NUL20 Nieuws

29.05.2023
In Amsterdam konden vorig jaar 1.350 huishoudens een woning betrekken die beschikbaar was gekomen nadat handhavers van gemeente of corporaties een einde maakten aan illegaal gebruik of leegstand. Dat ging om 764 woningen in de particuliere sector en 586 corporatiewoningen. In de corporatiesector is…
26.05.2023
Deze maand valt weer de brief met de jaarlijkse huurverhoging op de mat. Dit jaar is de inflatie niet langer de grondslag maar de gemiddelde CAO-ontwikkeling. Dat brengt de maximale huurstijging van sociale huurwoningen op 3,1 procent en die van de vrije sectorwoningen op maximaal 4,1 procent.…
25.05.2023
In de conceptversie van het nieuwe Amsterdamse Hoogbouwbeleid staan geen grote koerswijzigingen. Wethouder Van Dantzig spreekt zelf van een 'aanscherping' van bestaand beleid. Dat is de hoogbouwvisie uit 2011, onderdeel van de Omgevingsvisie. De gemeente wilde duidelijker aangeven waar hoogbouw wel…
25.05.2023
De concentratie van kwetsbare bewoners in gebieden met veel corporatiewoningen neemt nog steeds toe. De ontwikkeling van overlast en onveiligheid in die gebieden is ongunstiger dan in buurten met minder corporatiewoningen. Maar er is wel een toenemende differentiatie in buurten: er  zijn…
24.05.2023
In 2022 zijn ruim 20.000 meldingen gedaan bij buurtbemiddelingsorganisaties, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Bij maar liefst een kwart van de meldingen waren mensen met complexe problemen betrokken, een…
24.05.2023
Amsterdam blijft de aantrekkelijkste plaats om te wonen, gevolgd door Amstelveen, Leiden en Utrecht. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie Atlas voor Gemeenten. De onderzoekers hebben alle indicatoren waarop ze hun ranglijst baseren naar eigen zeggen kritisch tegen het licht gehouden, maar dat…
23.05.2023
Stichting Huurdersnetwerk Amsterdam (HNA) gaat door als een vereniging. Dat biedt ook elke individuele huurder en woningzoekende de mogelijkheid lid te worden. “We zijn voortgekomen uit de Stichting HNA, met dat verschil dat we nu een echte ledenorganisatie zijn waar huurdersorganisaties,…
22.05.2023
De woningprijzen zijn in april verder in prijs gedaald. Huizenkopers betaalden gemiddeld 4,4 procent minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van maart zijn de prijzen met 1,1 procent gedaald, zo meldt het CBS. Ook zijn er veel minder huizen verkocht. In april registreerde het Kadaster 12.816…
22.05.2023
Aedes, de koepel van woningcorporaties, en De Woonbond, de belangenorganisatie voor huurders, voeren gezamenlijk actie tegen een aangekondigde 'pijnlijke bezuiniging' op de huurtoeslag. Met de opbrengst daarvan wil het kabinet vanaf 2025 de uitvoeringskosten van twee nieuwe wetten financieren,…
18.05.2023
Ga in de strijd tegen de woningnood creatiever om met de bestaande bebouwing, zo schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer. Het beter benutten van de bestaande bebouwing kan volgens hem op verschillende manieren. Door meer woningen op bestaande woonruimte te…
18.05.2023
De brandveiligheidseisen voor containerwoningen moeten worden aangescherpt. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland komt met dat verzoek aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken na de brand vorig jaar in Startblok Riekerhaven, waarbij meer dat zestig woningen door brand werden verwoest en…
16.05.2023
Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam hebben ingestemd met de bouw van ruim zeshonderd extra woningen en extra scholen en kinderopvang in de nieuwbouwwijk Weespersluis nabij Weesp. Er wordt ingezet op de bouw van 390 koopwoningen, 90 dure huurappartementen, 60 middeldure…
16.05.2023
Een vast huurcontract wordt vanaf 2024 weer de norm. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het initiatiefvoorstel daarover van PvdA en ChristenUnie. Het grootschalige gebruik van huurcontracten voor een of twee jaar hoort daarmee weer tot het verleden. 
