Overslaan en naar de inhoud gaan

Verdichting en leefbaarheid in kwetsbare wijken

Er komen grote fysieke opgaven op kwetsbare wijken af, zoals verduurzaming, aanpassing aan klimaatverandering en het bouwen van extra woningen. Tegelijkertijd spelen hier diverse sociaalmaatschappelijke opgaven, zoals armoede en schulden, schooluitval en werkloosheid. Platform31 pleit ervoor om de aanpak van fysieke en sociale opgaven te combineren in een brede wijkaanpak. Om hier aan bij te dragen organiseren zij via verschillende activiteiten kennisontwikkeling en kennisdeling. 

De vraag die in dit webinar centraal staat, is: hoe kan de toevoeging van (veel) meer woningen in hogere dichtheden een positieve impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid in een kwetsbare wijk?

Datum
Agendatype
Online bijeenkomst
Organisatie
Platform31