Links

Agenda's

Amsterdam algemeen

Architectuur

Bewoners-, huurdersbelangen

Opinie

 • Ruimtevolk (wisselende auteurs)
 • Corporatienl (onafhankelijke online platform voor medewerkers in en rond de corporatiesector)

Bouwen, projectontwikkeling, stedelijke vernieuwing

Cijfers en beleid

 • AFWC (Publicaties/jaarverslagen)
 • Woon Amsterdam (cijfers Amsterdamse woningmarkt)
 • OIS (het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek, Informatie en Statistiek - Wonen en Openbare Ruimte)
 • Woonbeleid en regelgeving
 • DataWonen.nl (landelijke gegevensbestanden Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: HCIB, CitaVista, SysWov, MNW en Primos)
 • CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, sectie Bouwen en Wonen)
 • Stadsregio Amsterdam (Beleidsterrein Wonen)
 • Waar staat je gemeente (informatieplatform van VNG/King met cijferinformatie over alle Nederlandse gemeenten op een groot aantal beleidsterreinen, waaronder Wonen

Corporaties

 • AFWC - Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties
 • Aedes (brancheorganisatie van de woningcorporaties in Nederland)
 • PWNR (Platform Woningcorporaties Noorvleugel Randstad)

Energie/Duurzaam bouwen

Meldpunten woonfraude en overlast 

Museum en geschiedenis

Nieuws en persberichten

Overheidsinstellingen bouwen, wonen, vastgoed en ruimtelijke ordening

Metropoolregio Amsterdam

Woningzoekenden

Wonen en Zorg