de stadsregio Amsterdam verschijnt begin juni voor de laatste keer op papier. Woningzoekenden kunnen daarna alleen nog woningen zoeken via de website. Het beschikbare aanbod kan daardoor sneller worden geactualiseerd.

 • 27.05.11

  Einde erkenning Bijlmer Bewonersraad

  Rochdale erkent de Bijlmer Bewonersraad niet langer als overkoepelende huurdersorganisatie. De bewonerscommissies uit Amsterdam-Zuidoost worden opgeroepen zich aan te sluiten bij de Bewonersraad van Rochdale (BWR).

 • 27.05.11

  Nu wel draagvlak voor renovatie Het Breed

  Een zeer ruime meerderheid van de bewoners in het wooncomplex Het Breed in Amsterdam-Noord heeft ingestemd met het door Eigen Haard  en Ymere voorgestelde renovatieplan. De renovatie omvat verbeteringen aan het complex, zoals afsluiting van trappenhuizen. Ook worden energiebesparende maatregelen genomen. Gevelisolatie en plaatsing van dubbel glas leiden tot een halvering van de CO2-uitstoot. De werkzaamheden beginnen in 2012.

 • 24.05.11

  CFV: heffing huurtoeslag betaalbaar

  Extra huurstijgingen en uitbreiding van het Woningwaarderingsstelsel met 25 punten geven corporaties voldoende financiële mogelijkheden om de heffing voor de huurtoeslag te betalen. Zo heeft het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) becijferd.

 • 23.05.11

  Van kantoor naar appartementen

  Het kantoorgebouw van Syntrus Achmea aan de Molenwerf in Amsterdam-West wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Er is naar verwachting ruimte voor tweehonderd middeldure huurwoningen.

  Het kantorencomplex (22.000 m2) is nog maar tien jaar oud, maar het staat al geruime tijd goeddeels leeg.  Pogingen van Syntrus Achmea, beheerder van het vermogen van een aantal pensioenfondsen, voor het pand een nieuwe huurder te vinden zijn door de omvangrijke kantorenleegstand in Amsterdam op niks uitgelopen.

 • 18.05.11

  Heroverweging programma luchtkwaliteit

  Amsterdam vreest over vier jaar niet te kunnen voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen. Overschrijding dreigt van de norm voor stikstofdioxide. Extra maatregelen gericht op zakelijke veelrijders moeten het tij keren, zo heeft wethouder Eric Wiebes verklaard. Anders lopen grote bouwprojecten, als de aanleg van de 2e fase van IJburg en uitbreiding aan de Zuidas, averij op.

 • 18.05.11

  Hoger beroep tegen schadevergoeding

  Fer Felder (63), oud-directeur van ontwikkelaar De Principaal, gaat in beroep tegen de uitspraak dat hij 3,2 miljoen euro schadevergoeding aan woonstichting De Key moet betalen. Uitvoering van het vonnis is opgeschort.

 • 16.05.11

  Hoger beroep tegen schadevergoeding

  Fer Felder (63), oud-directeur van ontwikkelaar De Principaal, gaat in beroep tegen de uitspraak dat hij 3,2 miljoen euro schadevergoeding aan woonstichting De Key moet betalen. Uitvoering van het vonnis is opgeschort.

 • 11.05.11

  KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV gaan fuseren 

  Vier kennisorganisaties op het gebied van stad en ruimte gaan fuseren. De samenvoeging van KEI, Nirov, Nicis Institute en SEV moet op 1 januari 2012 een feit zijn.

  Door het samengaan ontstaat een onafhankelijk, nationaal innovatie- en kennisinstituut voor stedelijke en regionale ontwikkeling. De programma’s van de vier organisaties lopen gewoon door.

 • 11.05.11

  Ymere start  bouw De Boetzelaar

  In mei is de bouw gestart van nieuwbouwproject De Boetzelaer op de hoek Van Hogendorpstraat/Van Boetzelaerstraat in Amsterdam-West.

  De nieuwbouw is ontworpen door architectenbureau M3H. In het gebouw komen 43 sociale huurwoningen, 4 rolstoelwoningen (ROWO) en 2 bedrijfsruimten op de begane grond. Onder het gebouw komt een parkeergarage met 23 parkeerplaatsen en 2 motorparkeervakken

  Zowel de woningen als de parkeerplaatsen worden verhuurd door Ymere. Naar verwachting wordt het gebouw in maart 2013 opgeleverd.

