NUL20 nieuws

 • 14.04.11

  Gemeentelijke onderscheiding voor Saar Boerlage

  Donderdag 14 april heeft wethouder Van der Burg het Ereteken van Verdienste uitgereikt aan mevrouw Saar Boerlage. Zij ontving de onderscheiding tijdens een speciaal georganiseerd afscheid bij WOUW, een netwerk maatschappijkritische 50+ vrouwen op de Plantage Middenlaan in Amsterdam. Mevrouw Boerlage is meer dan 25 jaar lid van dit netwerk.

 • 13.04.11

  Rechtelijke uitspraak maakt verhuizing UB onzeker

  De verhuizing van de universiteitsbibliotheek  naar het Binnengasthuisterrein is hoogst onzeker geworden. Volgens de rechter heeft het stadsdeel op onjuiste gronden met sloop van een aantal panden op dat terrein ingestemd.

 • 12.04.11

  Wijkaanpak: behandelen als depressie

 • 11.04.11

  Ymere kiest voor kleiner werkgebied

  Ymere snijdt in haar werkgebied. De corporatie trekt zich de komende tijd terug uit de Bollenstreek, het zuidelijk deel van Kennemerland, Gooi- en Vechtstreek, Zeewolde en Alphen aan de Rijn. Grondposities en  projecten staan in de etalage.

 • 08.04.11

  Erfgoedverenigingen willen Nicolaascomplex op gemeentelijke monumentenlijst

  De erfgoedverenigingen Stichting Cuypersgenootschap en Heemschut hebben de gemeente verzocht Prinses Irenestraat 17-21, het complex van klooster, kapel en scholen - oorspronkelijk het St. Nicolaaslyceum voor jongens en Pius MMS voor meisjes - aan te wijzen tot gemeentelijk monument.

 • 08.04.11

  Corporaties tegen Almeers plan woningverdeling 

  De Almeerse corporaties zijn niet blij met het gemeentelijke plan voor een nieuw woningverdelingsysteem. Het systeem wemelt volgens de corporaties van de regels en criteria. Volgens Aedesnet.nl vinden de corporaties het plan ‘onduidelijk, onwenselijk en onverantwoord’. De gemeenteraad moet nog beslissen over het nieuwe systeem.

 • 05.04.11

  Corporaties gaan mogelijk miljoenen minder belasting betalen

  Woningcorporaties kunnen in beginsel als algemeen nut beogende instellingen worden beschouwd. Zo heeft advocaat-generaal Peter Wattel de Hoge Raad geadviseerd in een geschil van een onbekende corporatie met de Belastingdienst. Mocht de Hoge Raad die redenering volgen, dan hoeven investerende woningcorporaties niet of nauwelijks meer vennootschapsbelasting te betalen.

 • 04.04.11

  90 procent regeling vooral een regioprobleem

  De praktijk van de woningtoewijzing zal in Amsterdam niet drastisch wijzigen onder invloed van de inkomensgrens die sinds 1 januari geldt voor corporatiewoningen. Dat geldt wel voor veel regiogemeenten. Vooral in Ouder-Amsterdam en Landsmeer krijgen lagere inkomensgroepen eerder kans op een woning ten koste van middeninkomens.

 • 01.04.11

  Tijdelijk evenementenpark bij Arena

  Aan de Arenaboulevard in Amsterdam-Zuidoost wordt een tijdelijk stadspark ontwikkeld op de lege kavel waarop ooit GETZ moet komen. Dit project is door de economische crisis uitgesteld. Vanaf juli kunnen bezoekers en werknemers van het ArenAPoort-gebied het park betreden. Het terrein is ook beschikbaar voor evenementen. Projectbureau Zuidoostlob organiseert begin juli 2011 samen met een team van studenten van de hogeschool INHolland het openingsfeest.

