Cursus VvE: Verhuur aan toeristen

Stichting !WOON organiseert een cursus voor eigenaar-bewoners en besturen in Amsterdam die meer willen weten over (het verbieden van) verhuur aan toeristen. We bespreken de regels die gelden voor de VvE, waarbij we uitgebreid stilstaan bij jurisprudentie over dit onderwerp. Er is namelijk al veelvuldig geprocedeerd en dat levert een schat aan informatie op. Ook gaan we in op handhaving van illegale situaties.

Na deze cursus weet u:

  • In welke gevallen verhuur aan toeristen niet is toegestaan
  • Welke regels de gemeente Amsterdam hanteert
  • Hoe de VvE handhavend kan optreden
  • Hoe de rechtspraak tegen dit actuele fenomeen aankijkt
Datum
Plaats
7 juli fysiek: Recht Boomsloot 52
Oktober en maart: online
Agendatype
Bijeenkomst
Online bijeenkomst
Organisatie
!WOON