NUL20 nieuws

 • 20.12.10

  Commerciële verhuurders bouwen niet voor middeninkomens

  Commerciële verhuurders springen niet in het gat tussen sociale huur en koop, nu woningcorporaties per januari 2011 nauwelijks meer woningen mogen toewijzen aan inkomens boven de 33.000 euro per jaar. Dit blijkt uit berichtgeving in de Volkskrant op maandag 20 december 2010.

 • 20.12.10

  Eigen Haard zet voet aan grond in Almere

  Woningstichting Eigen Haard heeft het project Pur Sang in Almere van Bouwfonds Ontwikkeling gekocht. Bouwfonds ontwikkelde het project Pur Sang dat uit bedrijfsruimten, eengezinswoningen en appartementen bestaat. Eigen Haard gaat de 48 appartementen verhuren in de vrije sector. De eengezinswoningen en bedrijfsruimten zijn al verkocht.

 • 17.12.10
  Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord

  Prestatieafspraken Bouwen aan de Stad II. Volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord op 16 december 2011

 • 16.12.10

  Minister eist opheldering van Stadgenoot

  Minister Donner eist opheldering van Stadgenoot over de hoge bedrijfslasten van de Amsterdamse corporatie.
  In de jaarlijkse ‘oordeelsbrief’ schrijft de bewindsman dat de bedrijfslasten van Stadgenoot in 2009 en 2008 fors boven het gemiddelde in de sector lagen. De woningbouwvereniging heeft al langer te kampen met hoge kosten voor de bedrijfsvoering, en wordt daar nu officieel over aangesproken. Stadgenoot krijgt tot 1 februari de tijd om tekst en uitleg te geven en haar visie te formuleren op de toekomstige bedrijfslasten.

 • 14.12.10

  Commissie Wijntjes wil meer aandacht voor kasstromen

  De commissie Wijntjes bepleit in haar onderzoek naar het functioneren van het vereveningsfonds meer te sturen op kasstromen in plaats van op plansaldi. Om het fonds beter beheersbaar te maken moeten plannen worden opgeknipt in kleinere stukken zodat ze een veel kortere looptijd krijgen. Een algemene oproep is pas geld te gaan uitgeven als het redelijk zeker is dat de ontvangsten ook echt zullen volgen. In totaal komt de commissie met veertig gedetailleerde aanbevelingen.

 • 14.12.10

  Nieuwbouw Waterlandplein van start

 • 13.12.10

  Nog veel eerste palen in Nieuw West

 • 10.12.10

  Woningproductie Amsterdam valt mee

 • 10.12.10

  Gat op Cruquiuskade wordt gevuld

  Stadsdeel Centrum en De Nijs/Hoorne Vastgoed hebben een overeenkomst bereikt over de ontwikkeling van Cruquiuskade N43, de hoek van de Czaar Peterstraat en de Cruquiuskade. De ontwikkelaar  verwacht in 2012 met de realisatie te kunnen beginnen. In totaal worden 115 woningen, een grote supermarkt, horecagelegenheden en parkeervoorzieningen gerealiseerd.
  Cruquiuskade N43

 • 10.12.10

  Zuiderkerkprijs 2010 naar Buurtfabriek Ruimzicht

  De Zuiderkerkprijs 2010 - voor het beste Amsterdamse woningbouwproject - gaat naar het project Buurtfabriek Ruimzicht aan de Kostverlorenkade in West, van Architectenbureau Marlies Rohmer en Stadgenoot (opdrachtgever).De Zuiderkerkprijs werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse prijzenbal van het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam (OGA). De Geurt Brinkgreve Bokaal ging naar de gerenoveerde 'Dudokhaken', de Groene Speld naar Far West voor de duurzame renovatie van de flat Remijden in Osdorp.

 • 09.12.10

  Ook medische urgentie alleen voor inkomens tot € 33.614

  Vanaf 1 januari 2011 worden de consequenties van de Europese staatssteunregels voor woningcorporaties zichtbaar. Corporaties gaan vanaf die datum sociale huurwoningen vrijwel uitsluitend verhuren aan huishoudens met een inkomen beneden € 33.614.

 • 08.12.10

  Andere aanpak "Van Groot naar Beter"

  De Amsterdamse subsidieregeling “van Groot naar Beter“  wordt aangepast. De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven voert de regeling niet langer uit. Corporaties gaan voortaan zelf kleine huishoudens die in een grote woning wonen benaderen of ze geïnteresseerd zijn in een kleinere woning. Voor  eventuele financiële tegemoetkomingen (verhuiskosten, huurgewenning) heeft de gemeente jaarlijks 250 duizend euro beschikbaar.

