Lost meer regulering het woningmarktprobleem op, of juist niet?

Datum: 
19 juni 2019
Plaats: 
Congrescentrum Van der Valk Hotel
Winthontlaan 4-6
Utrecht
Organisatie: 
Vastgoedjournaal

Wat zijn de voors en tegens van meer regelgeving, de voors en tegens van stimulering van de markt? Schaarste aan huurwoningen in de gewilde woningmarkten leidt tot lange wachttijden en illegale onderverhuur in de sociale sector en tot prijsopdrijving van de middenhuur. En, nu de prijzen niet meer op elkaar aansluiten, tot een gebrekkige doorstroming. Rijk en gemeenten hopen met meer regelgeving het probleem van prijsopdrijving op te lossen. Gaat dat werken? Of heeft het juist het averechtse effect van een nog lagere bouwproductie?