NUL20 nieuws

 • 11.02.11

  Online meedenken over Almere Hout

 • 11.02.11

  Bouw Danshuis Amsterdam van de baan

  De bouw van Danshuis Amsterdam in Amsterdam Oost gaat definitief niet door. De exploitatie is wegens het wegvallen van een huurder niet sluitend te krijgen. Woningbouwvereniging Stadgenoot heeft daarom de samenwerking met de toekomstige exploitant opgezegd.

 • 10.02.11

  2000 gevallen van woonfraude opgespoord

  In Amsterdam zijn in 2010  ruim 2000 woningen vrijgekomen nadat woonfraude werd vastgesteld. Het aantal meldingen van woonfraude blijft groeien. Dit blijkt uit de cijfers van Bureau Zoeklicht over 2010. Van 'woonfraude' is sprake als woningen, soms zonder instemming van de verhuurder, doorverhuurd. Ook kan een woning voor andere doelen dan huisvesting worden gebruikt, wat weer overlast in de buurt geeft.

 • 09.02.11

  Rochdale wil 6 miljoen van Möllenkamp

  De Amsterdamse woningstichting Rochdale eist inmiddels 6 miljoen euro terug van ex-directeur Hubert Möllenkamp. Dat maakte de corporatie op 9 februari bekend. Tot nu toe wilde de corporatie ruim 1 miljoen euro hebben. Aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.

 • 07.02.11

  Wooncomplex voor homo-ouderen komt er toch

  De bouw van een Amsterdams wooncomplex voor homoseksuele ouderen begint volgens het ANP in 2013. Eind vorig jaar zag het er nog naar uit dat de bouw van het wooncomplex geschrapt zou worden vanwege de moeilijke financiële situatie bij woningcorporatie Rochdale. Maar Rochdale en de zorgorganisatie Osira zouden het project hebben weten vlot te trekken. De bouw start wel twee jaar later dan gepland.

 • 04.02.11

  Veel plannen voor flat Kleiburg

 • 04.02.11

  Verloten woningen blijft heikel thema

 • 02.02.11

  Aedes zet mes in eigen organisatie

  De branchevereniging van woningcorporaties, Aedes, gaat fors saneren. De personeelsomvang wordt teruggebracht van 120 naar maximaal 75 volledige arbeidsplaatsen. Aedes gaat zich naar eigen zeggen concentreren op 'haar kerntaken', te weten belangenbehartiging, ledenbinding en professionalisering. Daarvoor zijn weer extra specialisten nodig op het gebied van de belangenbehartiging.

 • 02.02.11

  Heemschut bestaat 100 jaar

  De Erfgoedvereniging Heemschut is inmiddels zelf een monument. De vereniging bestaat op 2 februari 2011 honderd jaar. Sinds 1911 zet de vereniging zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen. In Amsterdam komen actieve leden steevast in actie wanneer een historisch stadsgezicht dreigt te worden aangetast of een pand met monumentale waarde gesloopt. Heemschut is in heel Nederland actief.

 • 01.02.11

  Huizenveiling straks via internet

  Bij gedwongen huizenverkoop kunnen particulieren straks via internet bieden. Geïnteresseerden krijgen vooraf de mogelijkheid de woning te bezichtigen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft hiertoe een wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd.

 • 31.01.11

  Einde Vogelaarheffing in 2012

  In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Donner weten dat de Vogelaarheffing vanaf 2012 geheel komt te vervallen. De corporaties kunnen in 2011 in bijzondere gevallen nog wel een aanvraag voor projectsteun indienen. 

 • 26.01.11

  Van energielabel G naar A

  Het zal geen reguliere praktijk worden, maar woningcorporatie De Alliantie Amsterdam heeft een oude etagewoning aan de Jacob van Lennepkade met energielabel G naar energielabel A gebracht. ‘We wilden laten zien dat het mogelijk is binnen een vastgesteld budget een woning met energielabel G naar label A te krijgen’, vertelt Roel Gestel, technisch adviseur bij de Alliantie. Er is gekozen voor dubbelglas, een HR-ketel en hoogwaardige isolatie: geen steenwol maar hardschuim. Hardschuim neemt de helft minder ruimte in dan steenwol.

