Bewonerscommissies en hun rol bij renovatie

Datum: 
2 september 2021

Agendatype:

Organisatie: 
Woonbond

Wanneer een verhuurder plannen heeft voor renovatie en/of verduurzaming van bestaande woningen, is er vaak een rol voor georganiseerde bewoners om daarover mee te praten. Deze rechten in het overleg staan in de Overlegwet en worden ook wel vastgelegd in aparte 'participatie-overeenkomsten'. In dit online college leer je wat die wettelijke rechten inhouden, hoe je daar vorm aan kan geven en ook wat er van de bewonerscommissie wordt verwacht.