Holland boven Amsterdam

Datum: 
23 september 2020
Plaats: 
Congrescentrum PG1 van Taets Art en Event
Pieter Ghijsenlaan 1
Zaandam
Organisatie: 
https://vastgoedjournaal.nl/events/event/49/holland-boven-amsterdam

Veel van de locaties boven het Noordzeekanaal hebben geen tot weinig stikstofproblemen – ze liggen ver(der) af van stikstofgevoelige natuurgebieden. De gemeenten willen gas geven. De regio’s rond Alkmaar, Hoorn en Den Helder willen zelfs 40.000 nieuwbouwwoningen realiseren boven op de al geplande 23.000. Er zijn voldoende kansrijke locaties, voor een groot deel in bestaand bebouwd gebied en nabij vervoersknopen.
Hoor deze middag uit de eerste hand van betrokken wethouders hoe zij dit enorme programma van zo’n 100.000 nieuwbouwwoningen gaan aanpakken.