Overslaan en naar de inhoud gaan

Een goede woonstart

Sinds dat in 2016 in Amsterdam het eerste gemengde wooncomplex Riekerhaven werd opgeleverd, heeft Amsterdam er veel bijgekregen. In deze gebouwen wonen starters op de woningmarkt en statushouders samen en vormen zij een community waarin verschillende groepen van elkaar kunnen leren. Ook biedt het een oplossing voor de grote vraag naar woningen onder deze groepen. Toch is er kritiek geweest op het beheer van deze gebouwen, de kwaliteit van de woningen en de afwezigheid van ondersteuning die specifieke doelgroepen nodig hebben. Inmiddels zijn we enkele jaren en nieuw opgeleverde projecten verder en ontwikkelt de woonvorm zich door. In dit programma bespreekt Pakhuis de Zwijger hoe het ontwerp en de organisatie van deze projecten kunnen bijdragen aan hechte communities en een fijne leefomgeving. Daarbij kijken we samen met ontwerpers, woningcorporaties en bewoners naar wat wel of niet heeft gewerkt in het verleden om zo de toekomst vorm te geven.

Datum
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
Pakhuis de Zwijger