Overslaan en naar de inhoud gaan

Arcam Winterlezing: Een hervertelling van stedelijke vernieuwing in Nieuw-West

In 2024 bieden de Winterlezingen een nieuwe kijk op de architectuur- en woongeschiedenis van Amsterdam Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

De vijfde en laatste Winterlezing belicht een geschiedenis van stedelijke vernieuwing in Nieuw-West.  Precies 23 jaar geleden, op 5 maart 2001, publiceerde Bureau Parkstad de visie ‘Richting Parkstad 2015’. Dit plan ging uit van de sloop van ruim 13.000 woningen en nieuwbouw van 24.300 woningen. Stedenbouwkundige Eric van der Kooij belicht in een lezing de idealen, aanpak en geleerde lessen van deze stedelijke vernieuwing van Nieuw-West vanuit het perspectief van ontwerp.

De stedelijke vernieuwingen onder Bureau Parkstad zijn grootendeels langs de Wildemanbuurt in Osdorp heen gegaan. Daarom worden de woningen en de openbare ruimte hier nu vernieuwt en verbetert. Sinds 2023 werkt Team-W werkt aan het stedenbouwkundig kader voor de vernieuwing in opdracht van de Gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en in nauwe samenwerking met actiegroep Wildeman en bewonerscommissies Wildeman en Grasrijk. Tijdens meerdere workshopsessies met bewoners zijn drie stedenbouwkundige visies ontwikkeld. Architect Ahmed Oueld Hadj vertelt tijdens de Winterlezing over het unieke ontwerpproces en participatietraject van de Wildemanbuurt.

Datum
Plaats
Notweg 38
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
Arcam