NUL20 Nieuws

24.11.2022
Een derde deel van de nieuwbouwproductie tot en met 2030 moet geschikt zijn voor ouderen. Minister Hugo de Jonge gaat daarover bouwafspraken maken met provincies, gemeenten en woningcorporaties. Het afgelopen week gelanceerde programma Wonen en Zorg voor Ouderen van hem en minister Helder van…
23.11.2022
In grote wooncomplexen voor jongeren en statushouders gaat het aandeel statushouders omlaag. Daarover worden met de Amsterdamse corporaties nieuwe afspraken gemaakt, zo schrijven wethouder Pels (Volkshuisvesting) en Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) in een brief aan de gemeenteraad.
23.11.2022
De Rijksoverheid gaat zich samen met gemeenten en verhuurders actief inzetten om woondiscriminatie tegen te gaan. Zij starten met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne om discriminatie de deur te wijzen. 
23.11.2022
Schiphol moet veel harder krimpen dan de huidige plannen van het kabinet ten behoeve van meer woningbouw. Dat stellen de Amsterdamse raadsleden Nienke van Renssen (GroenLinks) en Bastiaan Minderhoud (PvdA) in een opiniestuk in Trouw samen met vijftig  partijgenoten uit de regio.
23.11.2022
Een kantoorgebouw, een bedrijfspand en een voormalige meubelzaak aan de Waterlandlaan in Purmerend maken plaats voor bijna driehonderd appartementen, waaronder 84 sociale huurwoningen voor Wooncompagnie. Credit Linked Beheer neemt namens het Huurwoningen Nederland Fonds de resterende 207 vrije…
22.11.2022
Bij ruim de helft van de grote woningbouwcorporaties staat het duurzaam verdienmodel onder druk, zo concludeert Finance Ideas na een analyse van de jaarverslagen van de honderd grootste woningbouwcorporaties.
22.11.2022
Eigen Haard heeft afgelopen maand een voorbereidingsovereenkomst gesloten met bouwbedrijf Hillen & Roosen voor de realisatie van een complex met 269 sociale huurwoningen nabij het nieuwe Hondsrugpark. Bedoeling is in 2024 te starten met de bouw van het door Geurst Schulze Architecten ontworpen…
21.11.2022
De Gemeente Haarlemmermeer en Thunnissen hebben een anterieure overeenkomst gesloten voor de ontwikkellocatie Huis ter Lucht aan de IJweg in Nieuw-Vennep. Aan de rand van het buitengebied worden 26 nieuwbouwwoningen gerealiseerd.
21.11.2022
Amsterdam verlaagt de eerste boete voor mensen die hun woning aan toeristen verhuren. De boete voor een eerste administratieve overtreding gaat van 8.700 tot 11.600  euro naar 3.000 euro. Eerder had de ombudsman geconstateerd dat de boetes niet proportioneel zijn, dat de communicatie…
18.11.2022
Woningbouwcorporatie de Alliantie levert deze maand in Almere Duin de 40 meter hoge woontoren Rio de Janeiro op. Het complex bevat 82 levensloopbestendige sociale huurappartementen en een kinderdagverblijf. De woningen zijn bedoeld voor een mix aan bewoners. Het gaat om 34…
17.11.2022
Terwijl de woningnood groot is en de bouwambities torenhoog, dreigt de bouw van nieuwe huizen eerder af te nemen. In het derde kwartaal zijn bouwvergunningen afgegeven voor 14.600 woningen, het laagste aantal in drie jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS…
16.11.2022
Amvest is aan de Grasweg in Amsterdam Noord gestart met de bouw van The Sphinx. Het hoogbouwgedeelte bestaat onder andere uit 57 huurappartementen voor senioren met een woonvorm tussen 'thuis en het verpleeghuis', met een gemeenschappelijke ruimte plus ruim dakterras. Op de begane grond komt…
15.11.2022
