NUL20 nieuws

 • 14.10.10

  Zoektocht naar goedkopere IJmeerlijn

  Terwijl de aanleg van IJburg II wankelt, roept de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam marktpartijen op een goedkopere openbaar vervoerverbinding tussen Almere en Amsterdam te ontwikkelen. Deze verbinding moet de geplande westelijke uitbreiding van Almere verbinden met Amsterdam. De lijn moet ook bijdragen aan het concept van de dubbelstad Almere-Amsterdam: een verbinding in economisch, sociaal en cultureel opzicht.

 • 14.10.10

  Renovatie monumentale woningen  Zaandammerplein afgerond

  De renovatie van de 560 monumentale woningen op het Zaandammerplein is afgerond. De renovatie is in 2005 gestart. Op 19 oktober viert eigenaar Ymere, in aanwezigheid van wethouder Maarten van Poelgeest, de officiële oplevering van de woningen in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West.

 • 13.10.10

  'Meer hypotheek voor energiezuinige nieuwbouwwoning'

  Kopers van energiezuinige nieuwbouwwoningen moeten meer hypotheekruimte krijgen. Dit stelt de NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. Zo worden huizenkopers beloond die investeren in energiezuinigheid én daarmee in de toekomstwaarde van hun huis. Daarbij draagt het bij aan een verantwoorde kredietverlening. Nieuwe woningen bieden immers fikse besparingen op de energierekening en kopers kunnen daardoor een hogere hypotheek betalen.

 • 13.10.10

  AFWC verwacht weinig goeds van nieuwe regeerakkoord

  De Amsterdamse woningcorporaties zijn negatief over het Regeerakkoord. De kloof tussen huur en koop blijft in de Amsterdamse regio namelijk onverminderd groot omdat de koopsector ongemoeid blijft. Daarbij zetten de maatregelen tegen scheefwonen volgens de AFWC weinig zoden aan de dijk. De corporaties in de grote steden worden bovendien gehinderd door de afschaffing van de Vogelaarheffing en draaien in de toekomst op voor een deel van de huurtoeslag. Tenslotte veroordelen ze het kooprecht van sociale huurders.

 • 13.10.10

  IJburg 2 verschuift naar de horizon

  De aanleg van de grootste Amsterdamse uitbreidingswijk, IJburg 2, is onzeker geworden. Eind van dit jaar wordt besloten of nog een start wordt gemaakt met een beperkt eiland van zo'n 45 ha, een vijfde van het totale IJburg 2. Maar de financiën daarvoor zijn vooralsnog niet gevonden.

 • 13.10.10

  Drie consortia geselecteerd voor aanbesteding Food Center

 • 05.10.10

  College Oost valt over muziekcentrum

  De coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 in Oost is in de nacht van 4 oktober gestruikeld over de financiële problemen rond het nieuwe muziekmakerscentrum muzyQ op Oostpoort. De PvdA-bestuurders Fatima Elatik en Germaine Princen én de fractie besloten uit de coalitie te stappen. De bestuurders van GroenLinks en D66 blijven voorlopig aan, en hebben nieuwe coalitieonderhandelingen aangekondigd.

 • 05.10.10

  VVD wil verspreiding folder stoppen

  VVD-raadslid Daniel van der Ree wil dat het college de verdere verspreiding van de folder ‘Huren in Zuid’ tegengaat. ‘Stop de afbraak van het huurteam in Zuid’ is de boodschap van de folder die  is opgemaakt in de huisstijl van de landelijke VVD. Volgens woordvoerder John Sedney van de Huurdersvereniging Zuid slaat de VVD de plank mis: "Ten onrechte stelt de VVD dat de flyer afkomstig is van het door de gemeente gefinancierde Wijksteunpunt Wonen."

