Corporaties en bewonersinitiatieven

Datum: 
26 november 2020

Agendatype:

Organisatie: 
Platform31

Bewoners nemen steeds vaker zelf het initiatief en de regie in hun wijk om de leefbaarheid te verbeteren. Wijkprofessionals van gemeenten, wijkteams en ook corporaties proberen deze initiatieven zo goed mogelijk te stimuleren en ondersteunen, ook omdat formele bewonerscommissies steeds moeizamer werken. Maar hoe doet u dat? Welke rol en houding neemt u aan ten opzichte van deze initiatieven? En hoe is dit specifiek voor corporaties? Online bijeenkomst.