Overslaan en naar de inhoud gaan

Actualiteit Financiering Woningcorporaties

Er moet door woningcorporaties veel meer worden gebouwd én verduurzaamd én geleend. De belangrijkste kosten van woningcorporaties zijn dan ook de rentelasten. Het is daarom goed nieuws dat de rente na de plotselinge stijging weer is gedaald.

Om alle plannen te realiseren moet veel worden bijgeleend. Door de borging van het WSW, de achtervang van het Rijk en gemeentes én collegiale hulp als het echt misgaat én het onderpand in stenen kennen de leningen van woningcorporaties een laag risico. Daarom zijn financiers en beleggers steeds meer genegen om zonder WSW-borging uit te lenen.

Kredietgevers zijn voor hun financiering afhankelijk van de internationale kapitaalmarkt. De klimaatplannen (ESG) krijgen daarom hun weerslag in het beleid van de sectorbanken en de institutionele beleggers. Ook de corporatiesector zal hiermee worden geconfronteerd.

In de dPi’s moet worden gerekend met lagere rente en lagere inflatie. Door de verhoging van de beleidswaarde wordt de leen- en investeringsruimte opgerekt. Veel woningcorporaties zien dat zij op termijn niet meer kunnen voldoen aan de ratio’s.

De Daeb-grens is in 2024 fors verhoogd. Aedes heeft een handreiking opgesteld voor de Niet-Daeb. Er wordt gelobbyd om de Daeb-grens te verhogen naar € 1.200. Wat zijn de actualiteiten uit het WSW. Welke thema's spelen in de deelnemersraad?

Hoe kan worden voorkomen dat de in de NPA beloofde aantallen niet worden gerealiseerd en de realisatie-indexen toch weer dalen. Aan welke knoppen kan worden gedraaid om de broodnodige woningen zo snel mogelijk bij te bouwen? Tijdens het seminar peilt Seminars op Maat uw mening middels ‘mentimeter’.

Datum
Plaats
Van der Valk Hotel, Hoofdveste 25
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
Seminars op Maat