NUL20 Nieuws

05.08.2022
Nederland heeft tot 2040 behoefte aan 450.000 nieuwe woningen voor ouderen om de gevolgen van de vergrijzing goed op te vangen. Regionaal zijn er daarbij aanzienlijke verschillen, zo blijkt uit berekeningen van ABF Research op verzoek van vastgoedbelegger Syntrus Achmea Real Estate & Finance en…
05.08.2022
Huurders van een sociale huurwoning in Purmerend krijgen voorrang bij de toewijzing van een gereguleerde middenhuur-woning in complex Una in het Wagenweggebied. Daarover heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningcorporatie Rochdale. Una is een complex met 105 appartementen. Er komen twee- en…
04.08.2022
Nicole de Vrij (45) is sinds augustus de nieuwe directeur Ontwikkeling en Zakelijk Beheer bij Eigen Haard. De Vrij werkt sinds 2018 bij Eigen Haard en was hiervoor manager Realisatie en manager Ontwikkeling & Acquisitie. In die periode heeft zij aan tal van nieuwbouwprojecten gewerkt. In haar…
04.08.2022
Gebiedsontwikkelaar AM heeft de tender gewonnen van kavel 4a in de Sluisbuurt in Amsterdam-Oost met een natuur-inclusief plan voor een appartementencomplex met 82 woningen en een parkeergarage. Op de begane grond is er ruimte voor winkels en bedrijvigheid.
04.08.2022
Borghese Real Estate heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 140 woningen in de Mauritsbuurt in Zaandam. Het bouwplan voorziet in minimaal veertig sociale huurwoningen en een veertiental middenhuur-woningen. De rest is bestemd voor de koopsector.
03.08.2022
De gemeenten en woningcorporaties uit Zaanstreek-Waterland verlengen de 65+ verhuisvoordeelregeling met één jaar. Het afgelopen jaar hebben zestig ouderen gebruik gemaakt van deze regeling. Zij zijn verhuisd van een grotere (gezins-)woning naar een gelijkvloerse woning met behoud van de ‘oude’ huur…
02.08.2022
Oppositiepartijen VVD en CDA zijn bezorgd over een voorgenomen bezuiniging op het budget van het Projectmanagementbureau (PMB); mogelijk zullen daardoor in Amsterdam jaarlijks drie- tot vierhonderd nieuwe woningen minder worden gebouwd. Wethouder Van Dantzig van Stedelijke Ontwikkeling en Wonen is…
01.08.2022
Wonam heeft de tender gewonnen voor drie kavels in de E-buurt in Amsterdam Zuidoost. Het winnende plan gaat uit van 338 woningen waarvan een derde middenhuur en twee derde middeldure en dure koopwoningen. De oppervlaktes variëren van 65 m2 tot 130 m2. De bouw start naar verwachting in 2024.…
27.07.2022
Naast Denk en BIJ1 lijken ook de Amsterdamse fracties van D66 en GroenLinks geneigd het voorbeeld van Utrecht te volgen om statushouders voor een bepaalde tijd absolute voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Die conclusie kun je althans trekken uit de vragen die de vier…
24.07.2022
Mohamed Acharki (53) wordt per 1 november de nieuwe bestuursvoorzitter bij Rochdale. Acharki heeft een lange staat van dienst in de corporatiesector. Sinds 2012 is hij bestuurder bij woningcorporatie Zayaz uit Den Bosch. Ook is hij sinds 2017 lid van het algemeen bestuur van Aedes. Eerder werkte…
21.07.2022
Het aantal huurders bij woningcorporaties met een huurachterstand nam vorig jaar weer af. Ook de al jaren durende daling van het aantal huisuitzettingen zette door. Deze trend is al een aantal jaren gaande, zo meldt Aedes. De coronaperiode lijkt kortom weinig impact te hebben gehad op de…
18.07.2022
In Amsterdam-Noord is op kavel Z1 een 70 meter hoge woontoren met daarin 288 sociale huurwoningen en drie bedrijfsruimtes opgeleverd. Het complex staat op de hoek van de Elzenhagensingel en de Gare du Nord, nabij metrostation Noord en het winkelgebied Buikslotermeerplein.
