Overslaan en naar de inhoud gaan

Boekbesprekingen

In de NUL20 boekenrubriek worden publicaties besproken op het terrein van stedelijke ontwikkeling, wonen, volkshuisvesting, wijkontwikkeling en leefbaarheid.
 
Hoe leg je aan Amsterdamse millennials uit hoe hun stad er bij lag rond 1980? Daar is geen beginnen aan, ook als ze er geboren en getogen zijn. Het verschil met de stad waar ze zich heden ten dage als een vis in het water voelen, is te groot. Maar nu is er De Stad, het boek waarin journalist en…
Stringente huurregulering schaadt het bedrijfsmodel van woningcorporaties en is daardoor op de lange termijn niet houdbaar gezien de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit is een van de meer opvallende conclusies van een interdepartementale werkgroep in de ‘Tussenrapportage IBO woningbouw en…
Dat zie je niet vaak: auteurs die in hun inleiding wezenlijke voorbehouden maken bij hun onderwerp. Natuurinclusief bouwen in de stad zit nog in de pioniersfase, schrijven ze. Zo blijkt dat ontwerpers vaak groene beloften doen die ze niet waar kunnen maken en het is de vraag of opgeleverde…
Wat kunnen wooncollectieven in Europa doen aan het acute tekort aan betaalbare woningen, geconfronteerd met het falen van de markt en de staat? Dat was najaar 2021 de centrale vraag in het kennisprogramma Project Together! aan de TU Delft, waar deze publicatie uit voortkomt. Toegespitst op…
Onlangs presenteerde HAN-promovendus Kim Hamers de resultaten van onderzoek naar de meerwaarde van geclusterde woonvormen voor het sociaal contact in de woonomgeving. Het onderzoek bestond onder andere uit een enquête onder drieduizend huurders van Woonzorg Nederland. Maar ook 133…
Wat een prachtige uitgave van Museum Het Schip over Michel de Klerk! De omslag, de afgeronde hoeken en zware kwaliteit papier, de fraaie weergave van ontwerptekeningen, de kleurige pagina’s met citaten en zeker ook de oogstrelende selectie uit bestaande foto‘s – alles lijkt er op gericht om met de…
De kloeke publicatie 'Nu aan de Buurt' is het laatste wapenfeit van Stad-Forum. Vanaf 2011 heeft deze onafhankelijke denktank meegedacht over de ontwikkeling van de stad. Maar het doek valt na deze voorstelling want de subsidie stopt.
In het boek 'Meergeneratiewonen' onderzoeken architectenbureau BETA en ontwikkelaar AM de betekenis en mogelijkheden van meergeneratiewoningen in de huidige samenleving. Startpunt is het Drie Generatiehuis dat BETA enkele jaren terug ontwierp in Buiksloterham - Amsterdam-Noord. Het gebouw met vier…
RISE is de toepasselijke naam van het plan voor drie woontorens aan het Rotterdamse Hofplein van 100, 150 en 250 meter. Een plan dat de nodige weerstand ontmoet, aangezien daarvoor twee kantoorgebouwen en 226 sociale huurwoningen van Carel Weeber moeten worden gesloopt. Onder bewoners was veel…
Hoe is het mogelijk dat woningen in Nieuw-West van nog geen vijftig jaar oud tegen de vlakte gaan? Publicist Bas Kok zoekt een antwoord op die vraag vanuit zijn persoonlijke geschiedenis: de sloop in 2010 van de woning in Slotervaart waar hij is geboren en tot zijn tiende woonde. 
Om direct maar een mogelijk misverstand uit de weg te helpen: Marker Wadden is geen natuurboek. Het prachtig uitgevoerde boek beschrijft vooral ‘the making of’. Tal van direct betrokkenen schrijven over de aanleiding, de eerste ideevorming, de financiering, de ontwikkeling van de vorm en…
RIGO inventariseerde de vele financiële instructies die zijn ontwikkeld om een koopwoning bereikbaar te maken voor starters. Dat blijken er in de loop der jaren 31 geweest, waarvan er op dit moment nog achttien beschikbaar zijn. RIGO rubriceerde ze in vijf categorieën, waarvan de oudste en meest…
