Agenda

Bvb: 28/06/2017
Bvb: 28/06/2017

Pagina's

 • PakhuisNUL20 - talkshow over Amsterdamse woonkwesties

  Datum: 
  maandag 26 juni

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  1019 HC Amsterdam
  NL
  Organisatie: 
  NUL20

  PakhuisNUL20 - de talkshow over woonkwesties in de Metropoolregio Amsterdam  - zet de luiken open. Met interviews en debat; door ruimte te geven aan initiatieven van ondernemende inwoners en organisaties. 

  Maandag 26 juni 20:00 - 21:30 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht. Onderwerpen: Consequenties van de Woonagenda 2025. Editie 20.

  Inschrijven kan HIER.

   

   

  De gemeenteraad behandelt in juni de Woonagenda 2025. Daarin worden de beleidsprioriteiten voor de komende jaren geschetst. Hoe is dit document tot stand gekomen en wat zijn de belangrijkste actiepunten? In drie dialogen gaan verschillende spelers met elkaar in gesprek over o.a. het middensegment, segregatie in de stad en een tekort aan sociale huurwoningen. Het programma:


  INLEIDING

  Woonagenda 2025 

  De gemeenteraad behandelt in juni de Woonagenda 2025. Daarin worden de beleidsprioriteiten voor de komende jaren geschetst. In deze inleiding wordt duidelijk hoe dit document tot stand is gekomen en wat de belangrijkste actiepunten zijn.

  Met: wordt nog bekendgemaakt 


  DEBAT
  Afkalving gereguleerde huursector vraagt nu al aanpassing beleid

  Er ontwikkelt zich volgens de Woonagenda op termijn een groot tekort aan sociale huurwoningen. Moeten er nu al extra maatregelen worden genomen om dit tekort tegen te gaan? Zo ja welke, zo nee, waarom niet of pas later? 

  Met: Hester van Buren (Rochdale), Winnie Terra (Huurdersvereniging Amsterdam, Reinier van Dantzig (D66)


  COLUMN

  Wordt nog bekendgemaakt


  DEBAT

  Middensegment afspraken zijn voldoende om tekort in te lopen

  De Woonagenda wil de productie van middeldure huurwoningen opvoeren naar 1.500 per jaar. Marktpartijen gaan deze woningen bouwen onder de conditie dat deze woningen ook minimaal 25 jaar inflatievolgend worden verhuurd én met een voorrangsregeling voor corporatiehuurders. De bestaande afspraak met corporaties over hoogte vrijsectorhuur wordt verder aangescherpt. Deze afspraken volstaan/zijn onvoldoende/duperen andere marktsegmenten teveel.

  Met: Robert Kohsiek (Wonam), Hester van Buren (Rochdale) en Jorrit Nuijens (GroenLinks)


  PITCH 

  Wordt nog bekendgemaakt


  DEBAT

  Gemengde Stad/Segregatie

  In populaire internationaal georiënteerde steden slaat de gentrification door, met als gevolg segregatie en verdringing van lagere inkomens. Deze Woonagenda doet wel/niet voldoende/het mogelijke om deze processen af te remmen.

  Met: Reinier van Dantzig (D66) en Jorrit Nuijens (GroenLinks)


  Sprekers

  Hester van Buren

  (bestuursvoorzitter Rochdale)

  Robert Kohsiek

  (directeur Wonam)

  Jorrit Nuijens

  (raadslid GroenLinks)

  Winnie Terra

  (directeur a.i Huurdersvereniging Amsterdam

  Reinier van Dantzig

  (raadslid D66 en kandidaat lijsttrekker)

   

   


  Vanaf half tien: netwerkborrel

  PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

   

  PakhuisNUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger.

  Toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

   
   
 • Herontwikkeling 15: Atelierruimte gezocht

  Datum: 
  maandag 29 mei
  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  Door een onbedoeld bijeffect van de Woningwet 2015 staan Amsterdamse ateliers op de tocht. In gesprek over een duurzaam atelierbeleid.

 • Huisvesting 8: Buurtinitiatief in BoLo

  Datum: 
  dinsdag 30 mei
  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  Op bezoek in Bos en Lommer. Welke initiatieven zijn hier actief? Hoe werkt het? Wie neemt het voortouw? En wat hebben die initiatieven nodig van medebewoners, overheid, (zorg-)instellingen en corporaties?

 • PROVADA

  Datum: 
  dinsdag 30 mei tot donderdag 1 juni
  Plaats: 
  RAI Amsterdam
  Organisatie: 
  PROVADA

  Vastgoedbeurs en driedaags netwerkevent met verscheidene bijeenkomsten in fora, op themapleinen, in zalen en op de stands. Met de focus op trends & innovaties en een netwerk van deskundigen. Meer dan 23.000 vastgoedprofessionals bezoeken PROVADA voor kennis, inspiratie en de vele netwerkgelegenheden.

