Overslaan en naar de inhoud gaan

Stapsgewijze Stadsontwikkeling

Terwijl steeds duidelijker wordt dat wij onze dorpen en steden weerbaar moeten maken tegen een veranderend klimaat, moeten we toegeven dat niemand precies weet wat de aard en omvang van deze veranderingen straks zullen zijn. Het voorspellen van de exacte gevolgen van extreme temperaturen, fluctuaties in de grondwaterstand, de mate van de opwarming van de aarde of de ontwikkeling van de waterspiegel van rivieren en zeeën, is extreem complex, zo niet onmogelijk. Omdat veranderprocessen in onze steden altijd traag verlopen, moeten we nu al beginnen met het klimaatadaptatief maken van onze steden, terwijl het nog onduidelijk is tegen welke bedreigingen we ons precies moeten weren. Bestaan er methodes waarmee we onze steden zo kunnen doorontwikkelen dat zij voldoende wendbaar blijven om te kunnen reageren op toekomstige, nog onbekende veranderingen?

Datum
Plaats
Piet Heinkade 179
Agendatype
Bijeenkomst
Organisatie
Pakhuis de Zwijger