 • 01.04.11

  Poging tot doorverhuren leidt tot huisuitzetting

  Een bewoner van Eigen Haard moet zijn sociale huurwoning verlaten omdat hij zijn woning via Marktplaats te huur aanbood voor een veel hogere huur. Dat heeft de rechtbank op 31 maart besloten. Het is de volgens Eigen Haard eerste keer dat de rechter het onrechtmatig aanbieden van een huurwoning strafbaar heeft gesteld.

 • 31.03.11

  Koopgarant ook voor projectontwikkelaars

  Vanaf 31 maart kunnen ook commerciële projectontwikkelaars Koopgarant aanbieden. Dat heeft Minister De Jager na een verzoek van de NEPROM, de vereniging van professionele projectontwikkelaars, besloten. Voorheen boden alleen corporaties deze terugkoopgarantie aan.

 • 30.03.11

  Geen aanpak van  'scheefwoners' in 2011

  Zogeheten scheefwoners hoeven nog geen extra huurverhoging te vrezen dit jaar. Minister Donner krijgt de noodzakelijke wetgeving niet op tijd klaar. Bovendien vraagt de invoering van een inkomenstoets meer tijd. Dat staat in de huurbrief die de minister 29 maart aan de Kamer heeft gezonden.

 • 28.03.11

  Aflossingsvrije hypotheek verdwijnt voor de helft

  In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen worden de normen voor het verkrijgen van een hypotheek verder aangescherpt. Het aflossingsvrije deel van de lening wordt begrensd tot maximaal 50 procent van de aankoopwaarde. De maximale hypotheek bedraagt 110 procent van de aankoopwaarde en mogelijkheden om af te wijken van de inkomensnorm worden beperkt. De nieuwe regels gaan in op 1 augustus 2011.

 • 23.03.11

   

 • 22.03.11

  Vier partijen voor aanpak Kleiburg

  Vier ontwikkelaars mogen plannen uitwerken voor de renovatie van flatgebouw Kleiburg in Amsterdam- Zuidoost. Zo heeft het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer bekend gemaakt.

 • 17.03.11

  Parteon: 800 woningen komende twee jaar

  De Zaanse corporatie Parteon streeft voor de komende twee jaar naar de realisatie van in totaal achthonderd nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Afgelopen jaar begon de corporatie al aan de bouw van 489 woningen. “Wij hebben ondanks de moeilijke woningmarkt toch diverse projecten kunnen starten,” zo verklaart directeur Vincent van Luit.

  Parteon

 • 17.03.11

  Huurdersvereniging wil straffer leegstandbeleid

 • 16.03.11

  Banken willen keurmerk voor particuliere erfpachtcontract

  De Nederlandse Verening van Banken (NVB) stelt in een persbericht dat banken huizen met particulier erfpacht wel willen financieren, mits een en ander goed is geregeld. Zij willen standaardisering van erfpachtcontracten met eventueel een keurmerk.

 • 16.03.11

  Tunnel Houthaven blijft behouden

  De deelraad van stadsdeel West heeft ingestemd met de optimaliseringplan voor de Houthaven. Er  wordt € 50 miljoen bespaard met behoud van de tunnel. Omdat daarmee aan de belangrijkste voorwaarde van de centrale stad wordt voldaan, lijkt niets de bouwplannen meer in de weg te staan. Naar verwachting start de bouw van de Houthaven begin volgend jaar. Hierna wordt het gebied in fases ontwikkeld en opgeleverd.

 • 14.03.11

  ‘Andere aanpak Nieuw-West’

  De stedelijke vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam vraagt om een onconventionele aanpak. Zo schrijft stadsdeelwethouder De Wilt van Nieuw-West in een brandbrief aan B en W. Het primaat van de corporaties staat ter discussie. Ook moet de gemeente de regie terugnemen en met extra geld over de brug komen. Dinsdag 15 maart komen corporaties en stadsdeel weer bijeen om over de voortgang te praten. Hans van Harten, directeur van de AFWC, twittert aan de vooravond daarvan: "Onze commitment is onverminderd, onze financiële armslag niet."