De concentratie van kwetsbare bewoners in gebieden met veel corporatiewoningen neemt nog steeds toe. De ontwikkeling van overlast en onveiligheid in die gebieden is ongunstiger dan in buurten met minder corporatiewoningen. Maar er is wel een toenemende differentiatie in buurten: er  zijn…
Voor een dringend pleidooi heb je niet veel ruimte nodig, laat een dun boekje zien dat iets kleiner is dan mijn hand. Daarin slaat Frits Palmboom alarm over de nieuwe generatie systeembouw, en hij reageert met “een pamflet dat de lat hoog legt.”
Houtbouw is een visioen dat ruimte geeft en vrolijk stemt, schrijft filosoof/journalist Marleen Slob in haar essay Door de bomen het huis – Bouwen met hout. Daar heeft ze behoefte aan, want haar leven begint, zo schrijft ze, de vorm aan te nemen van een terugtrekkende beweging. “Ik houd me in – ik…
Ons land heeft de bouw van 900.000 nieuwe woningen voor de boeg en de verduurzaming van miljoenen bestaande gebouwen. Probeer je even voor te stellen wat voor enorme hoeveelheden materiaal daarvoor geproduceerd gaan worden en hoeveel brandstof daarbij nodig is. De bouw is dan ook een sector die…
De hoeveelheid groen in de stad staat onder druk. Fijn dan ook het in deze publicatie eens over niets anders gaat. Namelijk over arboreta, bijzondere bomentuinen. De nieuwste is ongetwijfeld die op het voormalige Floriadeterrein in Almere. Van oudsher zijn het wetenschappelijke schatkamers…
Een derde deel van de nieuwbouwproductie tot en met 2030 moet geschikt zijn voor ouderen. Dat staat in programma Wonen en Zorg voor Ouderen van de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Helder van Langdurige Zorg. Uitgaande van de gewenste 900.000 nieuwbouwwoningen komen de bewindslieden…
Jaarlijks voert Finance Ideas een analyse uit van de gepubliceerde jaarrekeningen van woningcorporaties. Hiervoor is een selectie gemaakt van de 100 grootste woningcorporaties. Deze groep van woningcorporaties geeft een goed beeld van de ontwikkelingen van de sector. Dit is zeker het geval wat…
Seniorenhuisvesting staat volop van de belangstelling. Dat heeft zowel te maken met de demografische ontwikkeling - de vergrijzing -  als de enorme woningnood onder starters. Wat beide verbindt is het woningtekort. Veel senioren wonen in een grote woning, terwijl hun (klein)kinderen heel krap…
Frans Soeterbroek luidt de noodklok over de positie van bewoners bij verdichtingsplannen. Zij krijgen zo weinig ruimte voor inbreng dat een legitimiteitscrisis dreigt en de weerstand tegen binnenstedelijke gebiedsontwikkeling steeds groter wordt. Met als ongewenst gevolg een nieuwe ronde bouwen in…
Het Handboek Wooncoöperaties Amsterdam van Stichting !WOON geeft een berg informatie aan degenen die willen starten of net zijn gestart met een wooncoöperatie. De auteurs leggen eerst nog eens uit wat een wooncoöperatie is, hoe je een wooncoöperatie kunt starten en welke vormen er bestaan in…
Minister De Jonge zet fors in op woningbouw in het middensegment. De politieke wind is gekeerd en ook woningcorporaties worden dringend uitgenodigd om weer in dit segment te bouwen. Zij kregen al eerder meer bewegingsruimte door de afschaffing van de markttoets, aanvankelijk voor 3 jaar, maar…
Over de toekomst van onze groeikernen
Architectuurhistoricus Michelle Provoost heeft met een zeer lezenswaardig boek afgeleverd over het groeikernenbeleid uit de jaren zeventig, waarbij de begrippen 'overloopsteden' en 'gebundelde deconcentratie' zijn gemunt.