Samen oud worden

Datum: 
27 februari 2020

Agendatype:

Plaats: 
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
NL
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger, i.s.m. de Amsterdamse woningcorporaties en tijdschrift NUL20
© Fotoalbum Volkel.nl, Flickr
Er is een gebrek aan geschikte huisvesting voor ouderen in Amsterdam, terwijl het aantal 65-plussers in Amsterdam de komende jaren gaat stijgen. Met het sluiten van de verzorgingstehuizen is er een gat ontstaan tussen thuis en het verpleeghuis. Dit gat zou enigszins kunnen worden gedicht met extra (kleinschalige) collectieve woonvormen in allerlei vormen. Wat gebeurt er al in de regio Amsterdam op dit gebied? Wat werkt niet en wat wel? Waar liggen de grootste obstakels? En wat kunnen corporaties, gemeente, ontwikkelaars en zorgpartijen doen? Vanavond gaan we in gesprek over de wensen van bewoners en de mogelijkheden in de stad. 
 
Programma is nog in ontwikkeling
 
Marien de Langen, bestuurder bij woningcorporatie Stadgenoot. Stadgenoot pleit voor meer collectieve woonvormen voor ouderen. Eind 2019 publiceerde Stadgenoot het magazine ‘Samen Zelfstandig‘ over deze collectieve woonvormen. Daarnaast maakt Marien de Langen deel uit van de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ vanuit de Rijksoverheid o.l.v. Wouter Bos. 
 
Peter Boerenfijn, directeur bij ouderenhuisvester Habion. Habion is een landelijke woningcorporatie die zich uitsluitend op ouderenhuisvesting richt. Onlangs hebben de bewoners van het nieuwe LIFE gebouw in het hart van de Houthaven de sleutel ontvangen van hun sociale huurwoning. LIFE is een nieuw project voor 60-plussers waar sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen gemixt zijn en waar bewoners naar elkaar om kijken.
 
Ed Cools en Siep de Haan, van meet af aan betrokken geweest bij de oprichting van het Ramses Shaffy Huis: het eerste kunstenaarshuis waar jongere en oudere kunstenaars samenwonen en -werken.

Bekijk ook de minidocumentaire Ouder worden en wonen in Amsterdam 
(met oa aandacht voor Amstelhuis en LIFE)