Organiseren van wonen voor mensen met een beperking

Datum: 
16 september 2021
Organisatie: 
Platform31

Platform31 doet in de eerste helft van 2021 onderzoek naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. Het vraagt gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) hoe zij zich inzetten om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren. In dit webinar gaat Platform31 in op de uitkomsten van het praktijkonderzoek.