Bereikbaar Noord-Holland

Datum: 
16 juni 2021

Agendatype:

Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger

Van deelmobiliteit tot slimme mobiliteit; de bereikbaarheid van Noord-Holland gaat de komende jaren flink op de schop. Er is ook steeds meer ruimte nodig voor nieuwbouw, klimaatadaptatie en natuur en door de bevolkingsgroei zal het verkeer drukker worden. Hoe houden we met deze opgave Noord-Holland slim en schoon bereikbaar voor iedereen?