 • 14.03.11

  Tekort aan sportvoorzieningen IJburg

  De uitbreiding van sportvoorzieningen op IJburg verloopt traag. Maar de crisis biedt ook onverwachte kansen. Zo onderzoekt de gemeente momenteel de vestiging van een zwembad op een kavel waar voorlopig geen woningen komen. Een zwembad op land is goedkoper dan een drijvende variant, waar aanvankelijk aan werd gedacht. De gemeente is in gesprek met private partijen die het aandurven om in het sterk gegroeide oostelijke deel van de stad een tweede overdekt zwembad te beginnen. Bewoners zijn nu aangewezen op het Sportfondsenbad Oost.

 • 14.03.11

  Overeenstemming wijkvernieuwing van Zaans Poelenburg

  De woningcorporaties Rochdale, ZVH en Parteon hebben met de gemeente Zaanstad voorlopige overeenstemming bereikt over de renovatie en herstructurering van de wijk Poelenburg in Zaandam. Aan de westkant van de straat Poelenburg wordt de komende zes jaar op grote schaal gerenoveerd en gesloopt.

 • 14.03.11

  Ymere-huurders krijgen duurzame tuinberging

  Bij de verbetering van de Bierens de Haanbuurt in Amsterdam-Slotermeer krijgen de bewoners een cradle-to-cradle tuinberging. Woningcorporatie Ymere heeft drie verschillende schuurtjes laten ontwerpen. Met recyclebare gevelbeplating en zonnecellen op het dak.

  tuinhuisje

 • 14.03.11

  De Key saneert

  Woonstichting De Key saneert de projectenportefeuille. Ook wordt het werkapparaat van de woningcorporatie en ontwikkelbedrijf De Principaal verder ingekrompen. Bij deze reorganisatie zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

 • 14.03.11

  Oasis Game op het Makassarplein

  In het weekend van 19 en 20 maart start  op het Makassarplein in de Indische buurt, Amsterdam de 'Oasis Game'. Het is onderdeel van een  programma om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. Doel van de Game is dat  bewoners op een speelse manier samen met buren, vrienden en lokale instanties hun droombeeld voor de buurt (oase)  realiseren. Het gaat vier weekenden duren.

 • 14.03.11

  Steeds meer Koopgarant-kopers

  In 2010 zijn 6700 woningen via een Koopgarant-regeling gekocht. Dat is een toename van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Opmerkelijk was de forse groei van de verkoop van bestaande woningen. Deze worden zowel door zittende bewoners als door starters op de koopmarkt gekocht. 2500 Koopgarant-kopers  (40%) kochten een nieuwbouwwoning. De introductie van Koopgarant in Amsterdam laat nog altijd op zich wachten.

 • 14.03.11

  Hotelproject aan het IJ

  Ruim vijftig leerlingen van de Amsterdamse hotelschool (ROC) zijn betrokken bij een werkervaringsproject op bedrijfsterrein De Overkant in Amsterdam Noord. Voor Eigen Haard maken zij een plan voor de opzet van een hotel.

 • 14.03.11

  De Key Zandvoort haalt KWH-label

  De Key Zandvoort heeft de afgelopen twee jaar haar dienstverlening laten meten door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en het KWH-Huurlabel behaald. De informatieverschaffing en service is op negen onderdelen getoetst. Voor de meeste onderdelen moest een 7 worden behaald. Alleen de klachtafhandeling scoorde lager. Vestigingsmanager Yuri van den Bogaerde is blij met het behalen van het kwaliteitslabel. “Het is een goed uitgangspunt om te blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.”[BP]

   

 • 09.03.11

  Ossel vraagt Rijk belemmeringen studentenhuisvesting weg te nemen

  Wethouder Freek Ossel heeft in een brief aan de ministers Donner en Schultz van Haegen namens de G4 gevraagd rijksregelgeving te versoepelen om het rendabel bouwen van studentenhuisvesting mogelijk te maken. Het gaat om zes punten:

 • 09.03.11

  Vier nieuwe locaties voor studentenwoningen

  Amsterdam heeft vier nieuwe locaties aangewezen voor de bouw van studentenwoningen. Aan de Radarweg (Teleport), de Boelelaan (Zuidas) , het Jan van Schaffelaarplantsoen (Bos en Lommer) en de Paalbergweg (Zuidoost) kunnen binnen twee jaar een paar duizend studenten onderdak vinden.

