Zeker zijn van een fijne woning

Corporaties die veel bouwen en/of huren verlagen, krijgen een korting op de verhuurdersheffing. Ook moet de stapeling van belastingen voor corporaties worden teruggedraaid.

12 oktober 2020
website

De PvdA streeft naar eerlijk volkshuisvestingsbeleid; woningcorporaties krijgen weer voldoende mogelijkheden om betaalbare woningen te realiseren.