14.07.2022
De huurprijsstijging in de vrije sector vlakt landelijk licht af, maar in de vijf grote steden was daar weinig van te merken. Dit blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. In het tweede kwartaal van 2022 is de gemiddelde huurprijs van vrije sector huurwoningen met 1,3 procent gestegen…
13.07.2022
Alle sociale huurwoningen in Utrecht gaan vanaf 1 augustus gedurende zes weken lang naar statushouders die wachten op een woning. Met deze radicale maatregel wil Utrecht een bijdrage leveren aan de crisis in de asielopvang. Momenteel wachten 14.000 statushouders in de asielopvang op…
12.07.2022
Om urgent woningzoekenden snel een dak boven het hoofd te kunnen bieden, wil het ministerie van BZK dat er 15 duizend flexwoningen per jaar worden gebouwd. Maatschappelijke discussies, personeelsgebrek en een grote investeringsonzekerheid belemmeren gemeenten bij de ontwikkeling van flexibele…
12.07.2022
Uit een enquête van Pointer zou blijken dat veel gemeenten particuliere woningen meerekenen als sociale huurwoning, terwijl de feitelijke maandlasten vanwege hoge servicekosten fors hoger uitkomen dan de 'liberalisatiegrens' van 763 euro. Het zou wel om een half miljoen woningen gaan. Er blijkt…
11.07.2022
Prijzen van nieuwbouwwoningen stegen de afgelopen jaren veel harder dan de bouwkosten van materialen en arbeid. De flink gestegen prijzen van nieuwbouwwoningen hebben vooral de opbrengsten van grondbezitters, projectontwikkelaars en in minder mate van aannemers laten stijgen. Dit stelt ING Research…
11.07.2022
DUWO komt ditmaal met goed nieuws na de grote domper over de afgeblazen nieuwbouw bij Uilenstede in Amstelveen. Dit najaar kan de bouw van een nieuw groot studentencomplex in de Sluisbuurt op het Amsterdamse Zeeburgereiland starten: "Inmiddels staan alle lichten weer op groen." De bouwstart…
11.07.2022
Gebiedsontwikkelaar AM en Blauwhoed hebben vier appartementengebouwen verkocht aan Union Investment, onderdeel van de Duitse DZ Bank. De bouwblokken van Urban Villas in Amsterdam-Noord omvatten 173 huurwoningen met een gemiddelde oppervlakte van 71 m2. Het project wordt begin 2024 opgeleverd. 
07.07.2022
Na de zomer start de bouw van de extreem duurzame Brinktoren op kavel 7 van Overhoeks in Amsterdam-Noord. De omgevingsvergunning is definitief, zo laten de initiatiefnemers weten. De negentig meter hoge toren wordt energieleverend en voorzien van veel groen.
07.07.2022
Aan het eind van het tweede kwartaal van 2022 waren er in Amsterdam 1.579 woningen te koop. Dat is een stijging van 77 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, zo blijkt uit de jongste woningmarktcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Verruiming van het aanbod past in een…
06.07.2022
Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners hebben, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Vooral de grote en middelgrote gemeenten zullen verder groeien, net als verschillende randgemeenten rond de grote steden. Amsterdam heeft in 2030 ruim een miljoen inwoners, aldus de nieuwe…
06.07.2022
Gemeente Gooise Meren heeft Slokker Vastgoed geselecteerd voor de bouw van negentig betaalbare, circulaire houten woningen op het Brediusterrein in Muiden. Woningbouwcorporaties Het Gooi en Omstreken en Dudok Wonen nemen samen 65 woningen af, waarvan 50 in de sociale huur en 15 in de middenhuur. De…
05.07.2022
Bijna 300.000 huurders van sociale huurwoningen krijgen direct minder huurtoeslag als het voorstel van het kabinet om normhuren in te voeren doorgaat. Woonbond, VNG en Aedes vrezen dat op de lange termijn de bestaanszekerheid van nog veel meer huurders onder druk komt te staan.  