 • 05.10.10

  Site biedt kopers relevante informatie over woonomgeving

  Kopers kunnen vanaf 9 oktober op de sites van woningcorporaties en andere aanbieders direct omgevingsinformatie opvragen, mits die sites zijn gekoppeld aan www.470buurten.nl. Tot op heden was deze informatie alleen via terminals in de Zuiderkerk te raadplegen. 470buurten.nl beschrijft alle buurten aan de hand van vijf thema’s: het karakter van de buurt, de voorzieningen (zoals scholen, kinderopvang, winkels, zorg, welzijn, etc), de ligging, geschiedenis, en toekomstplannen.

 • 05.10.10

  Woningcorporatie de Alliantie werft met eigen Starterslening

  De Alliantie heeft een nieuwe vondst om de stagnerende markt vlot te trekken. In de maand oktober kunnen kopers van een corporatiewoning voor een starterslening terecht bij de Alliantie. De Starterslening is een aanvullende lening, die de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij is. De gemeente Amsterdam is wegens overweldigend succes gestopt met het toekennen van deze Starterslening.  Het beschikbaar budget was op.

 • 05.10.10

  Huurdersvereniging wil leegstand in centrum onderzoeken

  Huurdersvereniging Centrum wil dat op korte termijn de leegstand in de Amsterdamse binnenstad serieus wordt aangepakt. Sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand op 1 oktober jl. heeft de gemeente meer mogelijkheden en bevoegdheden om leegstand tegen te gaan.

 • 05.10.10

  Leegstandbeheerders krijgen eigen keurmerk

  Fatsoenlijke en professionele leegstandbeheerders - waaronder 'antikraak-organisaties' - kunnen zich vanaf eind september onderscheiden met een keurmerk. De eerste zeven bedrijven zijn inmiddels gecertificeerd met het Keurmerk Leegstandbeheer. Drie andere ondernemingen hebben het kwaliteitsmerk aangevraagd.

 • 04.10.10

  Koopwoningen in vernieuwingsgebieden zijn nog te betalen

  Betaalbare woningen voor middeninkomens vind je in Amsterdam vooral in de stedelijke vernieuwinggebieden. Het afgelopen decennium zijn  veel middeninkomens neergestreken in een koopwoning in Zuidoost en Nieuw West.

 • 24.09.10

  Bart en Domela op de grote Amsterdamse Housewarming

  Tijdens de grote Amsterdamse Housewarming in de Theaterfabriek in Amsterdam op 9 oktober start onder andere de verkoop van het nieuwbouwproject Bart en Domela. Dit project is voor Rochdale de laatste fase van het compleet vernieuwde Zuidwestkwadrant in Amsterdam Osdorp. Met deze verkoop wordt de vernieuwing van deze woonwijk afgerond.

 • 21.09.10

  Corporaties noteren rode cijfers

  Dalende woningverkopen, afwaardering van ontwikkelportefeuilles, verliezen in de deelnemingen. Veel Amsterdamse corporaties hebben over 2009 rode cijfers genoteerd, zo blijkt uit de jaarverslagen. Zo behaalde Ymere een negatief resultaat van 90 miljoen euro. Rochdale sloot 2009 af met een negatief resultaat van meer dan 24 miljoen euro. Stadgenoot noteerde een verlies van ruim 14 miljoen euro. De Key en Eigen Haard boekten wel een positief resultaat.

 • 21.09.10

  Halve Wereld: 25 jaar zelfbeheer

  De Halve wereld bestaat 25 jaar. Het experiment met bewonerszelfbeheer heeft de tand des tijds doorstaan en functioneert nog altijd succesvol. Toch heeft deze vorm van zelfbestuur – in een dochter-moeder relatie met corporatie Ymere - weinig navolging gekregen. Belangrijkste opdracht die het huidige bestuur zich nu heeft gesteld: zorgen voor opvolging.

   

 • 21.09.10

  Fusie Goed Wonen met Ymere

  Corporatie Goed Wonen Noord-Kennemerland heeft het voornemen te fuseren met Ymere. De fusie moet leiden tot extra investeringscapaciteit in de regio Alkmaar. Al in 2008 concludeerde de relatief kleine corporatie Goed Wonen dat zij onvoldoende sterk was om op eigen kracht voort te bestaan. “Zelfstandig verder gaan is financieel en organisatorisch geen realistische optie,” zo verklaart de woningstichting.

