NUL20 nieuws

Pagina's

05.04

Nieuwe zoekservice voor Amsterdamse woningzoekenden

De gemeente Amsterdam start op 20 april in samenwerking met woningcorporaties en projectontwikkelaars met een nieuwe service voor woningzoekenden: AmsterdamWoont. Deze zoekservice biedt uitgebreide buurtinformatie en alle...

01.04

Hans Gerson nieuwe wethouder Wonen

Hij werd direct bestempeld tot de nieuwe wethouder van de Noord/Zuid-lijn, maar Hans Gerson neemt een groot deel van portefeuille van zijn voorganger Tjeerd Herrema over: verkeer, vervoer, infrastructuur, volkshuisvesting, monumenten en archeologie. De...

31.03

Stadgenoot opent eerste BuurtEntree

Maandag 30 maart heeft minister Van der Laan samen met Circus Elleboog de eerste BuurtEntree in Amsterdam Oud-West geopend.  Woningbouwvereniging Stadgenoot, initiatiefnemer van de BuurtEntree, wil hiermee zijn aanwezigheid in en betrokkenheid bij de...

27.03

“Welstand hindert woningisolatie”

Plannen voor het isoleren van sociale huurwoningen botsen vaak op strenge welstandregels. Ook de geringe terugverdienmogelijkheden en de eis van 70% bewonersinstemming hinderen een voortvarende aanpak van het klimaatprobleem. Dat gaven Amsterdamse...

23.03

Amvest mag Kustzone Almere Poort ontwikkelen

Almere heeft het plan van Amvest voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere Poort gekozen. Het plan wordt gedomineerd door de aanleg van een duinlandschap. Wethouder Adri Duivesteijn: “Niet alleen brengt Amvest een nieuwe dimensie in de...

20.03

Veiling Zuidas van de baan

Het Rijk en de gemeente Amsterdam beëindigen het veilingproces van aandelen in de op te richten Zuidasonderneming. Rijk en gemeente verwachten dat private partijen nu niet zullen bieden, gezien de veranderende marktomstandigheden. Volgens de betrokken overheden...

20.03

Nieuw plan Middenmeer Noord

Het huidige voorstel voor Middenmeer Noord houdt onder andere in dat de eerder geplande bebouwing van de velden van TOG niet doorgaat. Deze twee velden blijven beschikbaar voor sport. De...

18.03

Woonbond wil doorlichting nevenactiviteiten corporaties

De Nederlandse Woonbond wil dat minister Van der Laan snel overgaat tot een diepgaande doorlichting van nevenactiviteiten van woningcorporaties die zijn ondergebracht in aparte rechtspersonen, de zogenaamde 'verbindingen'. Deze...

16.03

Kantonrechter keurt ontslag Möllenkamp goed

Woningcorporatie Rochdale heeft ex-directeur Hubert Möllenkamp (59) op terechte gronden ontslagen. Zo heeft de kantonrechter afgelopen maandag in...

06.03

Staalmanpleinbuurt stemt in met vernieuwingsplan

Een ruime meerderheid van de bewoners van de Staalmanpleinbuurt stemt in met de ingrijpende vernieuwingsplannen voor hun wijk. Volgens de Alliantie is bijna 73 procent vóór en 23 procent tegen. Maar liefst 94 procent van...

06.03

Paul Oudeman nieuwe kantorenloods

Paul Oudeman is Cor Brandsema opgevolgd als kantorenloods. Oudeman  was de afgelopen jaren al de rechterhand van Brandsema. De taak van de kantorenloods is de leegstand op de kantorenmarkt terug te...

06.03

Verhuiskostenvergoeding omhoog

De verhuiskostenvergoeding wordt per 1 maart 2009 verhoogd naar minimaal 5264,28 euro....

06.03

Hoogste punt eerste woongebouw Overhoeks

In deze tijden wordt alles gevierd wat gevierd kan worden. Zo ook dat het hoogste punt van woonblok De Oranje op...

