Livecast: Natuurinclusief bouwen

Datum: 
24 juni 2020

Agendatype:

Plaats: 
Amsterdam
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger

De stadsranden zijn weer in de picture. Hoe kunnen we het groen meer de stad in trekken en zo ook de grens ‘verzachten’? Pakhuis De Zwijger belicht met deskundigen de rol die microbiologie, biomimicry en mini-habitats kunnen spelen en besteedt aandacht aan biosferen waarin mens, dier en plant samenleven.