Livecast: Van aardgas naar warmte (16:00 uur)

Datum: 
23 juni 2020

Agendatype:

Plaats: 
Amsterdam
Organisatie: 
AFWC

Tijdens deze LIVECAST presenteert de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) wat de corporaties het afgelopen jaar hebben bereikt. Denk aan nieuwbouw, sociale projecten en duurzaamheid. Elk jaar zet de Federatie tijdens haar jaarbijeenkomst ook een specifiek thema in de spotlights. Dit jaar is dat het versnellen van de energietransitie naar aardgasvrij en het betrekken van bewoners daarbij. Het project ‘Amsterdamse Warmtemotor’ onderzoekt in hoeverre tienduizenden Amsterdamse woningen op het bestaande warmtenet aangesloten kunnen worden. Instemming van bewoners is hiervoor essentieel. Wat is belangrijk voor bewoners? Hoe kunnen corporaties en gemeente de bewoners het beste betrekken? En is een versnelde aanpak – juist in coronatijden – voor de hand liggend en reëel? Daarover gaan we in gesprek met o.a. Marjan Minnesma (Urgenda) en wethouder Laurens Ivens.

 

LEES OOK:

Eerste ervaringen met de energietransitie (NUL20, 11-06-2020)
Najaar 2016 werd in Amsterdam de City Deal gesloten, een marsroute naar een aardgasloos woningbestand in 2040. De eerste projecten zijn nu voltooid of in een gevorderd stadium. De betrokken woningcorporaties vervlechten de energietransitie in bestaande plannen. Dat blijkt flink wat improvisatievermogen te eisen. En veel extra voorbereidingstijd. Gasloos maken is ingewikkelder dan de gemeente denkt, concluderen de betrokken corporaties.