 • 20.09.10

  Prijsvraag openbare ruimte Cruquius-gebied in oost

  Architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten mogen komende maand voorstellen doen voor verbetering van werkgebied Cruquius in Amsterdam Oost. Het gebied wordt begrensd door Entrepothaven en Amsterdam-Rijnkanaal.

 • 20.09.10

  Landelijke geschillencommissie Overlegwet

 • 20.09.10

  Oplevering eerste huurwoningen Overhoeks

  Ymere heeft met de bewoners de oplevering gevierd van gebouw Gelria in de wijk Overhoeks. Het is het eerste gebouw met sociale huurwoningen, 56 in getal, op het voormalige Shell-terrein. Het complex is ontworpen door architect Guus Baneke. Baneke en Van der Hoeven Architekten verzorgde ook het ontwerp van het luxe appartementengebouw Oranje.

 • 20.09.10

  Aanbesteding bouw maatschappelijk vastgoed

  Corporaties worden rechtstreeks aanbestedingsplichtig voor de bouw van maatschappelijk vastgoed en de daarvoor te treffen infrastructurele voorzieningen. Werken met een waarde hoger dan 4,8 miljoen euro moeten Europees worden aanbesteed. Onder deze drempel moet de opdracht altijd openbaar worden gemaakt. Zo heeft de minister van WWI vastgelegd in de regeling over staatssteun.

 • 20.09.10

  KPMG betaalt vergoeding aan Rochdale

  KPMG betaalt woningstichting Rochdale een schadevergoeding. De accountant erkent dat zij in het verleden bij de controle van de jaarrekeningen op onderdelen actiever had moeten opereren. De vergoeding bedraagt ongeveer 300.000 euro. Daarmee is een eerder aangekondigde tuchtprocedure tegen de accountant van de baan.

 • 20.09.10

  Nieuwbouw Waterlandplein in aantocht

  De Ontwikkelcombinatie Nieuw Waterlandplein, een samenwerkingsverband van ontwikkelaar AM en Ymere, start nog dit jaar met de nieuwbouw op het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Eerder dit jaar verklaarde de ontwikkelcombinatie dat realisatie van dit nieuwbouwproject door de economische crisis moest worden uitgesteld. Na positieve onderhandelingen met de gemeente Amsterdam is er volgens betrokken partijen voldoende financieringsruimte ontstaan. Nog dit najaar gaat de eerste paal de grond in.

 • 20.09.10

  Heemschut waarschuwt tegen gevelreiniging

 • 20.09.10

  Co-Green: klimaatneutraal én kostenneutraal bouwen

 • 16.09.10

  Eerste studentenwoningen op de Zuidas

  Op 16 september tekende de buitenlandse studente Nimisha Chaturvedi als laatste het huurcontract in gebouw Django op de Zuidas. De studenten die in hier komen te wonen zijn buitenlandse PhD studenten van de VU. De studio’s zijn verhuurd met een campuscontract wat inhoudt dat de student de woning moet verlaten zodra de studie is afgerond met een maximum van vijf jaar. De studenten komen vooral uit Azië en Europa. 

 • 06.09.10

  "Huren bij huurderswisseling sterk omhoog"

  Woningcorporaties zijn van plan de huren van vrijkomende woningen de komende jaren fors op te trekken. Dit geldt vooral voor Amsterdam. Dit stelt de Woonbond op basis van eigen onderzoek. Een nieuwe huurder moet gemiddeld 14 procent meer betalen dan de oude huurder voor dezelfde woning. Op termijn leidt dit tot een forse stijging van het algehele huurniveau.