06.03

Toezichthouder bij SGBB

Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie heeft een externe toezichthouder aangesteld bij woningcorporatie SGBB. Volgens Van der Laan is het vrijwel onmogelijk dat SGBB op eigen...

06.03

Rochdale introduceert Koopbrug-regeling

Woningstichting Rochdale helpt starters op de woningmarkt. Op IJburg worden met behulp van de zogeheten Koopbrug-regeling nieuwbouwwoningen verkocht voor tachtig procent van de vastgestelde marktwaarde. Daarbij wordt de koper voor...

06.03

‘Vroeg Erop Af’ druk gebruikt

In januari hebben de Amsterdamse woningcorporaties 365 huishoudens aangemeld voor aanpak van huurachterstand. Met 154 meldingen heeft Eigen Haard de meeste huurders aangedragen. Bij deze nieuwe vorm van preventieve schuldhulpverlening onder...

06.03

Corporaties: 300 miljoen euro in Vogelaarwijken

In 2008 investeerden de Amsterdamse corporaties de Alliantie Amsterdam, Eigen Haard, Far West, De Key, Rochdale, Stadgenoot en Ymere bijna 300 miljoen euro in de vijf Vogelaarwijken. In deze wijken werden 399 projecten...

06.03

Aangifte tegen ex-directeur Möllenkamp

Woningcorporatie Rochdale doet aangifte tegen ex-directeur Hubert Möllenkamp. Hij wordt verdacht van verduistering in dienstverband, het knoeien met de jaarrekening en het zichzelf valselijk toekennen van bonussen. Zo heeft Rochdale-...

06.03

Prijs koopwoningen omlaag

Woningcorporatie Stadgenoot heeft de prijzen van te verkopen voormalige sociale huurwoningen aangepast aan de veranderende marktomstandigheden. De daling varieert van enkele duizenden euro’s tot maximaal 80.000 euro per woning. De daling is...

06.03

Ontruiming kraakpanden voortgezet

Amsterdam blijft de ME inzetten bij de ontruiming van kraakpanden. Uitspraken van diverse rechtbanken dat de politie daartoe niet bevoegd is, worden door burgemeester Cohen voorlopig genegeerd. De Amsterdamse politie ontruimt al decennia...

06.03

Extra reserveringsvergoeding van de baan

Uitstel van bouwprogramma’s wordt voorlopig niet bestraft met extra reserveringsvergoedingen. De gemeenteraad ziet af van de snelle introductie van financiële bouwprikkels. Eerst moet nauwkeurig worden nagegaan welke instrumenten...

06.03

Woningen Spijtellaantje niet gesloopt

Bewoners van het Spijtellaantje in Oud-Zuid hoeven voorlopig niet weg, zo heeft de rechter in kort geding geoordeeld. Woningcorporatie Ymere stapte naar de rechter vanwege nieuwbouwplannen. Daarvoor zou het uit 1890 daterende...

06.03

Woonservicewijk Amsterdam-Zuidoost

Zorgverleners (Cordaan, Markant, GAZO en apotheek Holendrecht), woningcorporaties (Stadgenoot en Eigen Haard), welzijnsinstellingen (Madi en Impact ), stedelijk projectbureau Zuidoostlob en stadsdeel Zuidoost hebben vorige maand het...

06.03

Uitbreiding Abcoude met dorpse bebouwing

Een dorpse woning te midden van water en groen onder de rook van Amsterdam. Abcoude breidt aan de zuidkant uit met tweehonderd woningen: van sociale huur tot koopwoningen in het duurste topsegment. Uiterlijk juli wordt een...

06.03

 Amstelveen beperkt welstandstoezicht

De gemeente Amstelveen wil alleen grote bouwprojecten nog laten toetsen door de Welstandscommissie. De rest kan ambtelijk worden afgedaan, zo verklaart wethouder Frans Hellendall van deregulering. Hij is verheugd over het...