 • Staat van de Stad 5: Hoe ziet Amsterdam er uit in 2030?

  Datum: 
  dinsdag 30 mei
  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  In deze vijfde editie van De Staat van de Stad een vooruitblik naar het jaar 2030. Hoe ziet onze stad er dan uit? Wat doet de groei met het karakter van de stad? Kunnen we onze identiteit behouden, of zelfs versterken? Zal Amsterdam breken met haar traditie van weinig hoogbouw om aan de toenemende woonvraag te kunnen voldoen?

 • Bedrijfsvoering, Innovatie en Cultuur bij Woningcorporaties

  Datum: 
  donderdag 1 juni
  Plaats: 
  Jaarbeurs Utrecht
  Organisatie: 
  Seminars op Maat

  Wendbaarheid is essentieel voor continuïteit in een snel veranderende omgeving! Maar veelal zitten organisaties vast in bestaande structuren en hebben ze moeite om zich te bewegen binnen een diepgewortelde bedrijfscultuur. Hoe kan de flexibiliteit van uw corporatie worden vergroot?

 • Lezing: PATCH22

  Datum: 
  donderdag 1 juni
  Plaats: 
  Academie van Bouwkunst
  Waterloplein 213
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Architectuurcentrum Amsterdam
  Academie van Bouwkunst

  Tom Frantzen (Frantzen et al architects) en Edwin Oostmeijer (Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling BV) verzorgen op 1 juni de laatste 1·Lectures van het seizoen. Als respectievelijk ontwikkelend architect en ontwikkelaar met architectonische ambitie illustreren zij hoe hun dubbelrol hun ontwerpen beïnvloedt. Met het bijzondere project PATCH22, houten hoogbouw in de Buiksloterham, als een van de voorbeelden.

 • Op pad in de Tuinstad

  Datum: 
  zaterdag 3 juni
  Plaats: 
  Diverse tuinsteden Amsterdam
  Organisatie: 
  Van Eesterenmuseum

  Het Van Eesteren Museum breidt zijn buurtwandelingen uit met maar liefst acht nieuwe excursies door de tuinsteden van het Algemeen Uitbreidingsplan. Naast de excursies door de Westelijke Tuinsteden zijn er ook wandelingen in andere delen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP). Op 9 juni is de wandeling door Watergraafsmeer en op 23 juni door Amsterdam-Noord.
  27 mei: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  3 juni: Op Pad in de Tuinstad: Slotervaart 

  9 juni: Op Pad in de Tuinstad: Watergraafsmeer
  
17 juni: Op Pad in de Tuinstad: Overtoomse Veld
  
23 juni: Op Pad in de Tuinstad: Amsterdam-Noord
  
24 juni: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West
  
7 juli: Op Pad in de Tuinstad: Geuzenveld 

  8 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-Oost 

  14 juli: Op Pad in de Tuinstad: Buitenveldert
  
15 juli: Op Pad in de Tuinstad: Osdorp-West

 • Bustocht: Een Eeuw Volkshuisvesting

  Datum: 
  dinsdag 6 juni
  Plaats: 
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Museum Het Schip

  Een bustocht langs de geschiedenis van de Nederlandse Volkshuisvesting. Van een 19e eeuws krotje naar de paleizen van de Amsterdamse school en de moderne flats van het Nieuwe bouwen en het Algemeen Uitbreidingsplan. Deze bustocht laat u de successen op het gebied van de volkshuisvesting zien, die dankzij de Woningwet van 1901 door vooral woningcorporaties bereikt zijn.

 • College: Het verval van de stad – Clé Lesger

  Datum: 
  woensdag 7 juni
  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Stadslicht
  Pakhuis De Zwijger

  Clé Lesger schetst de grote lijnen die geleid hebben tot een ware leegloop van Amsterdam en de hernieuwde populariteit van de stad die sinds midden jaren ’80 steeds grotere vormen heeft aangenomen. Welke politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben het imago van de stad naar een dieptepunt gebracht en hoe heeft het kunnen gebeuren dat Amsterdam in het bestek van een decennium weer populair is geworden? Lesger trekt een lijn van de Tweede Wereldoorlog tot aan de succesvolle stad van vandaag de dag, inclusief de uitwassen van die voorspoed met een drooggekookte woningmarkt, verhuur via Airbnb en massatoerisme. De nadruk in zijn verhaal ligt op de periode 1980-2000, het tijdvak waarin de stad zichzelf uit het moeras weet te trekken.
  Clé Lesger is sociaal-economisch historicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Pagina's

Abonneren op Abonneren op agendafeed voor NUL20 nieuwsbrief