Symposium Gezond leven in een miljoenenstad

Datum: 
20 juni 2019
Plaats: 
BIMhuis
Piet Heinkade 3
Amsterdam
Organisatie: 
TallKing Results

De Metropoolregio Amsterdam kent inmiddels al meer dan 2 miljoen inwoners. De vergrijzing neemt de komende jaren toe en ouderen blijven langer thuis wonen. Ook krijgt de stad een steeds meer diverse bewoners-samenstelling. Daarnaast verplaatst ziekenhuiszorg zich door bezuinigingen en technologische innovaties steeds vaker en gemakkelijker naar de thuisomgeving van de patiënt, de buurt in. Maar kunnen we wel vertrouwen op technologische ontwikkelingen of blijft het mensenwerk? Hoe verzekeren we goede zorg en een gezonde, gelukkige levensstijl in de steeds meer diverse miljoenenstad? Dit vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen tussen gemeente, corporaties, ontwikkelaars, zorg- en welzijnsorganisaties en andere stakeholders.