Urban books 62: Meer straatwaarden

Datum: 
22 mei 2019
Plaats: 
Pakhuis De Zwijger
Piet Heinkade 179
Amsterdam
Organisatie: 
Pakhuis De Zwijger

Cultureel erfgoed wordt vaak geassocieerd met top-down benoemde (kunst)historische waarde. Een misvatting, vinden de auteurs van het boek 'Meer Straatwaarden: Een pleidooi voor erfgoed-maken als engagement'. Erfgoed is steeds meer onderdeel van het vormgeven van de leefomgeving en de roep om participatieve betrokkenheid klinkt steeds luider. Met erfgoedprofessionals, stadmakers en beleidsmakers wordt aan de hand van de publicatie het gesprek aangegaan. Wat betekent het nieuwe erfgoed-maken en wie maakt het?