Agenda

Bvb: 20/11/2017
Bvb: 20/11/2017

Pagina's

 • PakhuisNUL20 - maandag 11 december

  Datum: 
  maandag 11 december

  Agendatype:

  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  1019 HC Amsterdam
  NL
  Organisatie: 
  NUL20

  Nieuwe editie van de talkshow over woonkwesties in de regio Amsterdam. PakhuisNUL20 zet de luiken open. Door interviews en debat. En door ruim baan te geven aan initiatieven van ondernemende Amsterdammers en Amsterdamse organisaties. 

  Maandag 11 december 20:00 - 21:30 uur. Toegang gratis, inschrijven verplicht. 

  Inschrijven kan HIER.


  Hoe versnellen we de woningproductie in de regio Amsterdam?

  DEBAT

  In de Metropoolregio Amsterdam worden onvoldoende woningen gebouwd. Locaties genoeg maar de productie blijft ver achter bij de almaar toenemende vraag. Hoe komt dat? En wat kan er aan worden gedaan? Moet de provincie meer regie nemen? De MRA? Kan minister Ollongren de woningproductie niet aanjagen?

   


  MET: Tjeerd Herrema - Wethouder Ruimte, Wonen en Wijken Almere; Egbert de Vries - Directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties; Joke Geldhof, Gedeputeerde Noord-Holland Ruimtelijke Ordening en Wonen; Tobias Verhoeven, commercieel directeur Synchroon.

   

   


  Huisvesting kwetsbare doelgroepen

   

  COLUMN STEPHAN STEINMETZ

  De wooninspecteur terug in de wijk? 

  Stephan Steinmetz beschreef in 'Asterdorp, een Amsterdamse geschiedenis van verheffing en vernedering' aspecten uit het leven van bewoners van het 'dorp van ontoelaatbaren'. Moet een woningcorporatie weer meer dan een goede verhuurder willen zijn?

   


  DEBAT

  Voelen we ons nog thuis in de wijk?

  Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, extramuralisering en immigratie brengt meer kwetsbare bewoners in de wijk en sociale huurwoningen zijn alleen nog toegankelijk voor de laagste inkomensgroepen. Dertig procent van de vrijkomende sociale huurwoningen wordt toegewezen aan 'kwetsbare groepen'. Vraagt dit een andere rol van woningcorporaties? Moeten de 'doelgroepen' beter worden verspreid in de stad? En hoe beperk je overlast en verlies van sociale cohesie?

  MET: Bente London (Directeur Beterburen), Hester van Buren (Bestuursvoorzitter Rochdale), Harry Doef (Directeur Zorg Leger des Heils)


  PITCH

  Starters Up! Innovatieve woonvorm voor gemengde huisvesting

  Eigen Haard bereidt een bijzonder woonproject voor waarbij zo'n dertig huishoudens, voor een deel afkomstig uit bijzondere doelgroepen, een woongemeenschap gaan vormen. Starters Up! is een variant op het Startblok-concept met gemengde huisvesting, maar dan kleinschalig en met een andere doelgroep.

  MET: Elmy Everaert, adviseur woonbeleid Eigen Haard


  Vanaf half tien: netwerkborrel

  PakhuisNUL20 richt zich op iedereen met (professionele) belangstelling voor woonzaken in de meest brede zin: woningmarkt, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid, huurbeleid, stedenbouw en bouwproductie. De netwerkborrel is een uitgelezen kans bij te praten en contacten te leggen met professionals, bestuurders, initiatiefnemers en geïnteresseerden in al deze sectoren.

   

  Pakhuis NUL20 is een initiatief van het tijdschrift NUL20 en debatcentrum Pakhuis De Zwijger. Toegang is gratis. Het is wel noodzakelijk vooraf in te schrijven. Dat kan HIER

 • Congres Woningmarkt Metropoolregio Amsterdam

  Datum: 
  maandag 20 november
  Plaats: 
  Novotel Amsterdam City
  Europaboulevard 10
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Vastgoedjournaal

  De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. De regio heeft de ambitie om naar de derde plaats te stijgen, na Londen en Parijs. Van 2016 tot 2040 worden er in de gehele Metropool zo’n 250.000 woningen bijgebouwd. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en glastuinbouwgebied. Dat biedt kansen aan de markt. Hoe kunnen projectontwikkelaars hierop inspelen? Welke projecten krijgen makkelijk financiering? Wat is de vraagontwikkeling in de toekomst?

