Verduurzaming sociale sector: wie betaalt de rekening?

Datum: 
18 oktober 2021

Agendatype:

Plaats: 
Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
1019 HC Amsterdam
NL
Organisatie: 
AFWC - Pakhuis de Zwijger
In opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan de Amsterdamse woningcorporaties in gesprek met Amsterdammers, de politiek en woonexperts. Inmiddels is 40 procent sociale huur. Hoe ziet de toekomst van de sociale huursector eruit? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen op een fijne manier in Amsterdam kan blijven wonen? Wat moet er in het nieuwe collegeakkoord komen? En wat geven we de nieuwe minister van wonen mee? Een reeks gesprekken over drie grote uitdagingen van deze tijd: de wooncrisis, duurzaamheid en het versterken van buurten. We sluiten af met een verkiezingsdebat.
De eerste bijeenkomst op 18 oktober heeft als thema Duurzaamheid. 
De gebouwde omgeving levert een relatief grote bijdrage aan de landelijke CO2-uitstoot. Omdat corporaties zo’n groot deel van de Amsterdamse woningvoorraad in bezit hebben, is het logisch dat zij een grote rol spelen in het omlaag brengen van die uitstoot. Maar de middelen van corporaties zijn beperkt. Dit zijn immers de middelen die de huurders kunnen opbrengen. Hoe financieren we de verduurzaming van de sociale huursector? Hoe ontzien we sociale huurders?
Het hoofdprogramma (eerste uur) is ook online te volgen.