NUL20 nieuws

 • 24.06.10

  Hindoestaanse woongroep in Dudokhaken

  Leden van de Hindoestaanse Woongroep Geuzenveld krijgen de beschikking over wibo-woningen in het complex Dudokhaken in Amsterdam Nieuw-West. Deze woningen zitten verspreid door het complex. De bewoners kunnen gebruik maken van de ontmoetingsruimte die bij het complex hoort, zo hebben zij met woningbouwvereniging Stadgenoot afgesproken.

 • 24.06.10

  Start sociale nieuwbouw Waterschapsbuurt

  Ymere is eind mei begonnen aan de bouw van 54 nieuwe sociale huurwoningen op de hoek van de Waterschapstraat en Hoogheemraadweg in stadsdeel Nieuw-West. Het gaat om woningen in een mix van eengezinswoningen voor grote gezinnen en appartementen.

   

 • 24.06.10

  Duwo herontwikkelt Uilenstede

  Studentenhuisvester Duwo heeft het contract met de aannemer getekend voor de realisatie van 474 studentenwoningen op Campus Uilenstede in Amstelveen. De nieuwbouw van de studentenwoningen en een halfverdiepte parkeergarage zijn de eerste fase van de vernieuwing van de studentencampus. In een later stadium volgen gefaseerd nog 250 woningen. De woningen zijn verspreid over zeven gebouwen die los komen te staan op het terrein. Samen vormen zij een hof die voor de nodige levendigheid en een authentieke campussfeer moet zorgen.

 • 24.06.10

  Eerste bouwenvelop Zeeburgereiland verstrekt

  zeeburgereiland

 • 24.06.10

  Stadzo wint BNA-prijsvraag

  Plan Stadzo is tijdens de vastgoedbeurs Provada verkozen tot beste ‘Verticale Stad’. Het team van Mulders Vandenberk Architecten en jonge medewerkers van woningcorporatie Ymere en ontwikkelaar Proper Stok werd door de jury geprezen vanwege goede oplossingen voor grootschalige nieuwbouw in een stedelijke omgeving.

  Stadzo

 • 24.06.10

  Van Poelgeest: 'Tekort Vereveningsfonds nog groter'

  Amsterdam wordt geconfronteerd met nog sterker oplopende tekorten in toekomstige grondexploitaties, zo heeft wethouder Van Poelgeest van Grondzaken verklaard. Aanvankelijk hield de gemeente rekening met een toekomstig tekort in het Vereveningsfonds van 360 miljoen euro. Door problemen op de kantorenmarkt stijgt het tekort nog verder.

 • 24.06.10

  Hans Gerson nieuwe directeur Noordwaarts en IJoevers

  Voormalig wethouder Hans Gerson is de nieuwe directeur van projectbureau Noordwaarts en projectbureau Zuidelijke IJoever. De beide projectbureaus zijn verantwoordelijk voor de herontwikkeling van zowel de Zuidelijke als de Noordelijke IJoevers en het Centrum Amsterdam Noord.  Hij volgt René Grotendorst op die bestuursvoorzitter is geworden van Rochdale.

 • 21.06.10

  Invoering staatssteunregels corporaties vanaf 1 oktober 

  Om in aanmerking te komen voor staatssteun moeten woningcorporaties vanaf 1 oktober 2010 hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro (ruim 40% van de Nederlandse huishoudens). Corporaties, Woonbond en de Vereniging Nederlandse gemeenten hebben grote bezwaren tegen deze 'overhaaste invoering'. Middeninkomens zouden de klos worden van deze regeling. Minister Van Middelkoop laat weten dat er geen juridische mogelijkheden zijn voor uitstel van deze datum.

 • 16.06.10

  Verkiezingsdebat woningmarkt levert geen nieuwe standpunten op

 • 04.06.10

  Make-over van Buurtleven.nl

  De site buurtleven.nl heeft een volledig nieuw uiterlijk gekregen en is uitgebreid naar heel Amsterdam. De site was eerder opgezet voor drie  stadsdelen. Buurtleven is bedoeld voor alle Amsterdammers die op de hoogte willen blijven van het nieuws uit hun buurt, en makkelijk contact willen maken met hun buren.

 • 01.06.10

  Studentenwoningen in de Houthavens blijven nog een jaar

  Studenten die in tijdelijke studentenwoningen gehuisvest zijn aan de Gevleweg/Stavangerweg kunnen een jaar langer blijven. Stadsdeel West heeft dit in een brief laten weten. Lang zag het er naar uit dat het complex per 31 juli 2010 zou moeten verdwijnen. Maar huisvester DUWO ziet nu zijn inspanningen voor uitstel beloond.  De bewoners hebben van DUWO een brief gekregen, waarin is vermeld dat de eerder gestuurde huuropzegging wordt ingetrokken.