 • 25.01.11

  Ook studentenkoopwoningen in GAK-gebouw

 • 24.01.11

  NVB voorspelt tweede dip in woningproductie

  De NVB, de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, is somber over de woningproductie. "We hebben te maken met een 'double-dipscenario', aldus voorzitter Jo Goossens. Hij verwacht dat de dalende lijn in verkopen van nieuwbouw van de laatste twee kwartalen zich zal doorzetten. De NVB verwacht circa 1500 verkopen van nieuwbouwwoningen per maand in 2011. De NVB roept het kabinet op de overblijvende stimuleringssubsidies opnieuw in te zetten en regie te voeren wat betreft de leningscriteria die banken hanteren.

 • 24.01.11

  ZVH verkoopt in Heiloo en Purmerend

  De Zaanse woningcorporatie ZVH gaat zich meer concentreren op de Zaanstreek. Daarom is het in 2007 gebouwde wooncomplex Elba (20 woningen) in Heiloo verkocht aan Kennemer Wonen uit Alkmaar. Het vrij nieuwe complex Capitool (58 appartementen en vrije sector eengezinswoningen) in de wijk Weidevenne in Purmerend is verkocht aan de West-Friese woningstichting IntermarisHoeksteen. De koper streeft nadrukkelijk naar uitbreiding van het woningbezit in Purmerend.[BP]

 • 24.01.11

   

  Eindelijk nieuwbouw op Haarlemmerplein

  Haarlemmerplein 

  Artist impression hoekzijde

 • 24.01.11

  Eigen Haard geeft ProPoints

 • 24.01.11

  Energiecoach helpt besparen

 • 21.01.11

  Stadsdeel West verbiedt samenvoegen kleine woningen

  Stadsdeel West heeft besloten dat woningen met een oppervlakte van minder dan 35 m2 niet meer mogen worden samengevoegd. Volgens Godfried Lambriex, wethouder Wonen, blijven deze woningen hierdoor beschikbaar en betaalbaar voor jongeren en studenten. Dit verbod op samenvoegen van kleinere woningen is onderdeel van het coalitieakkoord van West. De maatregel maakt deel uit van de nieuwe uitvoeringsregels voor woningonttrekking in heel West.

 • 21.01.11

  Meer studentenwoningen aan Zuidas

  Stadsdeel Amsterdam-Zuid wil meer permanente studentenwoningen in het Kenniskwartier op de Zuidas. De deelraad heeft een voorstel aangenomen om de helft van de goedkope huurwoningen te reserveren voor studenten. Uitvoering levert naar verwachting 530 extra studentenwoningen op. De deelraad wil zo een antwoord bieden aan het groeiend aantal studenten aan de Vrije Universiteit en het VU medisch centrum. Wel kan de oppervlakte van de zelfstandige studentenwoningen worden beperkt tot zo’n 30 m2.[BP]

   

 • 21.01.11

  ‘Starten met IJburg 2’

  Amsterdam moet beginnen met de aanleg van de eerste 45 hectare van IJburg 2. Zo heeft de gemeenteraad bijna unaniem besloten. Dat nieuwe eiland moet speciaal ruimte bieden aan grondgebonden woningen en woningen op het water. Ook wil de raad extra ruimte scheppen voor particulier en collectief opdrachtgeverschap.

 • 21.01.11

  Laatste ronde voor danshuis Amsterdam

  De gemeente geeft vier maanden uitstel voor de ontwikkeling van het Danshuis Amsterdam in Amsterdam-Oost. De eerder toegezegde subsidie van vijf miljoen euro blijft tot eind april beschikbaar. “We gaan alles op alles zetten om het gebouw alsnog te realiseren,” zo laat woningbouwvereniging Stadgenoot weten.

 • 21.01.11

  Meer klachten bij Wijksteunpunten Wonen

  De Amsterdamse Wijksteunpunten Wonen hebben vorig jaar meer klachten en hulpverzoeken binnengekregen dan in 2009. In 2010 meldden zich 10.689 bewoners bij de wijksteunpunten, bijna vijf procent meer dan in 2009, zo blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van de WSWonen.