 • 09.05.11

  Eerste Solid in een keer volledig verhuurd

 • 09.05.11

  BedonnerdOp 18 mei bespreekt de Kamercommissie voor BZK minister Donners plan om elke huurwoning 25 extra punten toe te kennen. Huurdersorganisaties slijpen ondertussen de messen, mede met behulp van de leus ‘Huurders Bedonnerd’. Zij vinden ditmaal de corporatiesector niet aan hun zijde.

 • 06.05.11

  CFV opgewaardeerd tot 'Woonautoriteit'

  Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties en op de naleving van de regels voor staatssteun. Aldus een wetsvoorstel dat het kabinet eind april naar de Kamer stuurde. De nieuwe autoriteit, de opvolger zal  van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, krijgt zelfstandige bevoegdheden waaronder de mogelijkheid een aanwijzing te geven. De status is vergelijkbaar met het AFM. De autoriteit houdt toezicht op de circa 400 corporaties. 

 • 05.05.11

  Bewoners krijgen erfpacht terug

  Zeven bewoners van de Pedro de Medinalaan in Amsterdam krijgen een deel van de erfpachtcanon terug. Eerder betaalden deze bewoners een bedrag aan de gemeente voor het uitbreiden van de woning, terwijl voor de rest van de straat deze verplichting vorig jaar kwam te vervallen.

 • 05.05.11

  Amsterdam zoekt 1000 plekken voor zelfbouw

  Zelfbouw moet een volwassen onderdeel van de Amsterdamse woningmarkt worden. De gemeente wil voor het najaar duizend locaties beschikbaar hebben. Op dit moment wordt in de hele stad naar geschikte plekken gezocht.

  Zelfbouw is volgens wethouder Van Poelgeest een manier om op kleinschalige wijze de stad te blijven ontwikkelen. “Door mensen zelf de regie te geven over hun toekomstige woning en woonomgeving slaan we twee vliegen in één klap. We krijgen mooiere stadswijken. En de geplande woningen worden ook gebouwd.

 • 29.04.11

  Tevredenheid Amsterdammers over buurt blijft toenemen

  Gemiddeld genomen zijn de Amsterdammers tevreden over hun buurt. Bovendien stijgt de waardering van de meeste buurten. Dat blijkt het onderzoek tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam 2009. 

 • 28.04.11

  Vernieuwd WoningNet voorspelt slaagkans

  Op 27 april 2011 is de vernieuwde website van WoningNet voor de stadsregio Amsterdam gelanceerd. Woningzoekenden kunnen nu gerichter zoeken naar een woning die past bij hun situatie en woonwensen. Door inzicht te geven in de persoonlijke slaagkans voor een woning en passend woningaanbod te tonen geeft de site woningzoekenden beter inzicht in een kansen.

 • 28.04.11

  KWH: huurders corporatiewoningen zeer tevreden

  Huurders gaven in 2010 hun corporaties de hoogste waardering ooit. Dat blijkt uit de zojuist verschenen KWH-Prestatie-Index, waarin de mening van ruim 400.000 huurders over 200 wooncorporaties is opgenomen. Ymere is overigens de enige grootstedelijke corporatie uit de regio Amsterdam die aan KWH meedoet.

 • 27.04.11

  Sibbelwoningen in oude glorie hersteld

  Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. De restauratie van de zogeheten Sibbelwoningen op de Hoogte Kadijk is klaar. De authentieke details zoals de hardstenen trappen, gemetselde schoorstenen, smeedijzeren hekken en de oorspronkelijke tuinkamers zijn teruggebracht. Er is funderingsherstel uitgevoerd en de tuinen zijn gesaneerd.

 • 26.04.11

  Groepswoningen voor jong dementerenden in De Beusemaecker

  Donderdag 21 april opende burgemeester Van der Laan de eerste kleinschalige woonlocatie in Amsterdam voor mensen met vroegtijdige dementie. De woonvoorziening is gevestigd in De Beusemaecker, een complex van Ymere. Van der Laan: "Ik ben er trots op dat een voorziening voor deze groep in Amsterdam is gevestigd. Uit dit soort initiatieven blijkt dat Amsterdam een zorgzame stad is."

