Huurbeleid en Betaalbaar Wonen

Datum: 
26 maart 2020
Plaats: 
Van der Valk Hotel Houten
Organisatie: 
Seminars op Maat

Het NIBUD concludeert dat een kwart van de corporatiehuurders te maken heeft met te hoge woonlasten. Maar is de oorzaak een hoge huur of een tekortschietend inkomen?
Huurverlaging of meer huurtoeslag biedt weinig soelaas. Tegelijkertijd wordt wel van woningcorporaties verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid. Aan de andere kant blijft de huursomstijging in 2020 beperkt tot de inflatie van 2,6%. Hoe past dat binnen een duurzaam bedrijfsmodel van uw corporatie? En wat verandert er door de evaluatie Woningwet in het takenpakket van woningcorporaties?