 • 08.03.11

  Woonbond opent meldpunt voor gedupeerde middeninkomens

  De Woonbond heeft op 8 maart een onlinemeldpunt geopend voor woningzoekenden die in problemen raken door de nieuwe regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen. De bond wil zo in kaart brengen hoe groot de problemen voor huurders zijn. 

 • 08.03.11

  Energielabel per 1 juli in nieuw puntensysteem huurwoningen

 • 04.03.11

  Energielabel in huurprijs nog onzeker

  Het wetsvoorstel om energie-investeringen door te berekenen in huurprijzen van woningen is nog geen gelopen race. Behalve de SP hebben ook de VVD en PVV bedenkingen. De stemming is op 8 maart.

 • 03.03.11

  Oud-directeur De Principaal veroordeeld tot betaling van bijna  3,5 miljoen euro

  update 4 maart

  De kantonrechter in Amsterdam heeft oud-directeur Fer Felder van De Principaal, het ontwikkelbedrijf van woonstichting De Key, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn voormalige werkgever van bijna 3,5 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag betreft een vergoeding vanwege een ABC-constructie bij grondaankopen in Zeewolde. Ook moet Felder zijn ontslagvergoeding van honderdduizend euro terugbetalen.

 • 03.03.11

  Volgende juridische hindernis rond kraakwet

 • 03.03.11

  Mata Hari gerenoveerd

  Op woensdag 2 maart 2011 onthulde de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (1012-project) de levensgrote cijfers 1012  bij het compleet gerenoveerde pand Mata Hari van woningcorporatie Ymere aan de Oudezijds Voorburgwal. Met deze handeling werd voormalige gokpaleis in het Amsterdamse wallengebied officieel opgeleverd. Ymere gaat de bedrijfsruimtes en woningen verhuren .

  Lodewijk Asscher

 • 28.02.11

  Geen huurbescherming voor ex-studenten

  Studentenhuisvester DUWO mag de huur beëindigen van ex-studenten zonder campuscontract met een beroep op dringend eigen gebruik. Dat bepaalde de kantonrechter te Delft op 24 februari in drie Delftse zaken. De rechter bepaalde tevens dat DUWO mag verlangen dat bestaande student-huurders van studentenwoningen een campuscontract accepteren.

 • 24.02.11

  Huurders kunnen Energieteam inschakelen

  Sinds 11 februari is het Energieteam Amsterdam  actief. Huurders en bewonerscommissies kunnen dit team gratis inschakelen om hun woningen te scannen op energiebesparende mogelijkheden. Het Energieteam is een initiatief van de Huurdersvereniging Amsterdam en is ondergebracht bij het Wijksteunpunt Wonen. De aftrap werd verricht door wethouder De Wilt (stadsdeel Nieuw West), Hans van Harten (directeur Amsterdamse Federatie Woningcorporaties) en Mohib Abrari (vice voorzitter Huurdersvereniging Amsterdam). 

 • 24.02.11

  Brandrisico's anders in passiefhuis

  Omdat rook en hitte zich sneller opstapelen, gedraagt een brand zich in een passiefhuis anders dan in een traditionele woning. Er zijn ook andere risico's. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Passiefhuizen zijn zeer goed geïsoleerde huizen met een minimaal energieverbruik.

 • 22.02.11

  Weinig zelfbouw in Stadsregio Amsterdam

  In de periode 2005-2009 zijn in Nederland 311.568 en in de Stadsregio Amsterdam 48.225 woningen gebouwd. Daar zat niet veel particulier opdrachtgeverschap bij. Landelijk is dat aandeel op ruim 7 procent en in de Stadsregio Amsterdam op 3,1 procent van de totale nieuwbouwproductie blijven steken. Dit blijft uit een evaluatie van de woningbouwafspraken tussen Rijk en stedelijke regio’s uitgevoerd door RIGO. De productieafspraken voor de periode 2005-2009 zijn grotendeels behaald.