16.05.2023
Zo’n 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ontvangen de komende weken een lijst met vragen over hun woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. Het is de vierde editie van het grote regionale woononderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA). Eind 2023 worden de eerste…
16.05.2023
Woningcorporatie Ymere heeft 162 sociale huurappartementen in het nieuwbouwproject MIX Amsterdam gekocht van ontwikkelaar MRP. MIX Amsterdam op het Osdorpplein omvat in totaal 528 appartementen, een open gemeenschappelijke binnentuin voor bewoners en omwonenden, winkels, kantoren en het kunst- en…
15.05.2023
De eerste huurders betrekken vandaag het Zandkasteel, het markante voormalige ING-hoofdkantoor aan het Bijlmerplein in Zuidoost. Wonam en Zadelhoff hebben het kantoorgebouw getransformeerd naar een multifunctioneel gebouw om te wonen, werken en ontmoeten. Na een bouwperiode van 2,5 jaar wordt…
12.05.2023
Wie gaat samenwonen, mag het eigen huis onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren. Als de nieuwe relatie slaagt en het huis alsnog wordt verkocht, kan de huur worden opgezegd. Met deze uitbreiding van de bestaande 'diplomatenclausule' lijkt alsnog een meerderheid voor de nieuwe huurwet binnen…
12.05.2023
Het woongebouw Jonas is verkozen tot BNA Beste Gebouw van het Jaar. De jury ziet het appartementencomplex  op het Amsterdamse IJburg, ontworpen rond publieke binnenstraten en -pleinen, als ‘prototype voort de toekomst’.
11.05.2023
De opgespoten zandplaat van Strandeiland op IJburg is bijna klaar voor de eerste woningbouw. Althans: Amsterdam zoekt een marktpartij die vier kavels van de Muidenbuurt wil bebouwen met maximaal 344 woningen, een supermarkt, horeca, detailhandel en een gezondheidscentrum en een apotheek. Het gaat…
11.05.2023
De winnaars van de Amsterdamse Architectuurprijs zijn bekend gemaakt. Fietsparkeergarage Stationsplein, van wUrck Architectuur, stedenbouw, landschap & infrastructuur in opdracht van gemeente Amsterdam werd onderscheiden met de vakprijs. De publieksprijs ging naar Wooncoöperatie De Warren van…
10.05.2023
Tientallen huurders van het nieuwbouwwooncomplex Mannoury op het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West staan deze zomer op straat nadat hun tweejarig huurcontract afloopt. Dat blijkt uit een AT5-rapportage. Bij de sleuteloverdracht in 2021 werd huurders verteld dat zij na die twee jaar konden…
10.05.2023
Om een industriële productiestroom van flexwoningen op gang te brengen trok het kabinet vorig jaar 200 miljoen euro uit voor de bouw van zo'n tweeduizend stuks. Die konden daardoor zonder vertraging uit voorraad worden geleverd aan gemeenten en woningcorporaties. Maar de eerste honderden afgebouwde…
08.05.2023
Van de 135 koopwoningen in The Jay zijn er nog slechts zeven beschikbaar. De woningen zijn in korte tijd verkocht. Dat is bijzonder in een periode waarin de verkoop van nieuwbouwwoningen op veel plekken stil valt. The Jay maakt onderdeel uit van Bajeskwartier, een nieuwe stadswijk nabij het…
04.05.2023
MRP heeft vier woontorens met in totaal 281 appartementen in het nieuwbouwproject MIX Amsterdam op het Osdorpplein verkocht aan de Duitse vastgoed- en vermogensbeheerder Union Investment Real Estate. Daarmee lijkt de verdere ontwikkeling van het Osdorpplein veilig gesteld. MIX Amsterdam omvat in…
04.05.2023
Vorm heeft geprobeerd om een eigen woningbouwproject in Amstelveen te stoppen door zelf bezwaar aan te tekenen en de gemeente te vragen de vergunning in te trekken. Dat concludeert Cobouw in een uitgebreide reconstructie van het project De Scheg Oost. Zo zou Vorm willen voorkomen dat er ruim 14…
