Effectieve samenwerking tussen huurdersorganisatie en woningcorporatie

Huurdersorganisaties en woningcorporaties hebben het beste voor met hun huurders. Toch kunnen de verschillende perspectieven flink botsen. Dat hoeft niet erg te zijn, als je constructief blijft samenwerken. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de succesfactoren voor zo’n samenwerking? Hoe blijf je elkaar vinden en hoe zorg je samen voor meerwaarde?

Deelnemers krijgen handvatten en wisselen kennis uit over hoe je effectief kunt samenwerken als woningcorporatie en huurdersorganisatie.

Datum
Agendatype
Online bijeenkomst
Organisatie
Platform31
Woonbond