Samen oud worden

Datum: 
27 februari 2020

Agendatype:

Plaats: 
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
NL
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger, i.s.m. de Amsterdamse woningcorporaties en tijdschrift NUL20
© Fotoalbum Volkel.nl, Flickr
Er is een gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen in Amsterdam, terwijl het aantal 65-plussers in Amsterdam de komende jaren gaat stijgen. Met het sluiten van de verzorgingstehuizen is er een gat ontstaan tussen thuis en het verpleeghuis. Dit gat zou enigszins kunnen worden gedicht met extra (kleinschalige) collectieve woonvormen in allerlei vormen. Wat gebeurt er al in de regio Amsterdam op dit gebied? Wat werkt niet en wat wel? Waar liggen de grootste obstakels? En wat kunnen corporaties, gemeente, ontwikkelaars en zorgpartijen doen? Vanavond gaan we in gesprek over de wensen van bewoners en de mogelijkheden in de stad. 
 
 
 

Wat gaan we doen?

Ouderenhuisvesting: hoe staat het ervoor?
Hoe staan ouderen ervoor op de woningmarkt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen langer thuis blijven wonen en welke rol spelen collectieve woonvormen daarin? We openen de avond met een gesprek met de Gemeente Amsterdam en Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot, maar ook onderdeel van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen o.l.v. Wouter Bos en de Taskforce Wonen en Zorg).
 

Pitches collectieve woonvormen

Vervolgens zullen een aantal verschillende collectieve woonvormen voor ouderen een korte presentatie geven. Welke vormen bestaan er al? Wat werkt goed en wat minder goed?
 
Ramses Shaffy Huis
Wonen, werken, exposeren en ontmoeten. Het Ramses Shaffy Huis is het eerste kunstenaarshuis waar jongere en oudere kunstenaars samenwonen en -werken. Er zijn 36 sociale huurwoningen en of je nu een kunstenaar van 60, 70 of in de 80 bent of net afgestudeerd aan de kunstacademie; kunst verbindt en leeftijd doet er niet toe. Door voorzitter en initiatiefnemer Ed Cools (voormalig bestuurder van het Sarphatihuis) en vice-voorzitter Siep de Haan.
 
LIFE
In het hart van de Houthavens hebben de bewoners van LIFE begin dit jaar de sleutels gekregen van hun appartement. LIFE is bedoeld voor 60-plussers met of zonder zorgvraag. Er zijn sociale huurwoningen, vrije sector appartementen en koopwoningen. Er komt ook horeca, een buurtkamer en een gezondheidscentrum in het gebouw.
 
Akropolistoren
De Akropolistoren op Zeeburgereiland werd in 2017 opgeleverd en biedt onderdak aan een levendige humanistische woongemeenschap voor 55-plussers die meer zijn dan alleen buren, maar ook naar elkaar omkijken. De jongste bewoner is 55 en de oudste 92. Van de 86  woningen is de helft sociale huur en de andere helft vrije sector huur. Bewoners en bestuursleden Marion Mulder en Mia Bendel lichten het project toe. 
Toekomst van collectieve woonvormen voor ouderen in Amsterdam
Hoe kunnen corporaties en ontwikkelaars in de toekomst het beste inspelen op de behoeften van bewoners? En waar zijn ze al mee bezig? Marien de Langen (bestuurder Stadgenoot), Peter Boerenfijn (directeur Habion, een landelijk corporatie die zich uitsluitend op ouderenhuisvesting richt), Erik van Leeuwen (clustermanager Amsterdam-Amstelland Woonzorg Nederland) en Johan Snel (stedebouwkundige en conceptontwikkelaar projectontwikkelaar AM) lichten toe wat zij al doen en wat de toekomst plannen en mogelijkheden zijn op het gebied van collectieve woonvormen voor ouderen.
 
Daarna gaan we aan de hand van Mentimeter met elkaar in gesprek over de woonwensen en wat er wel en niet werkt als het op collectieve woonvormen aankomt. Gemeente, corporaties en ontwikkelaars kunnen deze input meenemen voor hun toekomstige plannen.

Bekijk ook de minidocumentaire Ouder worden en wonen in Amsterdam 
(met oa aandacht voor Amstelhuis en LIFE)