 • Cursus VvE: Bestuur & Beheer

  Datum: 
  donderdag 23 november
  Plaats: 
  Familiecentrum Curious Kids
  Scheldestraat 13
  Amsterdam
  Organisatie: 
  !WOON

  Welke taken heeft het bestuur van de VvE eigenlijk en wat is de rol van een beheerder? Denk u erover om bestuurslid te worden of bent u al bestuurslid? Laat u tijdens deze cursusavond informeren over de taken en verplichtingen.
  Alle cursussen zijn gratis te bezoeken. Meld u vooraf aan door een email te sturen naar aanmelden@wooninfo.nl met uw naam, adres en de cursus die u wilt bijwonen, want vol is vol.

 • Oriëntatie Volkshuisvesting

  Datum: 
  vrijdag 24 november
  Plaats: 
  Zalencentrum Aristo
  Brennerbaan 150
  Utrecht
  Organisatie: 
  Woonbond

  Deze dag is bedoeld voor beginnende bestuursleden van huurdersorganisaties in de particuliere sector. In vogelvlucht worden de belangrijkste zaken besproken die u in uw bestuurswerk tegenkomt zodat u snel in staat bent om mee te draaien.

 • Lokale samenwerking rondom zorg

  Datum: 
  maandag 27 november
  Plaats: 
  Mercure hotel Amersfoort Centre Amersfoort
  Organisatie: 
  Nestas

  Het lokale speelveld is enorm veranderd door de komst van de WMO en de veranderingen in de zorg. In deze cursus wordt stilgestaan bij de verschillende rollen die partijen in het lokale speelveld rondom zorgdoelgroepen hebben en bij de veranderde rol van de gemeente, woningcorporaties, het welzijnswerk en de zorgorganisatie.

 • Cursus VvE: Financiën

  Datum: 
  dinsdag 28 november
  Plaats: 
  Familiecentrum Curious Kids
  Scheldestraat 13
  Amsterdam
  Organisatie: 
  !WOON

  Wilt u meer weten of de financiële verplichtingen van de VvE? Hoe zit het met de jaarrekening, de begroting en de verplichte spaarpot? Spaart uw VvE voor toekomstige uitgaven? !WOON geeft informatie over de kansen, uitdagingen en verplichtingen rondom de financiën van de VvE.

  Alle cursussen zijn gratis te bezoeken. Meld u vooraf aan door een email te sturen naar aanmelden@wooninfo.nl met uw naam, adres en de cursus die u wilt bijwonen, want vol is vol.

 • Architecture Now 6 Van puin naar bouwsteen

  Datum: 
  donderdag 30 november
  Plaats: 
  Pakhuis De Zwijger
  Piet Heinkade 179
  Amsterdam
  Organisatie: 
  Pakhuis De Zwijger

  Hoe kunnen vrijgekomende materialen uit gerenoveerde panden het beste worden ingezet? Welke do's en dont's zijn er als het gaat om de kunst van upcycling? Van demontabel bouwen voor optimale mobiliteit tot het upcyclen van bijzondere materialen.

 • Intervisie huurbeleid woningcorporaties

  Datum: 
  donderdag 30 november
  Plaats: 
  Utrecht
  Organisatie: 
  Platform31

  Bent u benieuwd hoe andere corporaties het huurbeleid vormgeven? Wilt u het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen toetsen bij vakgenoten? Of bent u benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst huurbeleid van Platform31.

 • Financiering van de verduurzaming

  Datum: 
  donderdag 7 december
  Plaats: 
  Van der Valk Utrecht
  Organisatie: 
  SOM

  Woningcorporaties hebben in Aedes-verband beloofd in 2018 een plan te maken hoe zij de duurzaamheidsdoelstelling voor 2050 gaan realiseren. Deze doelstellingen zijn ambitieus. Uit onderzoek blijkt dat dit vele miljarden euro’s gaat kosten! De indicatieve bestedingsruimte geeft weliswaar aan dat er ruimte is om te investeren, maar is dat voldoende?

 • Cursus VvE: de basis

  Datum: 
  woensdag 13 december
  Plaats: 
  !WOON, locatie Oost
  2e Boerhaavestraat 46-hs
  Amsterdam
  Organisatie: 
  !WOON

  In deze cursus worden de basisaspecten van de VvE uitgelegd. Vragen als ‘wat is een splitsingsakte’, ‘hoe zit het met een modelreglement’, ‘wie moet wat betalen en waarom’ en nog veel meer worden beantwoord. In circa 90 minuten krijgt u een spoedcursus over de VvE.

  Alle cursussen zijn gratis te bezoeken. Meld u vooraf aan door een email te sturen naar aanmelden@wooninfo.nl met uw naam, adres en de cursus die u wilt bijwonen, want vol is vol.

Pagina's

Abonneren op Abonneren op agendafeed voor NUL20 nieuwsbrief