 • 31.05.10

  Enorme boete voor illegale verhuur

  Een eigenaar van een pand in de binnenstad van Amsterdam is onlangs door gemeente en politie betrapt op het illegale gebruik van zijn woning als pension. Een bestuurlijke boete van € 54.000 is opgelegd. Verder is de eigenaar verplicht om de woningen in zijn pand weer op de juiste manier te verhuren.

 • 31.05.10

  WOZ-waarde in Amsterdam gestegen ondanks crisis

 • 30.05.10

  Solids begin volgend  jaar in verhuur

  De Solids van woningbouwvereniging Stadgenoot worden in het eerste kwartaal van 2011  via een veiling in de verhuur gebracht. Solid 11 aan de Eerste Constantijn Huygensstraat in West wordt het eerste geveild, daarna volgen de Solids op IJburg.

  Solids in aanbouw op IJburg

 • 28.05.10

  Renovatie Het Breed afgeblazen

  Woningcorporaties Ymere en Eigen Haard zien af van de renovatie van wooncomplex Het Breed in Amsterdam Noord omdat er onvoldoende draagvlak is onder de bewoners. Slechts de helft van de bewoners staat achter de plannen, terwijl 70 procent vereist is. Het besluit van de corporaties volgt na jaren getouwtrek tussen de eigenaren en de bewoners. De corporaties zouden al een miljoen euro in het renovatietraject hebben gestoken. Ymere en Eigen Haard gaan zich zich nu de komende jaren beperken tot noodzakelijk onderhoud.

 • 27.05.10

  Corporaties: hoge productie, hoge schulden

 • 26.05.10

  Akkoord over aanpak leegstand kantoren

  Overheden en marktpartijen gaan de structurele leegstand van kantoren samen aanpakken. Dit is de uitkomst van de Kantorentop die maandag 25 mei in Rijswijk is gehouden op initiatief van minister Huizinga van VROM en de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Gezaghebbende vertegenwoordigers van beleggers, ontwikkelaars, huurders, het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeentes Amsterdam en Heerlen onderkennen dat zij hier hun verantwoordelijkheid voor moeten nemen. 

 • 25.05.10

  Verhuizing in één keer geregeld

  Sinds kort kunnen huurders van  de zes grootste Amsterdamse woningcorporaties hun verhuizing en hun woonvergunning met één formulier regelen. De nieuwe huurder regelt zijn verhuizing bij het bezoek aan de woningcorporatie. Met het tekenen van het verhuisformulier is zowel de melding van de verhuizing aan de gemeente (verhuisbericht) als de aanvraag voor de huisvestingsvergunning geregeld. De huisvestigingsvergunning ontvangt de huurder vervolgens in de brievenbus.

 • 21.05.10

  De Key doet aangifte tegen ex-directeuren

  Woningcorporatie De Key doet aangifte tegen zijn oud-topman Jaap van Gelder en de oud-directeur Fer Felder van ontwikkeltak De Principaal wegens vermoedens van fraude. Het betreft de aankoop van een weiland in Zeewolde, waarop De Key miljoenen heeft moeten afschrijven.Van beide ex-directeuren was al afscheid genomen. Ze zijn nu op staande voet ontslagen. Ook andere financieel verliesgevende transacties worden nog onderzocht.

 • 20.05.10

  Energielabel later in WWS

  De geplande aanpassing van woningwaarderingsstelsel (wws) per 1 juli lijkt onhaalbaar. Minister Van Middelkoop (WWI) heeft pas kort voor het verkiezingsreces vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Mocht de Kamer er ondanks het reces toch nog over stemmen dan moet het wetsvoorstel ook de Eerste Kamer passeren.  Van Middelkoop heeft al een wijzigingsvoorstel ingediend waardoor een latere invoeringsdatum mogelijk is.

 • 19.05.10

  Hennepplantages in Venserpolder

  Op 18 en 19 mei zijn op last van waarnemend burgemeester Asscher twee woningen in de Venserpolder en een belwinkel op de Javastraat gesloten. De burgemeester heeft hiertoe besloten naar aanleiding van rapportages van de politie.
  Bij een woning op de Chestertonlaan en een woning op de Dalsteindreef werden hennepplantages aangetroffen. Een belwinkel op de Javastraat is gesloten omdat deze gebruikt werd voor financiële

 • 13.05.10

  ‘Huur' betalen na flitskraak

  Krakers moeten ‘huur’ betalen voor de periode dat ze een woning hebben gekraakt. Dat heeft de rechter afgelopen maand bepaald in diverse ‘flitskraakzaken’ die woningbouwvereniging Stadgenoot tegen krakers had aangespannen. Ook moeten zij onmiddellijk de woningen verlaten.