 • 08.12.10

  Vernieuwing Waterlandplein in volgende fase

  De grootschalige vernieuwing van het Waterlandplein in Amsterdam-Noord komt in de volgende fase nu op 11 december 2010 de verkoop start van het gebouw De Brandaris. Eerder dit jaar besloot de  Ontwikkelcombinatie Nieuw Waterlandplein CV - een samenwerkingsverband van AM en Ymere - het nieuwbouwproject vanwege de crisis uit te stellen. Ymere heeft ook de drie door Hans van Heeswijk Architecten gerenoveerde bestaande woongebouwen op het plein officieel opgeleverd.

 • 08.12.10

  Groen is het cement van de buurt

  Het is nu officieel: onderzoek van Alterra (onderdeel van Wageningen UR) heeft bevestigd dat buurtgroen een positief effect op de samenhang in de buurt heeft. En kleinschalig groen, zoals buurt- en wijkgroen, heeft een groter effect op de sociale cohesie dan grote parken. Deze laatste dragen niet bij aan sociale contacten tussen bewoners, zo blijkt. Met  "buurtgroen" worden plantsoenen, volkstuinen, natuurlijk groen en water bedoeld.

 • 08.12.10

  Ook Ymere begint met Starterslening

  Na De Alliantie biedt ook  woningcorporatie Ymere kopers nu "startersleningen" aan.  Een Starterslening is een extra lening naast een normale hypotheek die bij aanvang renteloos en aflossingsvrij is. Op deze manier krijgen ook mensen wiens inkomen (nog) niet helemaal toereikend is, de kans een woning te kopen.

 • 07.12.10

  Corporaties draaien opnieuw miljoenenverlies

  De Nederlandse corporatiesector draaide in 2009 een verlies van ongeveer 480 miljoen euro. Dat komt neer op een gemiddeld verlies van ruim een miljoen euro per corporatie.

 • 02.12.10

  PvdA wil wel beginnen met IJburg 2

 • 01.12.10

  Amsterdam vertraagt stedelijke vernieuwing

 • 24.11.10

  Personalia

 • 24.11.10

  Renovatie Jeruzalem uitgesteld

  De voorgenomen renovatie, sloop en nieuwbouw van een deel van de wijk Jeruzalem in Amsterdam-Oost gaat de komende twee jaar niet door. Er is niet genoeg geld beschikbaar om de plannen uit te voeren, zo heeft woningstichting Rochdale laten weten.

 • 24.11.10

  West: nóg vijftien jaar herstructurering

   

 • 24.11.10

  Amsterdam schort ontruimingen op

  Blijvertje

 • 24.11.10

  Nieuwbouw August Allebéplein

  Het August Allebéplein in Overtoomse Veld gaat op de schop. Far West is begonnen aan de sloop van het verouderde winkelgebouw met woningen erboven aan de oostkant van het plein. Op die plek verrijst vervolgens een door architect Marlies Rohmer ontworpen ‘community centre’. In het nieuwe gebouw komen de Ru Paréschool, kinderopvang, een sportzaal, het ouder-kindcentrum en een buurtontmoetingsruimte. Start bouw is voorzien eind dit jaar. In 2012 is het gebouw klaar.

 • 24.11.10

  Duurzaamheidsmonitor Eigen Haard

  Als eerste Amsterdamse corporatie heeft Eigen Haard een Duurzaamheidsmonitor. De totale CO2-uitstoot van de corporatie is berekend op 137 kiloton. Dat is bijna een duizendste deel van de totale jaarlijkse Nederlandse uitstoot. Daarvan komt 1,5 kiloton voor rekening van de eigen werkorganisatie.

 • 24.11.10

  Gratis kierstandhouders in Nieuw-West

 • 24.11.10

  Banne Toren in strijd bestemmingsplan

 • 24.11.10

  Van Eesterenmuseum geopend

 • 24.11.10

  New Kit: Schever dan toren van Pisa

  New KitMidden in de Kolenkitbuurt staat The New Kit, een architectonisch hoogstandje van zeventien verdiepingen, dat schever staat dan de toren van Pisa. Het ontwerp van architect Henk Duijzer (HM Architecten) bevat 58 appartementen met raampartijen van vloer tot plafond.