 • 21.01.11

  Rochdale Projectontwikkeling v/h Delta Forte

  Rochdale wijzigt komend voorjaar de naam van projectontwikkelaar Delta Forte in Rochdale Projectontwikkeling. De woningstichting wil daarmee tot uitdrukking brengen dat de activiteiten van Delta Forte een integraal onderdeel zijn van de eigen organisatie. Ook is een nieuwe directeur benoemd. Dirk Harmens is per 1 januari opgevolgd door Birgitte de Maar. Zij werkte al een kleine tien jaar bij Delta Forte. Vanaf 2008 was ze hoofd gebiedontwikkeling. De Maar zal deel uitmaken van de directieraad van de woningstichting.[BP]

   

 • 21.01.11

   Zes ton aan ontslagvergoedingen De Key

  Woonstichting De Key heeft in 2009 en 2010 na het vertrek van vier directeuren bijna zes ton aan ontslagvergoedingen betaald. Zo blijkt uit het door minister Donner aan de Tweede Kamer verzonden overzicht van uit publieke middelen gefinancierde topinkomens. Voormalig algemeen directeur Jaap van Gelder blijkt bij zijn vertrek een ontslagvergoeding van 220.143 euro te hebben ontvangen. Fer Felder, voormalig directeur van De Principaal, incasseerde bij zijn vertrek 100.000 euro.

 • 21.01.11

  Rochdale spoort 271 fraudegevallen op in Stadsregio 

  Rochdale spoorde in 2010 in de Stadsregio 271 gevallen van woonfraude op. Daardoor kwamen de betreffende woningen weer beschikbaar gekomen voor de reguliere verhuur (247 in Amsterdam, 12 in Zaandam, 7 in Diemen en 5 in Purmerend).

 • 20.01.11

  Verkoop Amsterdamse corporatiewoningen holt achteruit

  Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben Amsterdamse corporaties minder sociale huurwoningen weten te verkopen. In 2010 werden 1585 woningen verkocht, terwijl dat er in 2007 (het laatste jaar voor de crisis) nog 2200 waren. De verkoop van bestaand bezit verschaft corporaties de middelen om te investeren in nieuwbouw. Directeur Hans van Harten maakte de cijfers bekend op de nieuwjaarsreceptie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 • 19.01.11

  Aantal vrijkomende huurwoningen loopt sterk terug

  De doorstroming in Amsterdam stokt. Het aantal verhuringen van sociale huurwoningen is in 2010 met 9 procent teruggelopen. In 2010 kregen 8809 corporatiewoningen een nieuwe of een eerste huurder. In de regio Amsterdam nam het aantal verhuringen juist toe, vooral dankzij opgeleverde nieuwbouw. In totaal vonden er bijna 14.000 verhuringen plaats in de Stadsregio Amsterdam.

 • 19.01.11

  Inkomensgrens voor sociale huurwoning tussen Maas en Waal 43.000 euro

  In het Land van Heusden en Altena en in de Bommelerwaard storen corporaties zich niet aan de Brusselse inkomensgrenzen voor corporatiewoningen. Corporaties sluiten convenanten met gemeenten en huurdersorganisaties, waarin zij toezeggen ook woningzoekenden met een middeninkomen te helpen aan een woning. Ze leggen de grens niet bij 33.614 maar 43.000 euro.

 • 19.01.11

  Blokportiers krijgen diploma

  Woensdag 19 januari krijgen de 'BlokPortiers' van Venserpolder hun welverdiende diploma. Vanaf dan gaan ze als gediplomeerd BlokPortier aan de slag om de buurt veiliger en schoner te maken.

 • 19.01.11

  2710 woningen in aanbouw genomen

  Vorig jaar nam Amsterdam in totaal 2710 woningen in aanbouw, aldus cijfers van OGA. Dat zijn gezien de sombere prognoses eerder in 2010 verrassend veel. In december werden op de valreep nog flink wat eerste palen geslagen. De eindspurt is mede een gevolg van de stimuleringsregeling van het Rijk. Voorwaarde voor deze subsidieverlening was dat voor 2011 werd gestart met bouwen.