 • 18.02.11

  NEPROM: verkoop nieuwbouw 50 procent omhoog

  Volgens de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, werden afgelopen jaar 26.500 nieuwbouwwoningen verkocht in Nederland, tegen 17.700 in 2009. Het herstel in de nieuwbouw was mede mogelijk doordat ontwikkelaars op grote schaal goedkopere woningen op de markt brachten. Vooral starters profiteerden daarvan; zij konden in 2010 de stap van de huur- naar de koopsector maken. In 2011 dreigt de verkoop opnieuw in te zakken door beperking van de hypotheekverstrekking en de oplopende rente.

 • 18.02.11

  Zuidas: 360 euro per vierkante meter

 • 17.02.11

  De Amsterdamse gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het bereikte resultaat van het akkoord Bouwen aan de Stad II. Dit akkoord omvat een omvangrijk pakket financiële afspraken tussen corporaties en gemeente. Dankzij dit akkoord kan de gemeente een opbrengst van 225 miljoen euro inboeken bij het Vereveningsfonds. Het college wilde zich niet branden aan een D66-motie waarin werd gevraagd om een groter aantal aantal samenvoegingen van kleine corporatiewoningen binnen de ring  (van 250 naar 750). Volgens wethouder Freek Ossel "een sympathieke ambitie, maar geen haalbare kaart."

 • 17.02.11

  Structuurvisie Amsterdam 2040 is een feit

 • 16.02.11

  Eerste huizen Amstelkwartier in de verkoop

  Belangstellenden konden op 12 februari Kaap Kot aan de Amstel kennismaken met het 1e deelplan in de nieuwe bruisende wijk Amstelkwartier in Amsterdam. Er stond een serieuze wachtrij. Het plan Amstel-Life omvat  56 woningen: chique herenhuizen met diepe achtertuin, bovenwoningen met royale dakterrassen, luxe 3- en 4-kamerappartementen met brede balkons of terras en studio’s met balkon.

 • 16.02.11

  Corporaties creatief met inkomensgrens

  Sinds 1 januari zijn sociale huurwoningen maar beperkt toegankelijk voor huishoudens met een inkomen boven 33.614 euro. Veel corporaties hadden de inkomenstoets al jaren geleden afgeschaft. Tal van corporaties zoeken nu naar manieren om toch een deel van hun woningbezit aan iets hogere inkomens te  verhuren. 

 • 16.02.11

  Voorlopig ontwerp voor groter Oosterpark

  Slingerende paden, afwisselende open ruimtes, een theehuis met terras, openbare toiletten en speelvoorzieningen voor alle leeftijden. Dat zijn enkele ingrediënten van het ontwerp dat landschapsarchitect Edwin Santhagens (Bureau Sant en Co) in opdracht van stadsdeel Oost maakte voor de noordkant van het Oosterpark. Voor bewoners van Oost en bezoekers van het park worden inspraakwandelingen georganiseerd.

 • 16.02.11

  Eigen Haard en Woongroep Holland gefuseerd

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd met de fusie van de woningcorporaties Woongroep Holland en Eigen Haard. Daarmee is de fusie defintief. De integratie van beide organisaties is inmiddels begonnen. Voor de zomer wil de fusiecorporatie zich als een bedrijf presenteren onder de naam Eigen Haard. 

 • 14.02.11

  Dezelfde corporatiewoning drie keer verhuurd

  Een woning van Eigen Haard die korte tijd leeg stond, is onlangs door fraudeurs aan drie verschillende gedupeerden ‘verhuurd’. Hierbij hebben gedupeerden veel geld betaald aan zogenaamde huur en borg. De fraude kwam aan het licht toen een medewerker van Eigen Haard de woning wilde laten zien aan belangstellenden die via Woningnet hadden gereageerd.

 • 14.02.11

  Almere: na de Kavelwinkel de Bouwfabriek

Pagina's