Overslaan en naar de inhoud gaan

Adverteren in NUL20

NUL20 is een journalistiek kennisplatform over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam. NUL20 ontvangt financiële bijdragen van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de gemeente Amsterdam (Wonen, Grond & Ontwikkeling), de Metropoolregio Amsterdam en Stichting !WOON. 

Het papier tijdschrift verschijnt driemaandelijks. Het blad is bestemd voor het management, beleidsmakers en andere professionals van organisaties en bedrijven in de totale kolom van het woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam: corporaties, gemeentelijke diensten, ontwikkelaars, bewonersvertegenwoordigers, politici, makelaars, onderzoek- en architectenbureaus.

Het is op beperkte schaal mogelijk te adverteren in het tijdschrift (oplage ca 3.650) en de digitale nieuwsbrief (oplage ca. 4.500).

Contact:
Fred van der Molen: 020-6937004 fred@nul20.nl

Oplage tijdschrift:     3.650
Oplage nieuwsbrief:  4.500
Controlled Circulation

De nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks met uitzondering van een zomerstop en de kerstperiode. Advertentiebanners met doorklik-link zijn alleen mogelijk in de rechterkolom (rechtsboven) met een maximale breedte van 215 pixels. Hoogte en tarief in mondeling overleg. Het minimumtarief is € 375. Op de website kan niet worden geadverteerd. 

Verschijningstabel 2023

Nr. Afsluitdatum Verschijnt
114 13 febr 31 maart
115 19 juni  7 juli
116 11 september 29 september
117 27 november 15 december

Advertentietarieven
(alle tarieven exclusief btw)

Pagina

1x

4x

 

1/1

€ 1.575

€ 1.538

 

½

€ 1.125

€ 1.102

 

Tarief bijlagen/meehechters t/m 2 bladzijden:

op aanvraag

Toeslagen

Plaatsingstoeslagen: de toeslagen worden berekend over de gecontracteerde fullcolor prijs.
Coverpagina 2: 10%
Voorkeurspositie: 10%
Hartpagina: 10% ( alleen 2/1 pagina )

Formaten

Afgewerkt formaat: 210 (b) x 297 (h) mm

Beschikbare formaten

Advertentieformaat Zetspiegel (bxh) Afgewerkt formaat (bxh) Afloop
2/1 400 x 281 mm 420 x 297 mm 3 mm rondom
1/1 190 x 281 mm 210 x 297 mm 3 mm rondom
1/2 liggend 190 x 148 mm 210 x 145 mm 3 mm onderaan, links en rechts

Technische gegevens

Drukprocédé: vellen-offset
Papiersoort: 115 grams Houtvrij silk MC (selfcover)
Afwerking: geniet gebrocheerd

NUL20 is een full-color magazine. Alle pagina’s worden in quadri gedrukt. Advertenties kunnen niet in PMS-kleuren worden geplaatst; PMS-kleuren dienen te worden omgezet in het correcte CMYK-equivalent.

De tarieven zijn gebaseerd op digitale aanlevering in gecertificeerd PDF-formaat volgens het Sheet CMYK 3v2-profiel.

De kwaliteit van niet gecertificeerde pdf-originelen kan niet worden gegarandeerd; klachten die daarmee verband houden worden bij voorbaat niet aanvaard.