Comeback Wijkaanpak 3: Pact Poelenburg Peldersveld

Datum: 
19 november 2020
Organisatie: 
Pakhuis de Zwijger ism de AFWC en NUL20

Tot 2012 bestonden er grote programma's vanuit het Rijk met een wijkgerichte aanpak – denk bijvoorbeeld aan het krachtwijkenbeleid en de Vogelaarwijken. Daarna trok het Rijk zich terug. Op lokaal niveau veranderde er tegelijkertijd ook van alles. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein en de woningbouwcorporaties die terug naar hun kerntaak moesten door een aanpassing in de Woningwet. Dit alles zorgde voor minder beleidsaandacht en onderzoek op het gebied van de integrale wijkaanpak. Nu lijkt de interesse voor de wijkaanpak een comeback te maken. Hoe heeft de wijkaanpak zich de afgelopen decennia ontwikkeld? Wat houdt ‘integraal’ eigenlijk precies in? Wat zijn de geleerde lessen? En wat heeft de integrale wijkaanpak Amsterdam opgeleverd?
 
De Zaanse wijken Poelenburg en Peldersveld kennen een rijke en roemruchtige historie. Twee jaar geleden is er een actieplan gestart voor deze buurten en vlak voor de coronacrisis werd ‘Pact Poelenburg Peldersveld’ ondertekend door meer dan twintig partners zoals gemeente, corporaties, politie en onderwijsinstellingen. Met bewoners gaan zij er gezamenlijk voor zorgen dat de kansen voor kinderen in deze buurten net zo groot worden als in de rest van Zaanstad.

Er zijn in deze reeks vier programma's. De eerste was 5 november en de tweede op 11 november. Deze zijn nog terug te zien via de site van NUL20 (zie Foto/video). De laatste bijeenkomst over Zuidoost is vermoedelijk 3 december.

Tot 2012 bestonden er grote programma's vanuit het Rijk met een wijkgerichte aanpak – denk bijvoorbeeld aan het krachtwijkenbeleid en de Vogelaarwijken. Daarna trok het Rijk zich terug. Op lokaal niveau veranderde er tegelijkertijd ook van alles. Denk aan de decentralisaties in het sociaal domein en de woningbouwcorporaties die terug naar hun kerntaak moesten door een aanpassing in de Woningwet." data-share-imageurl="">