Overslaan en naar de inhoud gaan

Achtergrondartikelen

Onderzoek
In Nederland zijn er te weinig betaalbare woningen. Economen adviseren daarom al jaren om meer woningen te bouwen. Maar waar in het land is daarvoor de beste plek?
Huurders plukken nu de zure vruchten van succesvol beleid
Opinie
In 2013 stelde het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een plafond in voor geborgd financieren door woningcorporaties. Inmiddels is het volgens Martijn de Jong-Tennekes nodig om het plafond naar boven bij te stellen. Dit moet het mogelijk maken voor woningcorporaties om te voldoen aan de nationale…
Inflatie en loonstijgingen leiden tot forse verhogingen
Analyse
De huurverhoging is in vele jaren niet zo hoog geweest. Dat komt door de opgestuwde inflatie en de loonstijgingen. Die bepalen de bandbreedte voor de verhoging. Verhuurders maken daar over het algemeen gebruik van maar gaan niet helemaal tot het gaatje, zo blijkt uit onze analyse van het beleid van…
Terugblik eerste tranche Woningbouwimpuls MRA-gemeenten
Analyse
Ruim drie jaar geleden kregen Zaanstad, Haarlem en Amsterdam in het kader van de Woningbouwimpuls (WBI) samen ruim 41 miljoen euro van het Rijk om de bouw van 13.500 woningen te versnellen. Het geld was bedoeld om tekorten op publieke investeringen af te dekken waarbij gemeenten zelf de helft van…
Een interview met Hester Booi over haar onderzoek naar verhuisbewegingen in de MRA
Interview

Hester Booi werkt bij de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en deed de afgelopen tien jaar onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam naar woonvoorkeuren en woonmobiliteit in de MRA. Met haar proefschrift

