Informatie

Voor medewerkers NUL20: LOGIN

NUL20 is een platform voor informatie en opinievorming over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam. NUL20 ontvangt momenteel financiële bijdragen van de AFWC, de gemeente Amsterdam (Wonen, Grond en Ontwikkeling), De Metropoolregio Amsterdam en Stichting !WOON. NUL20 komt voort uit een initiatief van de gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en het Amsterdams Steunpunt Wonen. NUL20 verschijnt sinds 2002 tweemaandelijks als tijdschrift. Op de website staat de volledige inhoud van het tijdschrift. De journalistieke identiteit wordt beschermd met een redactiestatuut.

NUL20 stelt zich ten doel het debat over woonbeleid en stedelijke ontwikkeling in de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren, een goede communicatie tussen partijen te bevorderen, de achtergronden van actuele discussies inzichtelijk te maken en de feitelijke gevolgen van beleidsmaatregelen kritisch te volgen. Stedelijke vernieuwing, leefbaarheid en volkshuisvesting zijn belangrijke thema's van het blad. Het tijdschrift heeft een opiniërend en informerend karakter gebaseerd op journalistieke uitgangspunten.

De redactionele formule om deze doelstelling te verwezenlijken bestaat uit een mix van nieuws, reportages, dossiers, columns en beeldreportages die volgens journalistieke uitgangspunten worden geselecteerd en vervaardigd. Het merendeel van de bijdragen wordt door professionele journalisten geschreven, soms aangevuld door bijdragen van vakspecialisten. NUL20 richt zich op beleidsmakers, projectleiders, bewonersvertegenwoordigers, politici en andere betrokkenen bij het woonbeleid in de regio Amsterdam.

Het tijdschrift verschijnt vanaf 2017 vier keer per jaar (daarvoor zes keer), de digitale nieuwsbrief minimaal 11 keer per jaar.
U kunt HIER een abonnement aanvragen voor het tijdschrift, en HIER inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

NUL20 wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Amsterdam (Wonen, Grond&Ontwikkeling), de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Metropoolregio Amsterdam en !WOON. Het blad wordt kosteloos toegezonden aan beleidsmakers, projectleiders, bewonersvertegenwoordigers, politici en andere betrokkenen bij het woonbeleid in de regio Amsterdam. 


Privacystatement

NUL20 respecteert uw privacy. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend voor onze abonnementen-administratie. NUL20 zal geen persoonlijke gegevens aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen. Indien u informatie van derden ontvangt op basis van onze gegevens zal dit via en vanuit NUL20 worden verzonden.

De mailadressen voor de digitale nieuwsbrief worden opgeslagen in een aparte database, waarin uitsluitend de mailadressen worden opgenomen.


ADVERTENTIES

Het is op beperkte schaal mogelijk in het blad te adverteren (zie Advertenties).
Contactadres is NUL20: 020-6937004, fred@nul20.nl

Verschijningstabel 2021

Nr. Afsluitdatum Verschijnt
106 25 febr 19 maart
107 3 juni 25 juni
108 2 september 24 september
109 25 november 17 december

 

Hoofdredacteur

Fred van der Molen
Fred van der Molen (fred@nul20.nl)

Redactie
Bert Pots
Jaco Boer
Janna van Veen
Johan van der Tol (eindredactie)
Joost Zonneveld

 

Overige journalistieke bijdragen van:

Wendy Koops
Joop de Haan


Fotografie: Nico Boink
Vormgeving/webdesign: Imaginist, Pieter Lesage

Redactie-adres:
Mr. Arntzeniusweg 20H
1098 GP Amsterdam
Tel: 020-6937004
Mail: redactie@nul20.nl

 

Redactieraad
André Buys (Rigo)
Laura Uittenboogaard (Grond en Ontwikkeling, Amsterdam)
Jeannette Kuipers (Wonen, Amsterdam)
Ingrid Houtepen (!WOON)
Lisan Wilkens (MRA)
Marian Prins (Amstelland-Meerlanden)
Berthilde Lammertink (AFWC)


Voor medewerkers NUL20: LOGIN / LOGOUT


In het voorjaar van 2013 werd het laatste lezersonderzoek gehouden. De respondenten oordeelden in meerderheid zeer positief over het blad. De rapportage 'Lezersonderzoek 2013' is te downloaden. Zie onder.