Informatie

NUL20 is een platform voor informatie en opinievorming over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam. NUL20 komt voort uit een initiatief van de gemeente Amsterdam (Dienst Wonen, Grond en Ontwikkeling en de stadsdelen), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en het Amsterdams Steunpunt Wonen. NUL20 verschijnt sinds 2002 tweemaandelijks als tijdschrift. Op de website staat de volledige inhoud van het tijdschrift.

NUL20 ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage van de AFWC, de gemeente Amsterdam (Wonen, Grond en Ontwikkeling), De Stadsregio Amsterdam (sinds 2011), het Amsterdams Steunpunt Wonen (sinds 2014) en de stadsdelen (tot en met 2015). De journalistieke identiteit wordt beschermd met een redactiestatuut.

NUL20 stelt zich ten doel het debat over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren, een goede communicatie tussen partijen te bevorderen, de achtergronden van actuele discussies inzichtelijk te maken en de feitelijke gevolgen van beleidsmaatregelen kritisch te volgen. Stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en volkshuisvesting zijn belangrijke thema's van het blad. Het tijdschrift heeft een opiniërend en informerend karakter gebaseerd op journalistieke uitgangspunten.

De redactionele formule om deze doelstelling te verwezenlijken bestaat uit een mix van nieuws, reportages, dossiers, columns en beeldreportages die volgens journalistieke uitgangspunten worden geselecteerd en vervaardigd. Het merendeel van de bijdragen wordt door professionele journalisten geschreven, soms aangevuld door bijdragen van vakspecialisten. NUL20 richt zich op beleidsmakers, projectleiders, bewonersvertegenwoordigers, politici en andere betrokkenen bij het woonbeleid in de regio Amsterdam.

Het tijdschrift verschijnt vanaf 2017 vier keer per jaar (daarvoor zes keer per jaar), de digitale nieuwsbrief 11 keer per jaar.
U kunt HIER een abonnement aanvragen voor het tijdschrift, en HIER inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

ADVERTENTIES

Het is op beperkte schaal mogelijk in het blad te adverteren (zie Advertenties).
Contactadres is NUL20: 020-6937004

Verschijningstabel 2017

Nr.AfsluitdatumVerschijnt
902 februari3 maart
9111 mei6 juni
9231 augustus29 september
9323 november22 december

 

Hoofdredacteur

Fred van der Molen
Fred van der Molen (fred@nul20.nl)

Redactie
Bert Pots
Jaco Boer
Janna van Veen
Johan van der Tol (eindredactie)
Joost Zonneveld


Fotografie: Nico Boink
Vormgeving/webdesign: Pieter Lesage

Redactie-adres:
Mr. Arntzeniusweg 20H
1098 GP Amsterdam
Tel: 020-6937004
Mail: redactie@nul20.nl

 

Redactieraad
André Buys (Rigo)
Bart Truijens (Dienst Grond en Ontwikkeling, Amsterdam)
Jeannette Kuipers (Dienst Wonen, Amsterdam)
Ingrid Houtepen (!WOON)
Joop de Haan (PMB, Amsterdam)
Lisan Wilkens (Metropoolregio Amsterdam)
Berthilde Lammertink (AFWC)
Winnie Terra (Huurdersvereniging Amsterdam)


Voor medewerkers NUL20: Login


In het voorjaar van 2013 werd het laatste lezersonderzoek gehouden. De respondenten oordeelden in meerderheid zeer positief over het blad. De rapportage 'Lezersonderzoek 2013' is te downloaden. Zie onder.