In de eerste subsidieronde voor de bouw van flexwoningen zit geen enkele gemeente uit de Metropoolregio Amsterdam. In totaal werd er in de eerste tranche 22 miljoen euro beschikbaar gesteld aan dertien gemeenten. De pot van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen bedraagt in totaal…
14.11.2022
Het Rijk stelt tot 2030 1,3 miljard euro beschikbaar voor het bereikbaar maken van nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De regio Amsterdam en ook de hoofdstad zelf komen er niet slecht af in de landelijke verdeling van 7,5 miljard zogeheten MIRT-gelden. En Zaanstad, Purmerend en…
14.11.2022
Na bijna 8 jaar verlaat bestuursvoorzitter Bert Halm per 1 januari woningcorporatie Eigen Haard. Hij maakt de overstap naar de nieuwe corporatie Hof Wonen in Den Haag. Daarmee wordt op korte termijn de gehele top van Eigen Haard vernieuwd. De onlangs benoemde andere bestuurder, Anke Huntjes, moet…
14.11.2022
Het aantal bestaande koopwoningen dat in het eerste halfjaar van 2022 is gekocht door investeerders ligt onder het gemiddelde van de afgelopen vier jaar. Vooral in de grotere steden, zoals in de regio Amsterdam en Haarlem, daalde dat aandeel flink. Dat meldt het Kadaster, dat de oorzaak van de…
14.11.2022
Een brand in Startblok Riekerhaven in Amsterdam Nieuw-West heeft zondagmorgen  woonblok 6 geheel verwoest, terwijl ook het aangrenzende blok 5 niet meer bewoonbaar is. 135 bewoners hebben geen woning meer. Verhuurder Lieven de Key verzekert dat al deze bewoners zo snel mogelijk een andere…
11.11.2022
Heijmans en De Bazaar onderzoeken samen de haalbaarheid van herontwikkeling van het omvangrijke terrein rondom de markthallen in Beverwijk. In een gebied van 29 hectare is ruimte voor de toevoeging van 3.000 à 4.000 duurzame woningen, recreatie, horeca, openbare voorzieningen en vernieuwing van De…
10.11.2022
In Amsterdam en Weesp zijn in maanden juli, augustus en september 1.527 woningen in aanbouw genomen. Daarmee staat de teller voor de eerste drie kwartalen van 2022 op in totaal 5.545 nieuwbouwwoningen, waarvan 1.855 in de sociale huur en 1.253 in de middeldure huur. “Het was een goed derde…
09.11.2022
De nominaties voor de Zuiderkerkprijs 2022 zijn bekendgemaakt.
09.11.2022
Het kabinet wil voor huishoudens met lage inkomens de huurprijs van corporatiewoningen vanaf juli volgend jaar verlagen tot maximaal 563 euro per maand, maar de Raad van State plaatst stevige vraagtekens bij het wetsvoorstel. Zo wordt de noodzaak betwijfeld. Ook gaat de maatregel ten koste van de…
08.11.2022
De regeringspartijen steunen een voorstel van het CDA om veertig miljoen euro beschikbaar te stellen voor het nieuwe Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Starters en gezinnen met een bruto inkomen tussen 40.000 en 65.000 euro kunnen straks maximaal 75.000 euro korting krijgen op de aankoop van…
07.11.2022
Woningcorporatie de Alliantie doet 140 sociale huurwoningen in het Entrepotdok in Amsterdam-Centrum in de verkoop. De woningen worden aangeboden aan de zittende huurder of worden na het vertrek van een bewoner op de vrije markt aangeboden. Kopers die een sociale huurwoning verlaten, krijgen…
07.11.2022
De afschaffing van de verhuurheffing vanaf 2023 zorgt niet voor 1,7 miljard euro extra investeringsruimte bij woningcorporaties, maar ongeveer de helft daarvan. Dat blijkt uit doorrekeningen van de Ministerie van BZK. Tegenover de afschaffing staat verhoging van de vennootschapschapsbelasting (VPB…
04.11.2022
Een nieuw Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen moet starters aan de nieuwbouwwoning helpen die zij normaal niet kunnen betalen. Het fonds gaat 'kortingen' verstrekken die bij de verkoop moeten worden terugbetaald. Initiatiefnemer is OpMaat, een stichting die met KoopGarant en KoopStart al sinds…