 • 01.09.10

  Tijdelijke daling BTW-tarief moet bouwmarkt impuls geven

  Het BTW-tarief voor verbouwing of vernieuwing van woningen gaat tijdelijk omlaag van 19 naar 6 procent. De regeling maakt deel uit van een pakket stimuleringsmaatregelen dat de bouwsector een extra impuls moet geven. Het verlaagd tarief geldt voor negen maanden en alleen voor arbeidskosten, niet voor materialen. De betreffende woning moet minimaal twee jaar oud zijn. De regeling gaat in op 1 oktober 2010.

 • 01.09.10

  Vanaf 2011 inkomensgrens corporatiewoningen

  Minister Van Middelkoop wil dat woningcorporaties met ingang van 1 januari 2011 negentig procent van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens die minder verdienen dan 33 duizend euro per jaar. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister negeert hiermee een motie van de Tweede Kamer waarin hij werd opgeroepen om met de Europese Commissie te overleggen over verder uitstel van deze invoeringsdatum. De vorige invoeringsdatum was 1 oktober.

 • 31.08.10

  Stembus voor Amsterdamse Nieuwbouwprijs geopend

  De stembus voor de vierde editie van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs is weer open. Tot donderdag 7 oktober 12.00 uur kunnen alle Amsterdammers stemmen op hun favoriete nieuwbouwproject op www.nieuwbouwprijs.nl.

  De tien genomineerde nieuwbouwprojecten:

 • 26.08.10

  "Huurtoeslag voor onzelfstandige studentenhuisvesting"

  Studentenhuisvester DUWO en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties pleiten voor huurtoeslag voor onzelfstandige wooneenheden. Alleen dan kunnen corporaties  sobere en eenvoudige wooneenheden tegen aanvaardbare kosten realiseren. Dergelijke 'studentenflats' worden nu niet meer gebouwd omdat studenten alleen in aanmerking komen voor huurtoeslag als ze wonen in - duurdere - zelfstandige eenheden.

 • 25.08.10

  Voorlopig geen acties tegen eigenaren pied-à-terres

  In ieder geval tot  december volgen er geen acties eigenaren van leegstaande tweede woningen die tot de sociale voorraad behoren. In een verklaring met deze strekking probeert het Amsterdams bestuur onrust onder tweede woningbezitters weg te nemen. 

 • 20.08.10

  Almere bepleit Schaalsprong als ‘nationaal project’ in regeerakkoord

  Almere draagt de eigen Schaalsprong - de groei tot de vijfde stad van Nederland - voor als nationaal project, dat een plaats moet krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Dat laat het Almeerse college van Burgemeester en Wethouders op 20 augustus weten in een open brief aan informateur Ivo Opstelten. Het college is enthousiast over de beoogde samenvoeging van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat in één ministerie van Ruimte, maar roept tegelijkertijd op tot radicalere keuzes.

 • 19.08.10

  Onrust rond hoofdstedelijke pied-à-terres

 • 12.08.10

  Corporatie krijgt straatverbod voor zoon van huurster

  Op 9 augustus heeft de Amsterdamse rechtbank  een straatverbod opgelegd aan een man die overlast veroorzaakt in Nieuw-West. De man is de uitwonende zoon van een huurder van Eigen Haard. De corporatie had het proces aangespannen.

  Sinds april 2009 ontving Eigen Haard klachten over geluidsoverlast en bedreigingen in de buurt. De veroorzaker blijkt niet de huurster maar haar aan alcohol verslaafde zoon die soms bij haar verblijft. De situatie verslechtert en in april 2010 komt het tot mishandelingen en doodsbedreigingen.

 • 15.07.10

  Corporaties berekenen te hoge verhuurkosten

  Volgens het  gerechthof Amsterdam brengt corporatie Ymere nieuwe huurders te hoge eenmalige verhuurkosten in rekening. Ymere vraagt € 125,- aan administratie- en verhuurkosten, terwijl de feitelijke kosten volgens het Hof niet hoger zijn dan  € 26,50. Volgens deze zienswijze brengen ook  andere Amsterdamse corporaties te hoge verhuurkosten in rekening.

