Hacking Housing

Datum: 
4 februari 2020
Plaats: 
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger

Wonen dreigt een luxe te worden in Amsterdam, met een woningmarkt die ongelijkheid (re)produceert en voornamelijk mensen weet te accommoderen die de vrije sector prijzen aankunnen. Een structurele oplossing is nog niet in zicht, maar lokale protesten en initiatieven, de lobby rondom Housing as a Human Right en het 10% wooncoöperatiebeleid laat zien dat verandering op de Amsterdamse woningmarkt nodig én mogelijk is. Wat gebeurt er als we de Amsterdammers zelf centraal zetten in het omvormen van het systeem?