06.03

Historisch Marken krijgt nieuwe terp

Het historische Marken krijgt een nieuwe terp met 35 woningen in houtskeletbouw. De zogeheten Bennewerf aan de dijk van het IJmeer bestaat uit een holle parkeergarage; een vanaf het maaiveld bereikbare betonnen bak. Daar bovenop en tegenaan worden...

06.03

Corporaties voor halvering aantal stadsdelen

De Amsterdamse corporaties steunen de herziening van het bestuurlijk stelsel. De Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is één van de deelnemers aan het Platform Slagvaardig Amsterdam. In een manifest pleit dat voor de komst van...

25.02

Verhuiskostenvergoeding omhoog

De verhuiskostenvergoeding wordt per 1 maart 2009 verhoogd naar minimaal 5264,28 euro. De huurder krijgt deze vergoeding van de woningcorporatie als hij moet verhuizen omdat zijn woning wordt gerenoveerd.
De vergoeding geldt voor zelfstandige woningen...

25.02

Hoogste punt eerste woongebouw Overhoeks

In deze tijden wordt alles gevierd wat gevierd kan worden. Zo ook dat het hoogste punt van woonblok De Oranje op Overhoeks , 20 meter vanaf ‘het maaiveld’, eind februari werd bereikt. Op het voormalige Shell-terrein wordt inmiddels gebouwd. De...

06.02

Externe toezichthouders bij Rochdale

Minister Van der Laan heeft woningstichting Rochdale onder bijzonder toezicht geplaatst. Arthur Docters van Leeuwen, voormalig voorzitter van de AFM en Pim Vermeulen, voormalig voorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten vervullen...

04.02

Raad van Commissarissen Rochdale afgetreden

De voltallige Raad van Commissarissen van woningstichting Rochdale heeft besloten met onmiddellijke ingang terug te treden. Minister van der Laan wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk een externe toezichthouder te benoemen.

02.02

Ontslag voor Rochdale-directeur Hubert Möllenkamp

Directeur Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale is op staande voet ontslagen. Hij heeft niet gehandeld in overeenstemming met wat van een bestuurder mag worden verwacht, aldus de Raad van Commissarissen. Naar verluidt is sprake...

30.01

Het kabinet: aanvullende steun woningmarkt

Het kabinet  verruimt de mogelijkheden voor corporaties om bouwprojecten van marktpartijen, die niet door dreigen te gaan, over te nemen en als huurwoningen in de markt te zetten.
29.01

Aanpak woonfraude succesvol

In 2008 heeft project Zoeklicht 643 onrechtmatig bewoonde, goedkope huurwoningen weer op de reguliere woningmarkt gebracht. Het gaat om 512 sociale huurwoningen (van woningcorporaties) en 131...

28.01

Verkoop woningen Venserpolder leidt tot verslechtering leefbaarheid 

De Key stopt woningverkoop in de Venserpolder omdat de leefbaarheid erdoor verslechtert. Woningen zouden worden opgekocht door criminelen. Ook Ymere is inmiddels gestopt met de...
27.01

Veel belangstelling voor ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’

...

27.01

Terugloop verkoop corporatiewoningen valt mee

De Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2008 circa 1.750 sociale huurwoningen verkocht. Iets meer dan de helft daarvan is verkocht in de tweede helft van 2008, dus na het uitbreken...

26.01

Terugloop verkoop corporatiewoningen valt nog mee

De Amsterdamse...

19.01

NUL20-onderscheiding voor hoogste bouwproductie

Ymere wint Gouden Bouwsteen 2008

Woningcorporatie Ymere heeft de NUL20 Gouden Bouwsteen 2008 gewonnen, de prijs voor de hoogste bouwproductie. Ymere was met 770 opgeleverde woningen de grootste woningproducent in...

Pagina's

Abonneren op NUL20 nieuws Abonneren op NUL20 nieuws