Samenwerken bij bouw sociale huurwoningen in binnenstedelijke gebieden

Woningcorporaties zijn echte kenners van de stad en hebben baat bij voldoende sociale huurwoningen. Hun expertise kan een enorme bijdrage zijn in elke fase van gebiedsontwikkeling. 

In de binnenstedelijke woningbouwopgave blijken corporaties vooralsnog terughoudend in het bouwen. Hoe brengen we versnelling aan in de bouw van sociale huurwoningen?

Op 13 december brengt Platform 31 vertegenwoordigers van corporaties, gemeente en ontwikkelaars samen in een webinar. Zij delen ervaringen en best practices bij de bouw van sociale huurwoningen. We besteden aandacht aan de complexiteit van binnenstedelijke transformatie en de mogelijkheden tot versnelling door (nieuwe) samenwerkingsvormen. Wat zijn de succesfactoren en waar is frictie te verwachten? Voor het volledige programma kijk op de website van Platform31.

Datum
Agendatype
Online bijeenkomst
Organisatie
Platform31