 • 22.04.11

  Ymere rond 2010 financieel gezond af

  Ymere toont zich crisisbestendig. De woningcorporatie investeerde in 2010  € 354 miljoen in haar eigen woningbezit en sloot het jaar af met  € 64 miljoen nettowinst. De corporatie heeft de tering naar de nering gezet. In het verleden rekende Ymere op een investeringsvolume van 450 tot 500 miljoen euro per jaar. In totaal leverde Ymere 1.900 nieuwe en gerenoveerde woningen op en werden 195 wijkaanpakprojecten succesvol uitgevoerd. Ymere startte verder in 2010 met nieuwbouw en renovatie van ruim 1.200 woningen. 

 • 20.04.11

  Doorstroming sociale huursector naar nieuw dieptepunt

  Het aantal huizen in de sociale huursector dat in het eerste kwartaal van 2011 in Amsterdam is verhuurd, is gedaald naar een nieuw dieptepunt. Dat blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Er werden in die periode slechts 1.958 huizen verhuurd. In het eerste kwartaal van 2010 werden nog 2.536 woningen verhuurd, 578 meer dan in 2011.

 • 20.04.11

  SEV: Huur op Maat werkt

  Volgens de SEV is ‘Huur op Maat' een goed alternatief voor het huidige huurstelsel. Deze conclusie trekt de SEV na een driejarig experiment waarin dertien woningcorporaties inkomensafhankelijke huren hebben toegepast. Onder de huurders blijkt een groot draagvlak voor Huur op Maat. Bijna 80 procent vindt het rechtvaardig dat de huurprijs wordt gekoppeld aan het inkomen. De Woonbond en Aedes hebben bedenkingen.

 • 19.04.11

  Woonbond en FNV roepen op tot sociaal huurbeleid

  De Nederlandse Woonbond, FNV en FNV Bouw roepen politieke partijen op tot een sociaal koopkracht- en woonbeleid. Door het beleid van het kabinet Rutte daalt de koopkracht van lage en bescheiden middeninkomens. Van 2010 tot en met 2012 zou dat neerkomen op gemiddeld ruim 2 procent. Voor sommige groepen valt deze daling volgens Woonbond en FNV nog veel hoger uit.

 • 17.04.11

  Ymere start met verkoop casco-woningen 

  Ymere heeft zijn eerste blok casco-woningen in de verkoop gedaan. Zaterdag 16 april was een kijkdag.  Onder de naam 'Eén Blok Stad'  worden 17 gerenoveerde casco-woningen aan de Marnixkade te koop aangeboden. Kopers dienen de woning zelf af te bouwen. Later volgen andere casco-projecten aan de Javastraat, Balistraat en Tugelaweg.

  Casco

 • 17.04.11

   Extra punten voor álle huurwoningen

  Alle huurwoningen die onder het Woningwaarderingsstelsel (WWS) vallen, krijgen op 1 juli aanstaande 25 extra basispunten. Aldus besloot het kabinet verrassend op 15 april.  Volgens het regeerakkoord namelijk zouden alleen woningen in 'schaarstegebieden' meer punten krijgen. Nu stijgt de maximale huurprijs van alle gereguleerde woningen met 120 euro per maand. De Woonbond noemt de maatregel "nog erger dan verwacht."

 • 15.04.11

  Vereveningsfonds uit de rode cijfers

  Amsterdam heeft het dreigende tekort van ruim 700 miljoen euro in de ruimtelijke sector weggewerkt. Een pakket van maatregelen levert ongeveer 862 miljoen euro aan besparingen op. Dat blijkt uit de doorrekening van het gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf. De besparing  wordt vooral gerealiseerd door bouwplannen te schrappen. Wethouder Van Poelgeest wil overigens nog 6000 woningen uit de bouwplannen voor de komende jaren schrappen.

 • 14.04.11

  Afspraken grote steden over aanpak dakloosheid

  Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en het Rijk hebben vervolgstappen aangekondigd op hun daklozenbeleid. Sinds 2006 zijn in de vier grote steden al zo’n 10.000 dak- en thuislozen op weg geholpen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan onder dak. Het aantal buitenslapers is zeer fors teruggebracht, en overlast en criminaliteit is met ruim 50% afgenomen. Deze aanpak wordt de komende jaren voortgezet.

Pagina's