Overslaan en naar de inhoud gaan
ColumnDe opinie van: Léon Bobbe
Gefascineerd volgde ik vorige maand het voor Nederland zo succesvolle EK-atletiek. Vooral bij de hardloopnummers zat ik op het puntje van mijn stoel. Dit omdat tot aan de finish lopers kunnen vallen, estafettestokjes kwijtraken of lopers elkaar van de baan lopen. Niet zó bloedstollend, maar toch ook spannend, was voor mij de totstandkoming van de Aedesvisie. Zijdelings was ik hierbij betrokken. Ik proefde de ambities en de dilemma’s. Het was vooral de vraag welk woord of beeld heelhuids de eindstreep zou halen.
ColumnDe opinie van: Kasper Baggerman
‘Hugo de Jonge kan opgelucht ademhalen.’ Dat is de kern van menige reactie op de woonplannen in het Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB, want dat zou een voortzetting zijn van de door de minister ingezette koers. Maar er zijn ogenschijnlijk kleine verschillen die grote gevolgen hebben voor de bouw van sociale huur.
ColumnDe opinie van: Mirthe Biemans
“Er zijn mensen die er niet toe in staat zijn en een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Dit kunnen we hun buren en henzelf niet aandoen. We moeten dringend opnieuw kijken wat het recht op wonen voor deze mensen en de buren van deze mensen betekent.”
ColumnDe opinie van: Ruud Fiere
"Wie aan zichzelf – en liever nog, aan onze samenleving – wil werken, laat de wilde natuur in de Ardennen voor wat het is en ontwikkel leiderschapskwaliteiten door in de buurt aan de slag te gaan. Je krijgt er geen certificaat voor maar je empathische vermogen groeit." Aldus Ruud Fiere in zijn nieuwste column.
ColumnDe opinie van: Léon Bobbe
‘Corporaties zetten zichzelf centraal en nooit de bewoner.’ Het klonk als een oerkreet die mij op LinkedIn werd toegeworpen. De eerste neiging is ontkennen: lees nou al die missies van corporaties, kijk naar alle onderzoeken en klantenpanels, inspraak is aan de orde van de dag. En kijk eens naar de Aedes Benchmark. Daarin lezen we dat bij corporaties ‘het huurdersoordeel over de dienstverlening al jaren op hetzelfde hoge niveau is’. Mooi toch, zou je zeggen, steeds staat bij corporaties de bewoner centraal!
ColumnDe opinie van: Kasper Baggerman
Ja, de regulering van middenhuur is niet perfect. Ja, de wet zal het woningaanbod verminderen. Tot zover is Kasper Baggerman het eens met critici op de Wet betaalbare huur. Maar opperopponenten BBB en VVD komen vervolgens met verdomd weinig alternatieven op de proppen, constateert hij. En ingrepen die de klap kunnen opvangen, worden steevast door juist deze partijen gedwarsboomd.
ColumnDe opinie van: Mirthe Biemans
We mogen best wat vaker toegeven dat iemand anders het beter ziet. Regelmatig wordt ik met mijn neus op het feit gedrukt dat bewoners het vaak beter zien dan professionals. Of dat een overtuiging die ik had, onterecht was. Zo ook die over wooncoöperaties.
ColumnDe opinie van: Ruud Fiere
Wie passende woonruimte in de stad zoekt staat voor een forse uitdaging. Maar voor mensen met een beperking is de opgave nog een stuk ingewikkelder, zo maakt columnist Ruud Fiere duidelijk. Hij vindt dat er op korte termijn meer aandacht moet komen voor deze groep. Dat betekent: meer passende woningen en een beter afgestemde leefomgeving.
ColumnDe opinie van: Léon Bobbe
Social Enterprises willen altijd ‘impact maken’. Wie ‘impact wil maken’, wil doorgaans de wereld verbeteren. ‘Impact’ is het woord dat social enterprises gebruiken en het is de boodschap die ze uitdragen. Dit in tegenstelling tot corporaties, die vooral vertellen welk product of dienst ze bieden. Ik ken geen corporatie die zegt dat ze ‘impact wil maken’. Terwijl corporaties in wezen ook social enterprises zijn.
ColumnDe opinie van: Kasper Baggerman
Dat de Wet betaalbare huur van woonminister Hugo de Jonge door zowel marktpartijen als woonactivisten wordt aangevallen, viel te verwachten. Het lijkt daadkrachtig beleid, maar is puntje bij paaltje exemplarisch voor een kabinet dat geen fundamentele keuzes maakt.