04.11.2022
In 2021 zijn er in Nederland 9,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal woningen in zeven jaar, terwijl het aantal transformaties op zich toenam. Per pand werden er dus minder woningen gerealiseerd. Soms wordt bijvoorbeeld alleen een…
03.11.2022
Woningcorporatie Ymere schiet zelf de 2x190 euro energiekorting voor die huurders mislopen omdat ze geen eigen elektriciteitsmeter hebben. Dan zijn er 749. "We willen onze huurders niet in onzekerheid laten zitten. Zo krijgen ze in deze moeilijke tijd méér financiële ruimte. En we helpen de…
03.11.2022
Een groeiend aandeel huizenkopers kiest bij de aankoop van een woning die daar wat prijs betreft voor in aanmerking komt voor een Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het NHG-marktaandeel nam in het derde kwartaal toe naar 66 procent ten opzichte van 61 in het tweede kwartaal. Het gaat daarbij om…
02.11.2022
Een nieuwe tegenvaller voor de Nederlandse bouwsector in het stikstofdossier. De Raad van State zette vandaag een streep door de bouwvrijstelling die was verleend voor het megaproject Porthos in de Rotterdamse haven. Volgens de Raad hoeft de uitspraak niet te leiden tot een algemene bouwstop,…
02.11.2022
Vanaf begin november krijgen 250 nieuwe bewoners van Startblok Zeeburg hun huissleutel. In navolging van andere Startblok-projecten van woningcorporatie Lieven de Key wonen hier straks 125 Nederlandse jongeren samen met 125 jongeren met een verblijfsvergunning. Op Zeeburgereiland staan nog enkele…
01.11.2022
Vanaf volgend jaar vervalt de verhuurderheffing helemaal. Daarmee krijgt de Nederlandse corporatiesector 1,7 miljard euro extra investeringsruimte en de Amsterdamse corporaties zo'n 200 miljoen. Althans, zo lijkt het. De heffing vervalt weliswaar, maar het kabinet voert andere belastingen juist op…
31.10.2022
Vanaf 2024 wordt de maximale huur van slecht geïsoleerde woningen verlaagd. Minister De Jonge heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat er puntenaftrek komt voor woningen met een energielabel E, F of G.  De maximale huurprijs van een woning met een G-label zou door de maatregel zo'n 50 euro…
28.10.2022
Amsterdamse corporaties investeren vanaf dit jaar 1,5 keer zoveel in de verbetering van de bestaande sociale woningvoorraad dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de vrijdag door wethouder Pels (Duurzaamheid en Volkshuisvesting) gepresenteerde uitwerking van het gemeentelijk isolatieoffensief.
28.10.2022
De gemeente Amsterdam wijst Oud-Zuid, de Admiralenbuurt en Betondorp aan als beschermd stadsgezicht vanwege de hoge architectuurhistorische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden. De erfgoedverenigingen Heemschut, Cuypersgenootschap en Amstelodamum vroegen begin 2019 al om een dergelijke…
27.10.2022
De Amsterdamse corporaties verkopen dit jaar en in 2023 minder sociale huurwoningen. Daarmee proberen zij zoveel mogelijk de eerder met gemeente en huurders afgesproken groei van de woningvoorraad te realiseren, dat meldt wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) in antwoord op vragen van BIJ1-…
26.10.2022
Twaalf nieuwe energiecoaches gaan in Lelystad aan de slag om inwoners te helpen bewuster om te gaan met hun energieverbruik. De energiecoaches zijn bedoeld voor inwoners met energiearmoede. Dat betekent dat ze zo’n hoge energierekening hebben, dat ze moeite hebben om rond te komen.   “De…