Overslaan en naar de inhoud gaan

NUL20 Nieuws

Om ‘optoppen’ te stimuleren hebben vijf provincies en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een Handreiking optoppen (pdf, 627 kB) ontwikkelt. De provincie Noord-Holland stelt ook 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor optopprojecten.
Woningcorporatie G&O en Slokker Vastgoed hebben een akkoord bereikt over de ontwikkeling van het nieuwbouwproject De Wandeling in Muiden, gemeente Gooise Meren. Het gaat om negentig houten woningen, waarvan 25 koopwoningen en 65 betaalbare huurappartementen voor de woningcorporatie. De locatie…
De verkoopprijzen van Nederlandse woningen bereikten in april een nieuw record, ondanks de veel hogere rente dan bij de eerdere piek in 2022. Dat blijkt uit de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De verklaring ligt volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het…
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in Haarlem een pand gekocht waarin een asielzoekerscentrum (azc) wordt gevestigd met plek voor ongeveer 300 vluchtelingen. Het gaat om permanente opvang. In april 2023 stemde de gemeenteraad van Haarlem in met deze locatie op de hoek van de…
Van de 37 sociale huurwoningen die Rochdale vorige week op het Kwadijkerpark in Purmerend heeft opgeleverd, zijn er twintig bestemd voor zorgpersoneel van de Prinsenstichting en Odion. Twee maanden geleden leverde Rochdale al elf eengezinswoningen op, eveneens in de sociale huursector. In de nieuwe…
De Neprom-prijs 2024 is gewonnen door Amvest en gemeente Amsterdam voor de ontwikkeling van woonwijk Cruquius in Amsterdam-Oost. Dat maakte juryvoorzitter Josja van der Veer bekend tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch. De prijs, die voor de tiende keer werd toegekend, wordt eens…
De gemeente Amsterdam stelt vijftien miljoen beschikbaar voor de realisatie van een lerarencampus op IJburg met tachtig betaalbare woningen voor leraren, zo blijkt uit de Voorjaarsnota 2024. Ondanks de duizenden woningen die jaarlijks in Amsterdam worden gebouwd, is het woningtekort volgens het…
Voor de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB is het terugdringen van het woningtekort topprioriteit. Daarom houdt het vast aan de bouw van honderdduizend nieuwe woningen per jaar. Om die bouwproductie mogelijk te maken moet snel meer bouwgrond beschikbaar komen. Het nieuwe kabinet zal daarvoor grote…
In 2023 is de Huurcommissie met veel meer zaken rond de verrekening van servicekosten geconfronteerd, zo blijkt uit het Jaarverslag. De instroom hiervan nam toe van bijna 2.400 zaken in 2022 naar ruim 3.800 vorig jaar. Bij de behandeling van servicekostenzaken signaleert de Huurcommissie…
Dudok Wonen onderneemt geen nieuwe bouwactiviteiten in de gemeente Almere. De Alliantie en Goede Stede zijn volgens de Hilversumse woningcorporatie goed in staat om in de vraag naar sociale huurwoningen te voorzien. Dudok zal daarom niet opnieuw prestatieafspraken met de gemeente maken. Een paar…
De gemeente Zaanstad ontvangt 22,5 miljoen euro uit het Volkshuisvestingfonds om te investeren in Zaandam-Oost, zo heeft minister De Jonge bekendgemaakt. De Rijksbijdrage maakt het mogelijk tweehonderd woningen levensloopbestendig te maken, vijfhonderd particuliere woningen te verbeteren, 166…
Er worden goede stappen gezet in het kader van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS), zo meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.  Dat baseert hij op de toename van het aantal bouwplannen. Hoofddoel van het actieplan is om 60.000 extra wooneenheden voor studenten te…
Coen Teulings, voormalig CPB-directeur en econoom, waarschuwt voor de Wet betaalbare huur. In het radioprogramma Sven op 1 zegt hij dat de wet op termijn mensen met weinig eigen vermogen benadeelt omdat het aanbod aan huurwoningen gaat afnemen.
Het roer gaat om bij de provincie Noord-Holland. Waar vorige provinciebesturen lang een restrictief beleid voerden  ten opzichte van woningbouw in het landelijk gebied, wil het huidige college gemeenten meer ruimte geven. Dat geldt dan voor bouwplannen aan de randen van bestaande bebouwing,…
Het beleid rond woningdelen is een terugkerend thema in de Amsterdamse gemeentepolitiek, een balanceeract tussen het creëren van meer woonruimte versus het beschermen van huurders en tegengaan van overlast. Het huidige college wil de regels weer iets oprekken. Bijvoorbeeld door in wijken waar geen…
Bij de meeste woningtoewijzigingen via WoningNet speelt een urgentie- of voorrangsregeling een rol, maar vervolgens is inschrijfduur het doorslaggevende criterium. Dat meldt de Amsterdamse wethouder Zita Pels (inmiddels met ziekteverlof) in antwoord op een vraag van CDA-raadslid Havelaar. 
Slecht nieuws voor de beoogde regeringscoalitie: de kosten van de hypotheekrenteaftrek lopen flink op, zo meldt het FD. Volgens een berekening van het ministerie van Financiën loopt de overheid dit jaar 10,7 miljard euro aan belasting mis vanwege de aftrekpost voor huizenbezitters. Dat is 2,5…
Woningcorporatie ZVH heeft een koop-/aannemingsovereenkomst getekend voor de bouw van Timbr, een woongebouw met 158 sociale en middeldure huurwoningen. Het gebouw is onderdeel van de transformatie van de Kogerveldwijk in Zaandam. Dit gebied aan de oostzijde van de Zaan wordt de komende twintig jaar…
Elf bewonerscollectieven willen gezamenlijk zo'n 300 woningen gaan realiseren in Lelystad. Het college staat positief ten opzichte van de initiatieven en wil met de collectieven een overeenkomst afsluiten. Dat meldt Omroep Flevoland. 