 • 13.05.10

  Stadsherstel restaureert wevershuisjes

  Wevershuisjes Vijzelgracht

 • 12.05.10

  Woontorens Osdorp winnaar Gouden A.A.P.

  Foto: Architectuurfotografen/Fedde de Weert.

 • 12.05.10

  Zaanse Havenbuurt lijdt onder ‘palenpest’

 • 12.05.10

  ‘Leegstand dreigt in Purmerend’

  Rochdale vreest voor leegstand in Purmerend. Corporaties kunnen daar niet voldoen aan de Europese norm dat negentig procent van de woningvoorraad wordt toegewezen aan huishoudens met een inkomen van maximaal 33.000 euro, zo verwacht interim-directeur Gerard Erents.

 • 12.05.10

  Amsterdam subsidieert studentenwoningen Science Park

 • 12.05.10

   

  Coalitie stuurt corporaties miljoenenaanslag

   

 • 12.05.10

  Wachttijd starter: 7,3 jaar

 • 12.05.10

  Weer minder corporatiewoningen verkocht

  In 2009 zijn 1214 corporatiewoningen verkocht, fors minder dan in 2008. De crisis speelt een rol, maar al vanaf 2006 daalt de verkoop. De gemiddelde transactieprijs zakte ondanks de crisis slechts met twee procent naar 72.841 euro, terwijl die in de drie voorafgaande jaren met bijna zes procent per jaar was gestegen. Corporaties verkochten vorig jaar zeven procent (86) van hun woningen aan zittende huurders.

 • 07.05.10

  Corporaties protesteren tegen 'Brusselse' inkomensgrens

 • 27.04.10

  Collegeakkoord: alleen nog streefcijfers voor studenten- en jongerenhuisvesting

  Dinsdagochtend 27 april  hebben de PvdA, de VVD en GroenLinks hun programakkoord ‘Kiezen voor de stad’ bekend gemaakt. De partijen geven in het akkoord prioriteit aan onderwijs, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid. De nieuwe coalitie wil de komende vier jaar € 210 miljoen bezuinigen, waarvan tweederde de eerste twee jaar. Er wordt vooral bezuinigd op het ambtelijke apparaat. 

 • 27.04.10

  De Alliantie wil meer vrouwen in de top

  De Alliantie wil meer vrouwen in de top van de organisatie. Daartoe werd op 27 april het Charter ‘Talent naar de top’ ondertekend. “Diversiteit geeft een andere cultuur”, aldus Jim Schuyt van de Alliantie. “Als er meer vrouwen in de directies van de bedrijven hadden gezeten was de kans kleiner geweest dat de bouwfraude zou hebben plaatsgevonden." Nu al bestaat de concerndirectie bij de Alliantie voor bijna een derde uit vrouwen.Daarnaast zijn alle vier de directeuren van de afdelingen Woondiensten vrouw.

 • 22.04.10

  Starterslening Amsterdam stopt medio mei

  De VROM Starterslening stopt binnenkort in Amsterdam. De pot is bijna leeg. Mensen die in Amsterdam voor het eerst een woning kopen kunnen nog tot naar schatting medio mei 2010 een starterslening aanvragen. Dan is de € 5,5 miljoen die dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) van de gemeente Amsterdam beschikbaar had voor deze lening naar verwachting op. 
  Circa 900 huishoudens hebben dan gebruik gemaakt van de starterslening.

 • 22.04.10

  Almere maant Eurlings en Tweede Kamer tot snelle besluitvorming Flevolijn

  Almere maakt zich grote zorgen over de voortgang van de (partiële) verdubbeling van de Flevolijn. De gemeente roept minister Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en de Tweede Kamer op om  nog voor de verkiezingen van 9 juni actie te ondernemen.

 • 19.04.10

  De Key onderzoekt zwaar verliesgevende transacties

 • 19.04.10

  SER-commissie: integrale hervorming woningmarkt noodzakelijk

  De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen van de SER stelt integrale hervormingen van de woningmarkt voor: afschaffing overdrachtsbelasting, meer marktgerichte huren in de sociale sector en afschaffing op termijn van het huidige systeem hypotheekrenteaftrek. De belastingheffing over de eigen woning zou dan in box 3 worden ondergebracht, maar wel met een vrijstelling over de eerste 200.000 euro van de woningwaarde en met aftrek van hypotheekschuld.

 • 16.04.10

  Scheefwonen start vaak al bij toewijzing 

  Scheefwonen blijft de gemoederen bezighouden. "Bijna de helft van de woningcorporaties in Nederland stelt geen inkomenseisen bij de toewijzing van huurwoningen", kopt het Financieel Dagblad op 16 april op gezag van het Amsterdamse adviesbureau Van Nimwegen. 