05.07.2022
Een leegstaand kantoorgebouw in het centrum van Zaandam kan plaatsmaken voor de bouw van ruim tweehonderd appartementen. Minimaal dertig procent van het bouwprogramma moet bestaan uit sociale woningbouw, zo verlangt de gemeente Zaanstad van eigenaar Kantoren Zaanstad VOF.
04.07.2022
Huurwoningen in de vrije sector in Amsterdam zijn in één jaar tijd 5,1 procent duurder geworden. Dat blijkt uit de jongste kwartaalcijfers van NVM en VGM NL. Huurprijzen vertonen een grote variatie. In Haarlem werden het afgelopen jaar vrijesectorhuurwoningen juist 5 procent goedkoper. …
01.07.2022
De sociale woningvoorraad van de Amsterdamse woningcorporaties is voor het eerst sinds lange tijd gegroeid, met honderden woningen. Mede daardoor nam ook het aantal nieuwe verhuringen substantieel toe met 6 procent. Zo blijkt uit de publicatie van het Jaarbericht 2022 van de Amsterdamse Federatie…
01.07.2022
Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft nationale prestatieafspraken gemaakt met Aedes, Woonbond en de Nederlandse gemeenten (VNG). Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa 1,7 miljard euro aan…
30.06.2022
Egbert Dekker wordt per 1 september de nieuwe directeur Vastgoed & Ontwikkeling bij Stadgenoot. Hij stapt over van de Alliantie, waar hij de afgelopen zeventien jaar diverse managementfuncties in het vastgoed vervulde. De afgelopen zes jaar was hij daar als manager vastgoed…
29.06.2022
Amsterdam en woningcorporatie Eigen Haard hebben afspraken gemaakt over de bouw van 268 sociale huurwoningen, een buurtkamer en een sociaal buurtteam in Amstel III, Amsterdam Zuidoost. Volgens het huidige plan start aannemer Hillen & Roosen in 2024 met de bouw en wordt de nieuwbouw in 2026…
28.06.2022
De verhuurderheffing wordt afgeschaft, maar nu bedreigen oplopende rente en stijgende bouwkosten de investeringsruimte van woningcorporaties. Als de financiële onzekerheid aanhoudt, kunnen de woningcorporaties de beloofde aantallen nieuwe sociale woningen onvoldoende leveren, waarschuwt…
27.06.2022
Hoewel de Amsterdamse woningcorporaties in 2021 een record aantal urgenten huisvestten, verdwijnt de doelstelling om deze 'kwetsbare groepen' binnen drie maanden aan woonruimte te helpen steeds verder uit beeld. Terwijl de hoofdstad al worstelt met een chronisch tekort aan betaalbare woningen is er…
27.06.2022
Het landelijke woningtekort is 390 duizend woningen, ruim 110 duizend meer dan waarvan het ministerie van BZK uitgaat. En in Amstelveen, Amsterdam en Leidschendam-Voorburg is de 'woondruk' het hoogste. Dat stelt de Atlas Research in zijn meest recente ‘Atlas voor Nederlandse gemeenten'. Bij de…
25.06.2022
Het is onduidelijk of de Woningbouwimpuls leidt tot de bouw van meer huizen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek van de aanpak van het woningtekort. De onderbouwing voor deze bijdrage van het Rijk schiet volgens de rekenkamer tekort.
23.06.2022
Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, en een groep van innovatieve bouwers hebben minister Hugo de Jonge een aanbod gedaan om in een jaar 10.000 modulaire woningen te bouwen. Dit mede om de acute huisvestingsproblematiek van vluchtelingen op te lossen. De minister moet dan wel twee…
21.06.2022
Marinus Knulst (72) is overleden. Knulst was een groot deel van zijn werkende leven actief in de woonsector, onder andere bij de gemeente Amsterdam en woningcorporatie de Alliantie. Na zijn pensioen was hij als bestuurslid of adviseur betrokken bij tal van maatschappelijke organisaties, zoals de…