 • 24.11.10

  ‘Tweeduizend nieuwe woningen in 2010’

  In Amsterdam worden dit jaar naar schatting iets meer dan tweeduizend nieuwe woningen in aanbouw genomen. Zo verwacht het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Amsterdam (OGA). In de eerste drie kwartalen van 2010 is al van 1309 woningen de bouw gestart. Het afgelopen kwartaal werd begonnen met de bouw van 251 woningen op IJburg en in het Oostelijk Havengebied.

 • 18.11.10

  Leerwerkprojecten voor jongeren in gevaar

  Volgens de Amsterdamse corporatiesector trekt de gemeente de komende jaren te weinig geld uit voor hulpverleningsprogramma's aan kansrijke jongeren die door omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Wethouder Asscher heeft bekend gemaakt dat de gemeente de middelen niet heeft om gemeenschappelijke plannen van ROC's, corporaties en de gemeente uit te voeren.

 • 18.11.10

  Nieuwe poging tot renovatie Het Breed

  Woningcorporaties Ymere en Eigen Haard doen een nieuwe poging het omvangrijke renovatie- en energiebesparingproject Het Breed - het zogeheten Plan Van Gool - in Amsterdam-Noord te realiseren. Een belangrijke factor bij het besluit om door te gaan is dat de bewonersvereniging een huurverlagingprocedure is gestart, omdat het projectmatig onderhoud en de daaraan verbonden renovatie nog niet is uitgevoerd.

  Het Breed

 • 17.11.10

  Amsterdam vereenvoudigt regels tweede woning

 • 15.11.10

  Strengere energienormen  gaan gewoon  per 1 januari in

  De EPC-aanscherping voor woningbouw per 1 januari 2011 gaat gewoon door. De NVB had laten weten vraagtekens te zetten bij de geplande aanscherping, omdat de nieuwe energieprestatie norm gebouwen (EPG) vertraagd is. Maar tijdens een gesprek tussen directeur-generaal Mark Frequin (ministerie van BZK, portefeuille WWI) en de vier partners in het Lente-Akkoord is duidelijk geworden dat het wetsvoorstel tot aanscherping van de EPC inmiddels ondertekend is en per 1 januari 2011 daadwerkelijk ingaat. 

 • 05.11.10

  Woonbond roept op tot boycot van antikraakbureaus

  De Woonbond roept verhuurders in een brief op om geen gebruik te maken van antikraakbureaus en zo het ontstaan van een categorie ‘B huurders’ te voorkomen. Ook bij de landelijke overheid heeft de Woonbond er op aangedrongen de omzeiling van de huurbescherming met de privaatrechtelijke ‘bruikleenovereenkomst voor woonruimte’ waar antikraakbureaus mee werken, onmogelijk te maken.

 • 04.11.10

  De key heeft nieuwe directeur: Rob Haans

  Rob Haans wordt  de nieuwe bestuurder/ algemeen directeur van Woonstichting De Key. Hij volgt 1 januari 2011 interim bestuurder Haijo Pietersma op. Haans moet de bijgestelde  koers van De Key inhoud gaan uitvoeren: van expansie naar consolidatie en concentratie op de kerntaken. De huurder en het beheer van huurwoningen staan weer nadrukkelijk op de eerste plaats.

  Rob Haans

 • 01.11.10

  Olij: "Geen sociale woningen meer bouwen"

  In een ingezonden bijdrage aan in Het Parool van 1 november  beveelt oud PvdA-stadsdeelvoorzitter Bouwe Olij aan de komende vier jaar geen sociale woningen  te bouwen. Hij wil tevens dat de gemeente de onverkoopbare nieuwbouw van de corporaties overneemt. Tenslotte raadt hij het college aan voorlopig een streep te zetten door  IJburg 2.

 • 29.10.10

  33.000 Euro grens gaat toch in op 1 januari

  Vanaf  januari moeten corporaties minimaal 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen (huur tot 648 euro) toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder 33.000 euro om. Ook moeten investeringen in maatschappelijk vastgoed voortaan worden aanbesteed. De Kamer stemde op 28 oktober in met invoering van de ministeriële regeling daarover. Het nieuwe kabinet geeft daarmee uitvoering aan een Europese beschikking over staatssteun uit december 2009.

