Advertenties

Adverteren in NUL20

NUL20 is een opiniërend tijdschrift over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam. Het tijdschrift verschijnt tweemaandelijks op initiatief van de gemeente Amsterdam (Dienst Wonen, OGA en de stadsdelen), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Huurdersvereniging Amsterdam en de Stadsregio.  Het blad is bestemd voor het management en beleidsmakers van organisaties en bedrijven in de totale kolom van het woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de regio Amsterdam: corporaties, gemeentelijke diensten, ontwikkelaars, bewonersvertegenwoordigers, politici, makelaars, onderzoek- en architectenbureaus.

Het is op beperkte schaal mogelijk te adverteren in het tijdschrift (oplage 4650) en de maandelijke digitale nieuwsbrief (oplage ca. 3300)

 

Contact:
Fred van der Molen: 020-6937004fred@nul20.nl

Oplage tijdschrift:     4.200
Oplage nieuwsbrief:  4.800

Controlled Circulation

 

De nieuwsbrief verschijnt 11 keer per jaar rond de helft van de maand met uitzondering van de maand juli. Advertentiebanners zijn alleen mogelijk in de linkerkolom met een maximale breedte van 215 pixels. Hoogte en tarief in mondeling overleg. Het minimumtarief is €350.
 

Verschijningstabel 2018 tijdschrift

Nr. Afsluitdatum Verschijnt
94 2 maart 16 maart
95 8 juni 22 juni
96 10 september 28 september
97 3 december 21 december
     
     

 

 

Advertentietarieven per 1 januari 2018
(alle tarieven exclusief btw)

Pagina

1x

3x

6x

1/1

€ 1.561

€ 1.538

€ 1.510

½

€ 1.117

€ 1.102

€ 1.073

Tarief bijlagen/meehechters t/m 2 bladzijden:

€ 1.539

Toeslagen

Plaatsingstoeslagen: de toeslagen worden berekend over de gecontracteerde fullcolor prijs.
Coverpagina 2: 10%
Voorkeurspositie: 10%
Hartpagina: 10% ( alleen 2/1 pagina )

Formaten

Afgewerkt formaat: 215 (b) x 297 (h) mm

Beschikbare formaten

Advertentieformaat Zetspiegel (bxh) Afgewerkt formaat (bxh) Afloop
2/1 410 x 281 mm 430 x 297 mm 3 mm rondom
1/1 195 x 281 mm 215 x 297 mm 3 mm rondom
1/2 liggend 195 x 148 mm 215 x 145 mm 3 mm onderaan, links en rechts

Technische gegevens

Drukprocédé: vellen-offset
Papiersoort: 115 grams Houtvrij silk MC (selfcover)
Afwerking: geniet gebrocheerd

NUL20 is een full-color magazine. Alle pagina’s worden in quadri gedrukt. Advertenties kunnen niet in PMS-kleuren worden geplaatst; PMS-kleuren dienen te worden omgezet in het correcte CMYK-equivalent.

De tarieven zijn gebaseerd op digitale aanlevering in gecertificeerd PDF-formaat volgens het Sheet CMYK 3v2-profiel.

De kwaliteit van niet gecertificeerde pdf originelen kan niet worden gegagarandeerd; klachten die daarmee verband houden worden bij voorbaat niet aanvaard.