Directeur-bestuurder Stefan van Schaik legt uiterlijk eind 2024 zijn functie neer als bestuurder van Wooncompagnie. Hij werkt dan ruim zestien jaar bij Wooncompagnie, waarvan tien jaar als directeur-bestuurder. “‘Ik werk met veel plezier en voldoening bij Wooncompagnie. Elke dag weer geniet ik van…
Intermaris en Wooncompagnie hebben met de gemeente Waterland afspraken gemaakt over de bouw van minimaal zeshonderd sociale huurwoningen in de komende acht tot tien jaar. Intermaris pleegt nieuwbouw specifiek in Monnickendam. Wooncompagnie zal binnen de gehele gemeente nieuwe sociale huurwoningen…
Allan van der Ree is per 1 juni 2024 benoemd als directeur Klant & Woning bij woningcorporatie Stadgenoot. Van der Ree heeft veel managementervaring binnen grote, dienstverlenende organisaties. Hij werkt nu als manager uitvoering bij het CAK. Daarvoor was hij manager Operations bij Van Ameyde,…
De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft het stedenbouwkundig raamwerk voor de ontwikkeling van De Nieuwe Kern vastgesteld. In dit gebied komen 6.200 woningen met bijhorende voorzieningen rond een groot stadspark. Het bouwprogramma bestaat voornamelijk uit appartementen in een verdeling van 30%…
Woningcorporatie Rochdale heeft een overeenkomst afgesloten met Moos voor de ontwikkeling van het plan voor bouw van Gebouw O in het project Brasa Village in Amsterdam Zuidoost. Gebouw O verrijst aan de zuidkant van de H-buurt, aan de rand van Brasa Park. Het gaat om een modulair houten woongebouw…
De Europese vastgoedspecialist KanAm Grund Group heeft met de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over de bouw van 250 woningen met een co-living concept aan een openbare binnentuin in het grootstedelijk gebied nabij AFAS Live en Ziggo Dome in Amsterdam Zuidoost. Ook wordt in deelgebied ArenAPoort…
Ymere mag na jarenlang gesteggel 121 appartementen voor jongeren en senioren bouwen nabij buurtwinkelcentrum de Evenaar in Almere-Oostvaardersbuurt. Al in 2019 gunde de gemeente Almere de bebouwing van de kavel naast de Albert Heijn aan de Lombokstraat aan de woningcorporatie. Maar de toewijzing…
Bouwregels in Nederland zijn onvoldoende toegesneden op de risico’s van nieuwe (brandbare) bouwmaterialen en bouwmethoden, concludeert het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) na analyse van onder meer twee omvangrijke gebouwbranden de afgelopen jaren in Amsterdam. De samenleving, aldus…
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel betaalbare huur. Deze wet legt excessieve huren aan banden en versterkt de positie van de huurders. De wet combineert het reguleren van middeldure huren met het dwingend maken van het WWS. Minister de Jonge schat dat daardoor op termijn de huur…
Wethouder Zita Pels (Wonen & Duurzaamheid) legt tot in ieder geval het zomerreces haar taken neer. Haar portefeuille Volkshuisvesting wordt wederom overgenomen door collegawethouder Reinier van Dantzig. 
Drie projecten in de Metropoolregio Amsterdam krijgen een rijksbijdrage uit de zesde tranche van de Woningbouwimpuls (Wbi). Het gaat om zo'n 5.700 euro per woning. De drie nieuwbouwprojecten zijn in Edam-Volendam (+1.160 woningen), Heemskerk (+520 woningen) en Haarlem (+254 woningen). In totaal…
Het is al vaker aangetoond dat koperssubsidies, zoals de hypotheekrenteaftrek, in Nederland hebben geleid tot hogere woningprijzen. Dat geldt ook voor de jubelton, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Maastricht. De onderzoekers berichten daarover in het artikel op esb.…
Vandaag is de duizendste woning opgeleverd in het 'dorp' Nobelhorst, een Almeerse wijk aan de oostzijde van de A6. De ontwikkeling ervan startte in 2013 met een visionair plan waarin nieuwe bewoners via buurtcoöperaties vergaande zeggenschap zouden krijgen over de inrichting en beheer van hun…
De PVV stemt waarschijnlijk vóór het wetsvoorstel om de huren van een deel van de vrije sector te reguleren. Voorwaarde is wel dat het voorstel niet verder wordt aangescherpt. Dat valt op te maken uit de woorden van PVV-Kamerlid Barry Madlener. Met steun van de PVV tekent zich zowel een meerderheid…
De gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam hebben ruim 42.000 nieuwbouwwoningen in de pijplijn waarvan ruim de helft in de hoofdstad zelf. Dat stelt CBS. Voor deze woningen geldt dat een vergunning is verleend om te gaan bouwen of dat de bouw van de woning reeds gaande is, maar dat de woning…
De woningprijzen en het aantal transacties neemt. De cijfers van CBS/Kadaster bevestigen nog maar eens dat de woningmarkt aantrekt. De woningprijzen zitten al weer een aantal kwartalen in de lift, na de dip begin 2023. Ook verkochten particuliere beleggers in het eerste kwartaal meer woningen…
De particuliere huurvoorraad in Amsterdam is de afgelopen tien jaar fors gegroeid, maar dit heeft niet geleid tot meer betaalbare woningen voor lage en middeninkomens. Integendeel: in de particuliere huursector is het aandeel sociale huurwoningen gehalveerd en de huur van vrijesectorwoningen flink…