 • 19.01.11

  Wooncentrum voor drugsverslaafden in Zuidoost

  Er komt een  nieuw wooncentrum voor drugsverslaafden aan het Anton de Komplein in Zuidoost. Rochdale start deze maand met de bouw. Samen met HVO-Querido, en in nauwe samenwerking met stadsdeel Zuidoost, wordt voor 50 bewoners 24-uurs opvang en persoonlijke begeleiding mogelijk gemaakt. Opdrachtgever is de gemeentelijke dienst Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS) . Deze plek vervangt een tijdelijke behuizing naast het Bijlmer Parktheater. Het gebouw is ontworpen door Atelier Kempe Thill.

 • 17.01.11

  Leegstandsbeheer groeit als kool

  De leegstand op de kantorenmarkt zorgt in elk geval voor flinke groei in één branche: die van de leegstandbeheerders. Camelot Europe zag haar concernomzet de afgelopen drie jaar verdubbelen.

 • 17.01.11

  De Key betaalt zes ton aan ontslagvergoedingen

 • 14.01.11

  PvdA wil ook IJburg III

 • 13.01.11

  Bewoners Bijlmermeer positief over vernieuwing

  De vernieuwing van de Bijlmermeer ligt wat de fysieke vernieuwing en de waardering door bewoners betreft goed op schema. Dat blijkt uit de Bijlmermonitor, het tweejaarlijkse onderzoek naar de resultaten van de vernieuwing van de Bijlmermeer. Het gemiddelde rapportcijfer van bewoners voor hun woonbuurt blijft stijgen. Ondanks alle verbeteringen is het met het imago in de pers ondertussen nog beroerd gesteld. 

 • 13.01.11

  ‘Bijlmerflat Kleiburg niet slopen’

  Flat Kleiburg, een van de laatste klassieke honingraatflats in Amsterdam Zuidoost, moet als cultureel erfgoed worden gespaard van sloop. Zo menen erfgoedvereniging Heemschut en de stichting Bijlmermuseum. Niet omdat het gebouw mooi is, maar omdat het duidelijk maakt hoe er vijftig jaar geleden werd gedacht over volkshuisvesting. Eigenaar Rochdale maakte enkele weken terug geen toekomst meer te zien voor Kleiburg. Het opknappen kost zeventig miljoen euro en dat vindt de corporatie te veel.

 • 13.01.11

  Minder huizen verkocht voor hogere prijs

  De huizenprijzen in de regio Amsterdam zijn in het vierde kwartaal 2010 met 2,2 procent gestegen ten opzicht van het derde kwartaal; de stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is 4,5 procent. De gemiddelde transactieprijs komt daarmee op € 258.000, gemiddeld € 3348 per vierkante meter. Er werden wel veel minder woningen verkocht ten opzichte van een jaar eerder:1896 versus 2240. De looptijd steeg naar gemiddeld van 49 naar 80 dagen, nog altijd de kortste doorlooptijd looptijd van Nederland.

 • 13.01.11

  Oplossing voor deel bewoners Platanenweg

  update 28-01-11

 • 04.01.11

  Gemeenteraad redt Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  Het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag blijft ook na 2011 bestaan. Dat is het resultaat van een motie van de linkse partijen die half december werd aangenomen. Het college wilde de subsidie voor het Meldpunt (€189.000) na 2011 intrekken in het kader van de bezuinigingen. Ook wordt de bezuiniging op de subsidie aan de Huurdersvereniging Amsterdam  verminderd met 50.000 euro. De bezuinigingstaakstelling voor wethouder Freek Ossel blijft overigens onveranderd. Hij zal het geld elders op zijn begroting moeten vinden.

 • 30.12.10

  Ymere vindt 527 gevallen van onrechtmatige bewoning

  Door aanpak van woonfraude heeft woningcorporatie Ymere in totaal 527 extra huuropzeggingen en uitzettingen gerealiseerd in 2010. De inzet van een speciaal team, dat toegang heeft tot informatie en de reguliere medewerkers ondersteunt, blijkt al jaren de sleutel tot een effectieve aanpak van illegale onderverhuur.

