Verduurzaming en verbetering van kwetsbare wijken/opgaven verbinden in de wijk

Datum: 
2 december 2021

Agendatype:

Organisatie: 
Platform31

Als geen ander weet de wijkprofessional dat in veel wijken die door gemeenten zijn geselecteerd om ‘van het gas af’ te gaan, de energietransitie niet de enige opgave is. Er spelen ook andere zaken op het gebied van leefbaarheid, werkgelegenheid of armoede die voor bewoners dichterbij en urgenter zijn dan het klimaatprobleem. De transitie naar aardgasvrij kan in kwetsbare wijken juist als vliegwiel fungeren voor andere opgaven. Dit blijkt uit het meerjarige experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken.

In deze themasessie wordt aan de hand van uitkomsten van het experimentenprogramma behandeld hoe deze verbindingen tot stand kunnen komen en wordt een handelingsperspectief voor wijkprofessionals geboden.