 • 27.10.10

  Oproep tot nationaal akkoord studentenhuisvesting

  Wethouders, studentenhuisvesters, universiteitsbestuurders en studentenbonden hebben tijdens een bijeenkomst in Delft, in aanwezigheid van een aantal Tweede Kamerleden, het initiatief genomen tot een Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting 2010-2015. Dat moet leiden tot  15.000 extra studentenkamers. De bijeenkomst is een initiatief van Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters.

 • 27.10.10

  Tweede woonservicewijk Amsterdam Zuidoost in de maak

  Veertien partners waaronder zorg- en welzijnsinstellingen, woningcorporaties en stadsdeel Zuidoost, hebben afgesproken dat zij er samen voor zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang en zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen in Driemond, Nellestein en de K-buurt (samen: de Kplus). Dit gebeurde tijdens de ‘convenantondertekening woonservicewijk Kplus’ op donderdag 21 oktober.

 • 21.10.10

  Corporaties willen studenten in slooppanden

  Bestuursvoorzitter Gerard Anderiessen van Stadgenoot wil studenten met campuscontracten in sloopwoningen zetten. Hij deed dit voorstel tijdens de jaarlijkse bijeenkomst De Ontmoeting van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Bestuurder Pieter de Jong van Ymere viel hem bij: "Dit zijn kicks voor niks." Amsterdam heeft de komende vier jaar minstens 9000 extra studentenwoningen nodig.

 • 21.10.10

  Doek valt voor Far West

  Woningcorporatie Far West staakt in de loop van volgend jaar haar activiteiten. Omdat de koopmarkt in West nagenoeg is ingestort, is het financieel fundament onder de ontwikkelende corporatie weggevallen. De oorspronkelijke oprichters, De Key, Stadgenoot en Rochdale, nemen alle lopende verplichtingen over.

 • 21.10.10

  Aedes: kabinet zet huurder klem

  Aedes is onthutst over de plannen van het kabinet-Rutte voor de woningmarkt. Volgens de branchevereniging van woningcorporaties betaalt de huurder de rekening voor de tekortschietende kabinetsmaatregelen en worden woningbezitters uit de wind gehouden. ‘Onevenwichtig en onevenredig pijnlijk voor de huurder’, concludeert Aedes naar aanleiding van gehouden bijeenkomsten met haar achterban.

 • 20.10.10

  Meer ruimte voor 'Solids'

 • 19.10.10

  Richting 2000 nieuwbouwwoningen

 • 18.10.10

  Herstel woningmarkt zet niet door

  Het herstel van de woningmarkt zet niet door.  In het derde kwartaal daalde het aantal verkochte woningen weer en landelijk zakten de prijzen tot het niveau van 2009. Ook in de regio Amsterdam daalde het aantal verkochte huizen ten opzichte van een jaar eerder. De resultaten zijn een forse tegenvaller voor de vastgoedsector. De landelijke makelaarsvereniging NVM spreekt ronduit van een slecht kwartaal.

 • 18.10.10

  Grondprijs kantoren fors gedaald

  De grondprijs onder kantoren is met een kwart gedaald; de grondprijs van woningen buiten de Ring is licht gedaald. Dat blijkt uit de Grondprijzenbrief 2011 die door het college van B&W is vastgesteld. Gevoegd bij sterke afname van de vraag naar nieuwe kantoren noopte deze ontwikkeling de gemeente eerder deze maand tot forse ingrepen in de nieuwbouwplannen.

 • 15.10.10

  Geen nieuwe energienorm nieuwbouw

  Er komt voorlopig geen nieuwe norm voor het berekenen van de energieprestaties (EPC of EPN) voor nieuwbouw. Die norm zou ingaan op 1 januari 2011, maar het NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) haalt de invoeringsdatum niet. De geplande verlaging van de EPC van 0,8 naar 0,6 gaat wel gewoon door op 1 januari 2011. De nieuwe norm, de EPG (Energie Prestatie Gebouwen), moet een reëler beeld geven van het werkelijke energieverbruik. 

 • 15.10.10

  Erfpacht dijkwoningen mag niet bij verkoop verhoogd

  Erfpacht mag niet tussentijds bij verkoop worden verhoogd. De gemeente doet dat niet, maar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wel tot woede van dijkbewoners in Amsterdam Noord. Kopers van dijkwoningen werden daardoor met forse aanpassingen van hun canon geconfronteerd.  De Hoge Raad heeft eind september bepaald dat deze tussentijdse verhogingen niet door de beugel kunnen.

 • 15.10.10

  Goedkope groene energie voor minima

 • 14.10.10

  Crystal Court wint Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2010  

  Crystal Court

Pagina's