Thuis in de stad, Amsterdam 2050 in beeld

Datum: 
1 oktober 2020 tot 3 januari 2021

Agendatype:

Plaats: 
OBA
Oosterdok
Organisatie: 
ARCAM
Gemeente Amsterdam

Zes ontwerpteams tekenden aan het Amsterdam van de toekomst. Thuis in de stad, Amsterdam 2050 in beeld laat zien hoe de bestaande ruimte in de stad van de toekomst beter kan worden benut en wat dat kan opleveren. De ontwerpen, die input leveren voor de omgevingsvisie, zijn inspirerend en soms confronterend. Het zijn géén concrete plannen die daadwerkelijk worden uitgevoerd, maar ideeën voor een nieuwe inrichting van de stad. Ze zijn uitgewerkt rondom drie kenmerken van Amsterdam:
Stad rond het centrum (Gooiseweg en Overtoom – Lelylaan)
Stad aan het water (Noordoever van het IJ)
Stad aan het landschap en spoor (Zuidoost en Nieuwe Meer)