Meer sociale woningbouw door samenwerking corporaties en ontwikkelaars

Datum: 
8 juli 2020
Plaats: 
Online Amsterdam
Organisatie: 
Stedelijke Transformatie

Corporaties zijn van oudsher partners bij stedelijke ontwikkeling. In verschillende transformatieprojecten speelden corporaties een belangrijke rol bij het vlottrekken van de ontwikkelingen, al zijn hun mogelijkheden door de Woningwet en crisis kleiner. De noodzaak en wens voor de ontwikkeling van meer sociale huurwoningen, maakt wel dat corporaties een logische partner zijn voor ontwikkelaar. Doordat veel gemeenten in transformatiegebieden geen actief grondbeleid voeren, biedt samenwerking tussen corporaties en ontwikkelaars een kans om toch de gewenste sociale huur toe te voegen. In deze online bijeenkomst wordt ingegaan hoe corporaties en ontwikkelaars de krachten kunnen bundelen.

Tijdens deze online themasessie vertellen Bob van Ree (de Alliantie Ontwikkeling) en Marnix van Delft (Synchroon) over de samenwerking die zij hebben in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Woningwet maakt dat corporaties op een andere manier moeten handelen. Van Ree en Van Delft duiden hoe zij de rol van corporaties zien en hoe samenwerking met ontwikkelaars leidt tot meer kansen voor sociale woningbouw: er blijkt vaak meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht. Dat vraagt wel een actieve rol van een corporatie. Het versnipperd grondeigendom in veel gebiedstransformaties en een minder actief grondbeleid bij gemeenten zorgt dat het in sommige gebieden lastiger is voor corporaties om positie te krijgen. Hoe kunnen doelstellingen voor sociale woningbouw haalbaar zijn als een gemeente geen actief grondbeleid uitvoert? Over deze vraag gaan we in gesprek.