 • 16.04.10

  Verdubbeling subsidiebijdrage grote woningen

  De subsidiebijdrage voor grote woningen (vijf of meer kamers) wordt tijdelijk verdubbeld naar € 27.600. Het realiseren van grote sociale huurwoningen blijft al jaren achter bij de afspraken die gemeente en corporaties samen hebben gemaakt. Een belangrijke oorzaak is dat het realiseren ervan. De premieverdubbeling moet corporaties stimuleren om meer grote woningen te realiseren. Deze verdubbeling is tijdelijk; de effectiviteit ervan wordt periodiek gemonitord door de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

 • 16.04.10

  Vergeten veldjes

  In de stad Amsterdam wordt veel gebouwd – en ook veel afgebroken. Soms blijven plekken voor lange tijd leeg. Soms duurt die leegstand zo lang, dat Amsterdammers zich niet eens meer herinneren wát er ooit gestaan heeft. Omwonenden maken gebruik van de impasse, zetten de plek naar hun hand en verwezenlijken een droom op een paar vierkante meter. 

 • 16.04.10


  Corporaties geven in nieuw stadsdeel West prioriteit aan onderhoud

 • 16.04.10

  Woonwerkgebouw IJside in Westerpark officieel geopend

  Het laatste gat aan de Van Diemenstraat/Oude Houthaven is gevuld met het Woonwerkgebouw IJside. Het zes verdiepingen tellende gebouw bevat 47 appartementen, waarvan 41 koop en 6 sociale huur. Daarnaast is er 2000 m2 aan bedrijfsruimte op de begane grond. IJside is een ontwikkeling van Bouwfonds en Eigen Haard. Tekton Architekten heeft het gebouw ontworpen.

  IJside

 • 16.04.10

  Voortbestaan Nieuwe Kaart van Nederland bedreigd

 • 16.04.10

  'Kwart minder corporatiewoningen door Brussel'

  Corporaties gaan jaarlijks een kwart minder woningen te kunnen bouwen vanwege de nieuwe staatssteunregels uit Brussel. 'Corporaties kunnen straks 5000 tot 10.000 woningen minder bouwen', voorspelt Jim Schuyt, directeur van corporatie De Alliantie in Cobouw. Enkele weken daarvoor was De Alliantie al met een vergelijkbare waarschuwing naar buiten gekomen.

 • 16.04.10

  IJburg 2 weer bij Raad van State

  De stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer (VBIJ) heeft op 12 april bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen de aanleg van  IJburg 2. Het IJmeer is volgens de stichting, die onder andere de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging en Landschap Noord-Holland vertegenwoordigt, een bijzonder natuurgebied. Volgens de stichting wordt het IJmeer aan drie kanten omringd door beschermd natuurgebied. Zij vindt het vreemd dat juist het IJmeer buiten het beschermd gebied valt.

 • 02.04.10

  Amsterdamse woningproductie zakt verder in

  In het eerste kwartaal zijn in Amsterdam 216 woningen in aanbouw genomen. De jaarproductie zal zakken naar 1000-1500 woningen. Dat maakte directeur Jan Hagendoorn van het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (OGA) op 1 april bekend tijdens een Platformbijeenkomst Woningbouwregie in de Zuiderkerk. Hagendoorn verwacht dat de productie na dit jaar langzaam zal aantrekken met zo'n 500 woningen op jaarbasis extra.

 • 31.03.10

  De Baarsjes koopt 78 parkeerplaatsen van Ymere

 • 30.03.10

  CDA wil Vogelaarheffing afschaffen

  Het CDA wil de Vogelaarheffing die alle corporaties in Nederland moeten betalen ten gunste van de corporaties in de veertig Vogelaarwijken, afschaffen. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma. Daarin wordt ook steun betuigd aan het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek. Verder bepleit het CDA regionalisering van het woonbeleid. De consequentie daarvan is dat het woningwaarderingssysteem (WWS) en de huurtoeslag per regio kunnen gaan verschillen. Het CDA wil dat in het nieuwe WWS ook de WOZ-waarde mee gaat tellen. 

   

 • 30.03.10

  Corporaties moeten toewijzingsbeleid flink aanpassen vanwege 'Brussel'

 • 29.03.10

  Alliantie: "minder woningen door Europese afspraken staatssteun"

  Volgens Jim Schuyt, directievoorzitter van de Alliantie, zullen corporaties per jaar 10.000 woningen minder kunnen bouwen vanwege de beperkingen die de Europese Commissie heeft opgelegd aan corporaties. Vooral de (lage) middeninkomens worden daarvan volgens hem de dupe. Corporaties kunnen geen woningen met een middeldure huur (650 - 900 euro) meer bouwen. 

Pagina's