 • 06.07.10

  Nog geen besluit over nieuw woningwaarderingsstelsel

 • 06.07.10

  Beslaglegging op huizen oud-directeur De Key

  Volgens de NOS heeft woningcorporatie De Key beslag laten leggen op het woonhuis en de vakantiewoning van de voormalige directeur. Dat zou blijken uit informatie van het kadaster. De NOS meldt dat een woordvoerder weten dat de corporatie "voorbereidende juridische stappen heeft gezet om geleden schade te zijner tijd te kunnen verhalen, mochten wij daartoe willen besluiten. Verder doen wij hierover geen inhoudelijke mededelingen."

 • 06.07.10

  Invoering Europese beschikking uitgesteld

  Vlak voor het zomerreces is de geplande invoering van de Europese beschikking voor woningcorporaties per 1 oktober uitgesteld. Nadat de minister in de Kamercommissie al had aangeboden  invoering uit te stellen tot 1 januari 2011, ging de Tweede Kamer daar 's avonds nog eens met een motie 'overheen'. 

 • 05.07.10

  Gemeente kondigt bouwstop af

  Amsterdam heeft besloten bijna alle plannen voor nieuwbouwprojecten stop te zetten, zowel  voor woningen als kantoren. Belangrijkste oorzaak is de  ingestorte kantorenmarkt. Daardoor wordt nu een streep gezet door de geplande bouw van ruim een miljoen vierkante meter kantoorruimte. Daardoor loopt Amsterdam 345 miljoen euro aan verwachte inkomsten mis. Eerder schrapte Van Poelgeest ook al fors in de kantoorplannen.

 • 01.07.10

  Bouw winkelcentrum en woningen in Oostpoort van start

  Op 30 juni 2010 is de bouw van het winkelcentrum en de woningen in het westelijk deel van Oostpoort in Amsterdam gestart.  Op dit deel van het Polderweggebied komen  344 woningen, een parkeergarage met 874 plaatsen, een winkelcentrum met horeca en het ‘Bertolt Brechthuis’ gerealiseerd. De oplevering van de winkels en de woningen in Oostpoort is voorzien eind 2013. De door de gemeente aangekondigde bouwstop heeft geen invloed op dit  project.

 • 24.06.10

  Meer corporatiewoningen verkocht 

 • 24.06.10

  Meeste aanbiedingsafspraken worden gehaald

  In 2006 maakten de corporaties en de gemeente gedetailleerde ‘aanbiedingsafspraken’ over de beschikbaarheid van sociale huurwoningen over de periode 2007-2010. Na drie van de vier jaar concludeert De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) in haar jaarboek dat de corporatiesector zijn afspraken op de meeste onderdelen gaat halen.

 • 24.06.10

  ARS: verdichten met visie

 • 24.06.10

  Crisis leidt tot herbezinning woningproductie

 • 24.06.10

  Huren Boston en Detroit verlaagd

  Vesteda heeft de huurprijzen voor de appartementencomplexen Detroit en Boston op de zuidelijke IJ-oever met gemiddeld acht procent verlaagd. De maatregel is ingegeven door verslechterende marktomstandigheden. De prijsverlaging geldt niet voor de zittende huurders.

 • 24.06.10

  Subsidie voor 23 Amsterdamse projecten

 • 24.06.10

  Start bouw 2e fase Karspelhof

  Karspelhof

 • 24.06.10

  Nieuwe Leidraad Participatie

 • 24.06.10

  Hindoestaanse woongroep in Dudokhaken

  Leden van de Hindoestaanse Woongroep Geuzenveld krijgen de beschikking over wibo-woningen in het complex Dudokhaken in Amsterdam Nieuw-West. Deze woningen zitten verspreid door het complex. De bewoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsruimte die bij het complex hoort, zo hebben zij met woningbouwvereniging Stadgenoot afgesproken.

Pagina's