NUL20 nr 177 december 2023 - dicht RedactioneelNUL20-Opinie
Dit is het laatste papieren nummer van NUL20 en tevens mijn laatste activiteit als hoofdredacteur. Twee zaken die niet direct zijn gekoppeld maar wel iets met elkaar te maken hebben. De discussie over voortzetting van de papieren editie plopt al enkele jaren op in de jaargesprekken met de partners. Iedereen beseft dat we met opheffen iets verliezen, een deel van onze zichtbaarheid en ongetwijfeld ook een deel van ons lezerspubliek. Wat ertegenover staat: minder papierverbruik, minder milieubelasting, minder kosten én de mogelijkheid om meer mooie digitale producten te gaan maken. De knoop is doorgehakt. Dus voor wie nog niet op onze nieuwsbrief is geabonneerd: meld je nu aan. Dan blijf je op de hoogte van alle uitingen van NUL20.
NUL20 nr 116 september 2023 cover RedactioneelNUL20-Opinie
Niet klimaatverandering, immigratie, gezondheidszorg of armoedebestrijding zou volgens de Nederlandse stemgerechtigden het belangrijkste thema moeten zijn bij de volgende verkiezingen. Dat is het woningtekort! Aldus een recente peiling van I&O Research. Die urgentie proef je niet in alle verkiezingsprogramma's, tenzij je woonruimte onder de noemer 'bestaanszekerheid' schaart. Dat klopt natuurlijk, maar geen enkele partij wordt daardoor gezien als 'issue-owner' van het thema Wonen, aldus wederom de I&O-enquête.
Cover NUL20 nr 115 RedactioneelNUL20-Opinie
Wat een gesomber in de vastgoedwereld. Projecten stokken omdat kopers het laten afweten én omdat beleggers vaker afhaken. Ontwikkelaars zien geen haalbare businesscases meer. De omstandigheden om in nieuw en bestaand vastgoed te investeren zouden veel ongunstiger zijn geworden. Want - u kent het rijtje - opgelopen rente, stijgende bouwkosten, hogere belastingen en andere overheidsmaatregelen zoals de aangekondigde huurregulering. Tijd voor wat optimisme leek ons.
NUL20 nr 114 Cover RedactioneelNUL20-Opinie
"Veel levens staan op de pauzestand. Er is de afgelopen jaren te weinig en te duur gebouwd. (...) De markt gaat het woningprobleem niet oplossen." Aldus minister Hugo de Jonge bij de presentatie van de MRA Woondeal op 15 maart. Daar beloofden alle betrokken overheids­lagen in de Metropoolregio Amsterdam zich hard te maken voor het bouwen van 170.000 woningen tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Over ambities gesproken.
De KwestieNUL20-Opinie
In Corporaties in Beeld: 2021 voert Finance Ideas een analyse uit van de jaarrekeningen van de 100 grootste woningcorporaties. De auteurs Johan Conijn en Jelmer Dioncre concluderen dat de corporaties er financieel gezond voor staan, maar dat bij ruim de helft van de corporaties het duurzaam verdienmodel onder druk staat. Volgens hypotheekadviseur Jan Groot kan de woningcrisis niet met conservatief beleid worden opgelost. De corporaties moeten financieel scherper aan de wind zeilen. Johan Conijn reageert. 
NUL20 NR 113 - cover RedactioneelNUL20-Opinie
Met het opdoeken van het klassieke bejaardenhuis verdween het thema ouderenhuisvesting niet. Wat heet: het afgelopen decennium was 'seniorenhuisvesting' - of breder Wonen en Zorg - onderwerp voor een karrevracht aan artikelen, rapporten en adviezen. De grote lijnen zijn overbekend: Nederland vergrijst, steeds meer inwoners zijn tot op hoge leeftijd vitaal, maar er gaapt een problematisch groot gat tussen wonen 'thuis' en het verpleeghuis. Zo lang mogelijk thuis wonen pakt vaak niet goed uit.
