Bijeenkomst: Woonplannen Amsterdam: kiezen of delen?

Image
Sluisbuurt

Wonen was hét thema van de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar. Het draaide om betaalbaar, duurzaam én goed wonen voor iedereen. Er ligt een ambitieus coalitieakkoord. Maar de wereld is sindsdien veranderd. Wat is nog haalbaar? In dit programma gaan we in gesprek over hoe gemeente, corporaties, ontwikkelaars en bewoners dit gezamenlijk oppakken.
Onderdeel van de programmareeks: Wonen is voor iedereen.

 

Datum
Plaats
Pakhuis de Zwijger
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
AFWC, PdZ