Gemeente bezint zich op aardgasvrijstrategie
Verslag
Hoe moet het verder met de uitrol van stadswarmte in Amsterdam? Zonder extra geld van het Rijk en regels voor een goede prijssystematiek zien de gemeente, Vattenfall en de woningcorporaties het niet zitten. Is stadswarmte (on)betaalbaar en zijn er alternatieven? Dat waren de hoofdvragen bij een…
145 sociale huurwoningen voor 55-plussers
Reportage
Met Stadsveteraan 020 in het Amstelkwartier is Amsterdam in één klap 145 sociale huurwoningen voor senioren rijker. Huurwoningen met een plus, want het gebouw kent allerlei plekken waar de stadsveteranen activiteiten gaan organiseren. Nieuw zijn ook de Friendswoningen voor 55-plussers, een concept…
Komt de woningvoorraad weer in balans na snelle dualisering?
Analyse
Amsterdam heeft met zijn bijna evenredige verdeling van corporatiehuur, particuliere huur en koopsector een ideale woningvoorraad voor gemengde wijken en voor een goed werkende woningmarkt. Toch loopt vanaf 2015 de verdeling naar prijssegmenten en de bijbehorende inkomensverdeling uit elkaar.…
De betekenis van rijksbeleid
Analyse
Het aanbod van huurwoningen in de vrijehuursector is in 2023 met 13 procent afgenomen, terwijl de huren met 10 procent stegen. Er worden zowel minder nieuwbouwwoningen opgeleverd als bestaande woningen aangeboden. Particuliere beleggers trekken zich terug uit het vastgoed. Maar wie is daarvan…
Wensen van de inwoners staan nu op papier
Reportage
Een jaar na het burgerberaad over wonen in de regio Zaanstreek-Waterland zijn de betrokken partijen met een kleine vertegenwoordiging burgers nog bezig met het verwerken van de uitkomsten. Een burgerberaad is geen wondermiddel. Het geeft burgers wel de kans op basis van gelijkwaardigheid mee te…
Mandelabuurt: complete houten woonwijk in Amsterdam Zuidoost
In Amsterdam Zuidoost wordt de bouw van een wijk voorbereid met woningen die grotendeels van hout zijn. Het gaat om ruim 700 woningen in negen blokken langs het Nelson Mandelapark. Ook elders in de regio Amsterdam komt het gebruik van biobased materialen in de woningbouw op gang. Hoe gaat het met…
Stadsvernieuwing levert 700 extra woningen op
De Lodewijk van Deysselbuurt gaat de komende jaren flink op de schop. De grootschalige renovatie en sloop-nieuwbouw moet zevenhonderd extra woningen en een opgeknapte openbare ruimte opleveren. Bovendien moet de vernieuwing de buurt ook sociaal verder brengen. Dat wordt ook hoog tijd: de…
Interview wethouder Dennis Grimbergen
Interview
Lelystad staat bij menigeen bekend als een monotoon geheel van dezelfde wijken. Maar ondanks dat imago lijkt met een spontane aanwas van nieuwe bewoners het tij voor de polderstad gekeerd. Lelystad gaat in de komende jaren ook nog eens flink groeien. Wethouder Dennis Grimbergen zet in met drie…
Woningbouwprogrammering
Analyse
Niet alleen worden er in Haarlem meer sociale huurwoningen gebouwd; nieuwe corporatiewoningen verrijzen vaker aan de slecht bedeelde westzijde van het Spaarne. De sociaaldemocratische wethouder Floor Roduner maakt maximaal gebruik van de mogelijkheden om woningcorporaties beter in positie te…
Overstappen naar stadswarmte niet duurder voor sociale huurders?
Analyse
Overal in het land komen huishoudens in de problemen door de hoge kosten van stadswarmte. Doordat corporaties de startmotor van de warmtetransitie zijn, worden veel sociale huurders geraakt. Wordt het niet tijd voor een fundamentele discussie over de betaalbaarheid van stadswarmte? “Met een…
Ymere-baas Gerritsen:
‘Echt aan de wijk- en buurtinitiatieven vragen wat zij van woningcorporaties nodig hebben, komt nog niet zo veel voor. Maar daar moeten we uiteindelijk wel naartoe’, zegt Erik Gerritsen, bestuurder van woningcorporatie Ymere.
Verduurzaming en energiekosten in vve’s
Verduurzaming in ‘gespikkelde bezit’ – waar corporaties sociale huurwoningen verkochten – brengt de nodige uitdagingen met zich mee bij plannen voor verduurzaming. Anisha Jagernath onderzocht de knelpunten en doet aanbevelingen. Haar masterscriptie is beloond met de Jeroen van der Veer…
De Amsterdamse Houthaven: doorontwikkelen in crisistijd
Afgelopen zomer stroomden de grachten eindelijk vol met water uit het IJ en de bouw van de laatste woning is in het najaar van start gegaan. De nieuwbouwwijk Houthaven in Amsterdam West is ondanks meerdere tegenslagen zo goed als af. Zelfs tijdens de bouwcrisis van 2008 werd in de Houthaven…
“Uiteindelijk moet de rekening van de aannemer wel worden betaald”
De verduurzaming van appartementencomplexen die slechts deels in bezit zijn bij woningcorporaties gaat te langzaam. Niet alle eigenaren kunnen of willen de benodigde investeringen doen. Bieden andere regels, nieuwe verdienmodellen of slimme financieringsarrangementen een weg naar versnelling?
Case story: gespikkeld bezit in Holendrecht
De vve’s van twee portiekflats in Holendrecht, Amsterdam-Zuidoost investeerden 42 miljoen euro in een ingrijpende verduurzaming. Driekwart van de 935 woningen is in handen van woningcorporatie Eigen Haard. De renovatie is naar verwachting in maart afgerond, maar de vve-bestuurders lijken weinig puf…
Case story: zonnecorporatie én zonnecoöperatie op vve-daken
Op de daken van de vierlaags portiekwoningen aan Bramzeilhof en Grootzeil in Amsterdam-Noord liggen sinds kort 627 zonnepanelen. Bijzonder is dat een deel is gelegd door de Zoncorporatie, een zelfstandig bedrijf dat in samenwerking met Ymere is opgericht, en een deel door energiecoöperatie…
Met het verschijnen van deze laatste papieren editie van NUL20 stopt ook fotograaf Nico Boink. Vanaf het eerste nummer heeft hij voor NUL20 rondgelopen in Amsterdam en omgeving. Hij legde het snel veranderende Amsterdam vast, en de mensen die daarvoor verantwoordelijk of daarbij betrokken waren.
Corporaties zetten vraagtekens bij potentie van optoppen
Er is plek voor 100.000 extra woningen op de daken van bestaande flats. Althans, dat zou blijken uit een inventarisatie van Stec. Maar Amsterdamse corporaties zijn sceptischer, zo blijkt uit NUL20-onderzoek. Er zijn mitsen, maren en tegenvallende ervaringen. Er is potentie, mede dankzij nieuwe…
Hoe digitalisering het contact tussen huurder en corporatie verandert
Huurders bij woningcorporaties ontkomen er nauwelijks meer aan: het contact met de corporatie vindt steeds vaker digitaal plaats. Door het gebruik van een online portaal waar huurders inloggen, regelen zij met een druk op de knop hun huurderszaken zelf, zonder dat daarbij telefonisch of e-…