02.05.2023
De Amsterdamse woningcorporaties willen in de periode 2024-2027 zo'n 15.000 slecht geïsoleerde huizen (EFG-labels) aanpakken en bijna 11.000 zelfstandige sociale huurwoningen bouwen. Netto is de sociale huurvoorraad dan met 3.241 woningen toegenomen aangezien de corporaties in diezelfde periode ook…
01.05.2023
De komende vijf jaar willen woningcorporaties 50 miljard euro extra lenen om de ambitieuze bouwplannen van het kabinet te financieren. Maar stijgende rente en bouwkosten maken het lastiger om al die nieuwbouwplannen te financieren. Dat zegt directeur Rob Röbscheid van het Waarborgfonds Sociale…
01.05.2023
Het kabinet reserveert een kwart miljoen euro om stagnerende woningbouwprojecten op gang te helpen. Ook komt er verdeeld over de komende vier jaar 300 miljoen beschikbaar om de bouw van flexwoningen te stimuleren. 'We proberen alles op alles te zetten om de woningbouw aan de gang te houden en…
01.05.2023
Lieven de Key is gestart met de bouw van Opportuna, woontoren van 65 meter hoog, nabij het August Allebéplein in Amsterdam Nieuw-West. Een deel van de 174 woningen wordt toegewezen aan jongeren uit de buurt, jongeren met een maatschappelijk beroep en jongeren die vanuit een beschermde woonomgeving…
28.04.2023
Woonzorg Nederland realiseert aan het Ravensteinplein in Amsterdam-Zuidoost 64 nieuwe woningen voor senioren, inclusief een buurtkamer en -keuken. Een kwart van de woningen is speciaal bestemd voor oudere inwoners uit het stadsdeel. De woningen zijn een uitbreiding op het bestaande wooncomplex…
27.04.2023
Eigen Haard bouwt in de wijk Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost ruim vijftig nieuwe woningen, waarvan het grootste deel specifiek voor senioren uit de wijk. Ouderen krijgen zo de kans hun oude, grote woning – in Reigersbos staan veel grote woningen – in te wisselen voor een meer geschikt appartement…
27.04.2023
De gemeente Amsterdam zoekt een ontwikkelaar voor de bouw van 85 middeldure huurwoningen en 63 sociale huurwoningen op twee kavels aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid. Daarbij streeft de gemeente naar de komst van zoveel mogelijk gezinswoningen.
24.04.2023
De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) en de woningbouwcorporatie zijn het voor het eerst niet eens geworden over de jaarlijkse huurverhoging. Ymere weigert tegen de zin van de huurdersorganisatie alle huurders, ook de bewoners in de vrije sector, financieel tegemoet te komen.
24.04.2023
Ook in Amsterdam wordt de aanschaf van een koopwoning goedkoper, zo blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van CBS en Kadaster. De gemiddelde prijs ligt in het eerste kwartaal van dit jaar bijna zes procent lager dan een jaar eerder. Ook daalde het aantal transacties met meer dan tien procent in…
20.04.2023
Decennialang trok de regio Amsterdam als een magneet mensen aan uit de rest van het land. Maar sinds 2017 is het binnenlands migratiesaldo negatief. Dat de bevolking nog altijd sterk groeit komt uitsluitend door migratie vanuit het buitenland. De 'meerprijs' voor ingezetenen om in de Amsterdamse…
19.04.2023
Geef woningcorporaties ruimte om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. En stimuleer alle partijen middeldure huurwoningen te bouwen, want ook middeninkomens kampen regelmatig met te hoge woonlasten. Dat adviseert de Nederlandsche Bank in een analyse van de problematische financiële situatie…