NUL20 NR 112 - cover RedactioneelNUL20-Opinie
Ook het idee dat alles vastloopt, er geen oplossing voorhanden is en alles er somber uitziet? Diagnose: u bent in de greep van 'doemdenken'. Dat is geen nieuw fenomeen. Het woord doemdenken werd op zondag 2 maart 1980 gemunt door het vermaarde duo Van Kooten en De Bie. Snel vond het zijn weg - zoals van meer van hun taalvondsten - naar de woordenboeken. De betekenis volgens Van Dale: het koesteren van een uiterst sombere toekomstverwachting. Daar is nu weer alle reden toe.
NUL20 nr 111 cover RedactioneelNUL20-Opinie
De hoofdstad was zowaar de eerste grote gemeente in de regio Amsterdam met een nieuw college. In het Amsterdamse coalitieakkoord trof me het zinnetje dat de BENG+ energieprestatie-eisen bij nieuwbouw - waar de vorige wethouder Marieke van Doorninck zo trots op was - worden geschrapt. De nieuwe coalitie wil projectontwikkeling vereenvoudigen door minder eisen te stapelen. Bouwers mogen zelf bedenken hoe ze zo duurzaam mogelijk bouwen.
ColumnDe opinie van: Ir. Noortje van Kleef, bestuurder Energiecoöperatie Ecostroom
De energiecoöperatie GWL Ecostroom wil gemengde VvE's elders in de hoofdstad graag ondersteunen bij het aanleggen van zonnedaken, maar merkt dat initiatieven stranden vaak op blokkades van woningbouwcorporaties. Maar niet altijd. Zo trok de Alliantie bij een complex bij het Flevopark zijn aanvankelijke bezwaren in werkte mee.  Op 21 april werd het project geopend door wethouder Van Doorninck. Bestuurder Noortje van Kleef van Ecostroom roept andere corporaties op ook over te schakelen op een CAN DO-benadering. 
NUL20 nr 110 maart 2022 - cover RedactioneelNUL20-Opinie
Begin dit jaar werd de redactie nog meer dan anders bedolven onder onderzoeksrapporten en voortgangsrapportages. En toegegeven: we vragen erom. Sterker nog: we vroegen her en der nog meer gegevens op. Heeft ons geploeter door die cijferbrij wat opgeleverd?
De KwestieNUL20-Opinie
In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op ideeën uit verkiezingsprogramma's. De PvdA pleit voor de bouw van sociale koopwoningen tot 250.000 euro voor huishoudens met een inkomen tot 1,5 keer modaal. Toekomstige overwaarde zal terugvloeien naar de samenleving, garandeert Sofyan Mbarki. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan TU Delft, juicht de bouw van sociale koopwoningen toe, maar de KoopGarant-regeling biedt volgens hem een betere oplossing.
ColumnDe opinie van: Jan Kok
Als het om wonen gaat is het verschil tussen links en rechts in Amsterdam groot, schrijven Harry Bleeker, René Hesse en Jan Kok in deze opinie-bijdrage. Zij komen tot hun conclusie na vergelijking van de woonparagrafen van tien politieke partijen die deelnemen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen (met medewerking van Jonneke Bekkenkamp).
De KwestieNUL20-Opinie
In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op ideeën uit verkiezingsprogramma's. GroenLinks wil jonge wijkbewoners voorrang geven op maximaal een kwart van de nieuwbouwwoningen. In alle categorieën, ook in de sociale huursector, zegt lijsttrekker. Rutger Groot Wassink. Erik Gerritsen, voorzitter directieraad Ymere, vindt het geen oplossing. Liever werkt hij met meer mensen aan minder regels en minder procedures.
De KwestieNUL20-Opinie
In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op ideeën uit verkiezingsprogramma's. De VVD wil woningdelen bevorderen. De huidige stringente buurtquota moeten plaatsmaken voor een leefbaarheidstoets, meent kandidaats-raadslid Myron von Gerhardt. Hester van Buren zegt ja tegen de VVD. Met een voorbehoud: herintroduceer het vriendencontract alleen voor woningcorporaties.
De KwestieNUL20-Opinie
In deze rubriek laten we deskundigen of belanghebbenden reageren op ideeën uit verkiezingsprogramma's. D66 wil meer snelheid in de bouw van nieuwe woningen. De gemeente moet minder kleinschalig denken, duidelijke prioriteiten stellen en niet tijdens het spel nog eens de regels wijzigen. De NEPROM is blij met die houding, maar het is voor hen niet voldoende. Ze zien graag een einde aan allerlei puur gemeentelijke bouweisen.