 • 30.12.10

  Tjeerd Herrema nieuwe voorzitter RvC Rochdale

  Oud-wethouder Tjeerd Herrema volgt  op 1 januari 2011 de heer Craemer op. Eerder werd met de externe toezichthouders afgesproken dat Craemer de voorzittersrol zou waarnemen tot de nieuwe raad compleet en gesetteld is. Nu deze situatie is bereikt, heeft de raad unaniem besloten Herrema als zijn voorzitter te benoemen. De heer Craemer blijft als commissaris aan in de functie van vice voorzitter.

 • 24.12.10

  ASVA roept studenten op niet te gaan wonen in Parooldriehoek

  De Amsterdamse studentenvakbond ASVA studentenunie roept studenten op niet te reageren op woningen in de Parooldriekhoek in Amsterdam Oost. Deze woningen worden op dit moment volgens de ASVA bewoond door zo’n 120 huishoudens, waaronder gezinnen met kinderen. Verhuurder Stadgenoot noemt een aantal van tachtig gezinnen.

 • 24.12.10

  Tweehonderd ‘betaalbare’ kavels verkocht in Almere

  Op zaterdag 18 december vond in Almere de 4e ‘IbbA Kavelkiesdag’ plaats. IbbA staat voor 'ik bouw betaalbaar in Almere'. Veertig huishoudens kochten de ‘betaalbare’ kavel van hun keuze. Daarmee is, slechts twee jaar na de introductie van de regeling, het aantal verkochte IbbA-kavels de tweehonderd gepasseerd. Een succes, vindt wethouder Adri Duivesteijn: “De cijfers tonen aan dat mensen met een lager inkomen hun eigen huis willen bouwen. 

 • 24.12.10

  Geen solvabiliteitsoordeel vier Amsterdamse corporaties

  Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) onthoudt vier Amsterdamse corporaties een solvabiliteitsoordeel. Het besluit hangt samen met de opheffing van corporatie Far West, zo staat in het jaarlijkse Verslag financieel toezicht woningcorporaties van het CFV. Naast Far West krijgen ook De Key, Rochdale en Stadgenoot geen solvabiliteitsoordeel, omdat op dit moment de financiële gevolgen en risico’s van de ontbinding nog niet duidelijk zijn.

 • 23.12.10

  Meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt

  Woningcorporaties hebben vorig jaar opnieuw meer huurders uit huis gezet wegens wietteelt. Dit meldt de branchevereniging Aedes. Vorig jaar werden in Nederland 273 huurders op straat gezet vanwege wietteelt. Een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Aedes schrijft de stijging van de uitzettingen vooral toe aan het toegenomen lik-op-stuk-beleid van de sociale huisvesters bij dergelijke vergrijpen.

 • 22.12.10

  Prijzen koopwoningen dalen verder

 • 22.12.10

  Ymere trekt zich terug uit Amstelveen

  Corporaties worden niet alleen maar groter. Woningcorporatie Ymere verkoopt eind december 2010 haar bezit in Amstelveen aan Woongroep Holland. Ymere zet de hierbij vrijgekomen financiële middelen in om de woningproductie en wijkaanpak in haar kerngebieden voort te kunnen zetten. Ymere is met 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten de grootste corporatie van Nederland. 

 • 21.12.10

  Stadgenoot stopt in Almere

  De Amsterdamse corporatie Stadgenoot trekt zich terug uit het Olympiakwartier-project in Almere Poort, aldus berichtgeving van PropertyNL en het Financieele Dagblad. In februari  2010 presenteerde de Amsterdamse corporatie nog zijn ambitieuze plannen voor deze nieuwbouwwijk in Almere, die naast Stadgenoot door Ymere en TCN zou worden ontwikkeld.

 • 21.12.10

  Studenten trekken in bij alleenstaande ouderen

  Alleenstaande ouderen koppelen aan studenten die een woning zoeken. Het ei van Columbus? Volgens de nog jonge Stichting SOlink wel. De gemeente Amsterdam ondersteunt nu dit landelijk initiatief nu met een subsidie van € 30.000. Doel is om zo eenzaamheid bij senioren en kamertekorten bij studenten op te lossen.

   

Pagina's