Van A tot Z – de ambities in kaart

Datum: 
6 oktober 2021
Plaats: 
NOAM Amsterdam
Meteorenweg 280
Amsterdam
Organisatie: 
ARCAM

Amsterdam-Noord en Zaandam groeien steeds verder naar elkaar toe. In hoeverre denkt Zaanstad mee over de toekomst van de Noorder IJ-Plas? En op welke manier heeft Amsterdam invloed op de inrichting van het Hembrugterrein? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor grote en kleine industrie langs het IJ?
Met Haven-Stad in het verschiet, een nieuwe directeur Stedelijke ontwikkeling in Zaanstad, en kansen voor nieuwe vormen van werkgelegenheid is er alle reden om de ambities opnieuw te verkennen. Voorafgaand aan het debat is er een fietstocht door de betreffende gebieden.